Dr. Elmar Degenhart im Fahrsimulator

Spoločnosť Continental navrhuje zdravý ekosystém pre ekonomickú a sociálnu mobilitu šetrnú ku klíme

Medzinárodný autosalón IAA 2019

  • Spoločnosť Continental predstavuje stratégiu životného prostredia: Už v roku 2020 obnoviteľný prúd na všetkých výrobných stanoviskách, s CO2 neutrálnosťou vo výrobe do roka 2040
  • CEO Dr. Elmar Degenhart požaduje neutrálnosť CO2 v automobilovom priemysle do roka 2050
  • Spoločnosť Continental sa zaväzuje k trvalej udržateľnosti: inovácie, ako plne integrovaný pohon náprav, podporujú zdravý ekosystém mobility
  • Degenhart: „Dôvera namiesto rezignácie! Naším cieľom sú nové technológie, ktoré ochraňujú nielen ekologickú klímu, ale aj ekonomickú a sociálnu.“

Frankfurt nad Mohanom, 10. septembra 2019. Dr. Elmar Degenhart, predseda predstavenstva spoločnosti Continental, predstavil na tohtoročnej tlačovej konferencii riešenia IAA pre najnaliehavejšie výzvy automobilového priemyslu. Degenhart bol optimistický v tom, že automobilový priemysel môže do roku 2050 dosiahnuť neutrálnosť CO2 pozdĺž celého dodávateľského reťazca. Konkrétne sa spoločnosť sama zaviazala k tomu, že vo vlastných výrobných procesoch bude do roku 2040 CO2 neutrálna. V prvom kroku je zámerom spoločnosti Continental odoberať už na konci roka 2020 globálne na všetkých výrobných stanoviskách len elektrický prúd z obnoviteľných zdrojov energie.

Dr. Elmar Degenhart je v zosieťovanom jazdnom simulátore na veľtržnom stánku IAA spoločnosti Continental.

Pre spoločnosť Continental je CO2 neutrálna výroba súčasťou dôležitého zdravého ekosystému mobility. S týmto cieľom predstavuje technologická spoločnosť priekopnícke inovácie v oblasti IAA pod heslom „Mobility is the Heartbeat of Life“ („Mobilita je pulz života“). Dbajú na zníženie emisií, zvýšenú bezpečnosť a silnejšie zosieťovanie a digitalizáciu pre väčší komfort a menej nehôd. Vzhľadom na napätú hospodársku situáciu a požadované investície do mobility budúcnosti a digitalizácie apeloval Degenhart na politiku v Nemecku, aby podporila hospodárstvo znížením daňového a odvodového zaťaženia spoločností a spotrebiteľa.

Zdravý ekosystém mobility budúcnosti: Spoločnosť Continental ukazuje dôležité prvky na medzinárodnom autosalóne IAA 2019.

Spoločnosť Continental je architektom zdravého ekosystému mobility

Spoločnosť Continental spája so svojím heslom IAA „Mobility is the Heartbeat of Life“ presvedčenie: Žiadna kvalita života bez mobility. Spoločnosť Continental sa pritom vníma za architekta: „Vytvárame zdravý ekosystém mobility. Zdravá mobilita je protikladom rezignácie. Zdravá mobilita je plná dôvera. Je čistá, bezpečná a zosieťovaná. Naše riešenia pomáhajú ľuďom a spoločnosti dosiahnuť vyššiu kvalitu života, rýchly pokrok, brať väčší ohľad na životné prostredie a zlepšiť osobné šance do budúcnosti. Preto bije naše srdce“, vysvetlil Degenhart na autosalóne IAA misiu spoločnosti Continental za pozitívny obrat v mobilite. Podľa spoločnosti Continental môže len zdravý ekosystém mobility dlhodobo súčasne spĺňať podmienky mobility budúcnosti, ktoré umožňujú dlhodobý a ziskový rast spoločnosti, vytvárať atraktívne pracovné miesta a prispieť k prosperovaniu.

Spoločnosť Continental predstavuje novú stratégiu životného prostredia: Do roku 2040 dosiahnuť neutrálnosť CO2 vo výrobe

„Mobilita v budúcnosti musí byť ekonomická, sociálna a šetrná ku klíme,“ uviedol Degenhart na autosalóne IAA rámec pre budúci ekosystém mobility. „Pritom sú naším cieľom technológie, ktoré sú aj ekoefektívne, aj spoločensky akceptované. Tak ochraňujeme nielen ekologickú klímu, ale aj ekonomickú a sociálnu. Na to zohľadňujeme tento rámec už počas výroby.“

Degenhart predstavil vo Frankfurte rôzne súčasti novej stratégie životného prostredia spoločnosti Continental. Technologická spoločnosť bude v súvislosti s emisiami CO2 neustále ďalej optimalizovať svoje výrobné procesy, až kým do roku 2040 nedosiahne úplnú neutralitu CO2.

„Chceme byť ešte viac energeticky efektívni,“ vysvetľuje Degenhart. „Z relatívneho pohľadu na obrat znížime spotrebu energie v nasledujúcich desiatich rokoch o jednu pätinu.“ Okrem toho dôsledne presadzuje spoločnosť Continental trend smerujúci k obnoviteľným zdrojom energie. Do konca roku 2020 je cieľom spoločnosti globálne na všetkých výrobných stanoviskách 100-percentné využívanie elektrického prúdu z obnoviteľných zdrojov energie. Ďalšie prvky stratégie životného prostredia spoločnosti Continental sa vzťahujú na efektívnosť zdrojov, vyvarovanie sa odpadu a trvalé využívanie vody v regiónoch, kde je prístup k čistej vode obzvlášť náročný.

Apel na zákonodarcov: Znížte zaťaženie priemyslu!

Technologická spoločnosť Continental považuje medzinárodný autosalón IAA za príležitosť na jasnú výzvu na zákonodarcov v Nemecku. „V Nemecku platia najvyššie dane z príjmu právnických osôb zo všetkých krajín OECD. K tomu prichádzajú veľmi vysoké sociálne náklady a druhé najvyššie náklady na energiu na celom svete. To sú príliš vysoké záťaže na to, aby bolo možné pri stagnujúcom raste udržať krok. Menšie zaťaženie umožňuje vyššie investície pre viac inovácií. Nastáva potreba konať,“ zdôraznil Degenhart.

„Sme presvedčení: Najneskôr do roku 2050 musí byť automobilový priemysel CO2 neutrálny. To je možné urobiť iba vtedy, keď spolu oslovíme ekonomiku a politiku. Náš apel na politiku znie preto: Stanovujte také ciele, ktoré sú ekoefektívne – ekologicky logické a ekonomicky dosiahnuteľné,“ povedal Degenhart a k tomu dodal: „Náš priemysel môže zabezpečiť udržateľnosť mobility, predovšetkým vtedy, keď ju teraz budeme silno podporovať. Pretože nemecký automobilový priemysel je absolútne udržateľný. Kto experimentuje s automobilovým priemyslom, krúti s jednou z najväčších, pozitívne aj negatívne, nastavovacích skrutiek, ktorá v nemeckom hospodárskom priestore vôbec existuje.“

V jazdnom simulátore spoločnosti Continental môžu návštevníci autosalónu zažiť zosieťované auto budúcnosti.

Degenhart si v tomto čase prevratu súčasne praje viac dôvery: „To, čo nám chýba, je viac optimizmu. V Nemecku máme sklon hovoriť zle o našej výkonnosti. Lepšie by bolo uznanie a podpora našich síl!“ pričom Degenhart poukázal na inovatívne výkony v automobilovom priemysle: evolučné prevraty v oblastiach automatizovaného, autonómneho a zosieťovaného šoférovania a rušivé zmeny v pohonnej technike.

Tak predstavuje spoločnosť Continental na autosalóne IAA pohonný systém pre elektromobily, pomocou ktorého výrobcovia vozidiel neušetria iba hmotnosť a náklady, ale vďaka vysokej systémovej integrácii môžu skrátiť aj čas vývoja až po sériový štart.

Sériová výroba plne integrovaného pohonného modulu začne už tento rok v Európe a Číne.

Menej emisií, menej cyklonehôd: budúce inovácie pre zdravý ekosystém mobility budúcnosti

Spoločnosť Continental predstavuje na autosalóne IAA okrem ich plne integrovaného pohonu náprav rozmanité ďalšie inovácie pre zdravú mobilitu. Tak môžu návštevníci autosalónu v jazdnom simulátore zažiť bezpečnú, inteligentnú a bezstresovú jazdu v zosieťovanom aute budúcnosti. „Vysokovýkonný počítač, inteligentné rozhrania a cloudové zapojenie robia z vozidla budúcnosti digitálneho sprievodcu,“ klasifikuje Degenhart úsilia v oblasti zosieťovania.

Asistent odbočovania spoľahlivo chráni chodcov a cyklistov.

Okrem toho predstavuje technologická spoločnosť svoj nový senzor radaru blízkeho okolia. Clou: Senzor dokáže veľmi presne zaznamenať iných účastníkov premávky a prekážky. Tak rozpozná asistent odbočovania nebezpečenstvo skôr, ako predtým a vodiča môže skôr upozorniť, vyžiadať od neho núdzové brzdenie alebo automaticky spustiť núdzové brzdenie. Tak je možné napríklad prechádzať cyklonehodám s nákladným alebo osobným automobilom. „Už roky sme presvedčení: nehody patria do múzea. Na to potrebné technické prostriedky sú teraz v našich rukách,“ je si Degenhart istý.

Kontakt

Enno Pigge

Enno Pigge tlačový hovorca, Inovácie a technika Continental AG Telefón: 49 (0) 511 938-1622 E-mail:

Vincent Charles

Vincent Charles Telefón: +49 511 938-1364 Mobilný tel.: +49 173 314 50 96 E-mail: