CEO Dr. Elmar Degenhart

Dr. E. Degenhart, predseda predstavenstva spoločnosti Continental

© Continental AG

Bezpečne, čisto, inteligentne: Priemysel a politika môžu otvoriť cestu pre novú mobilitu len spoločne

  • Motto na výstave IAA 2017: Making Mobility A Great Place To Live”
  • Technologický podnik vsádza na elektrifikáciu, automatizované jazdenie a zosieťovanie pre individuálny životný priestor na kolesách

Hannover, 21. júna 2017. Technologický podnik Continental poukázal počas príprav na Medzinárodnú automobilovú výstavu (IAA) 2017 na výzvy a možnosti individuálnej mobility budúcnosti. „Naše priemyselné odvetvia a trhy prechádzajú v súčasnosti zásadnou zmenou. Táto zmena prekračuje hranice etablovaných technológií a osvedčených obchodných modelov. Elektrifikácia, automatizácia a digitalizácia: Vnútorný život auta, ako ho poznáme, bude v priebehu desiatich až pätnástich rokov vyzerať úplne inak", tvrdí s presvedčením predseda predstavenstva spoločnosti Continental Dr. Elmar Degenhart. „Tejto výzve kráčame s odvahou v ústrety. Z našej viac ako 146 ročnej skúsenosti vieme, že: Nové technológie sú úspešné iba vtedy, keď sú nie iba spoľahlivé, ale aj dostupné, akceptované trhom a spoločnosťou a politicky prijateľné a právne prípustné", zdôraznil Degenhart počas tlačovej konferencie v Hannoveri pri príležitosti prehliadky technológií pre blížiaci sa automobilový veľtrh IAA. „Sme preto presvedčení o tom, že iba vzájomná spolupráca a súlad priemyslu a politiky môžu vytvoriť cestu pre elektrifikovanú, automatizovanú a zosieťovanú mobilitu a viesť k čistejšiemu ovzdušiu a pohodlnému cestovaniu bez nehôd.“

Predseda predstavenstva spoločnosti Continental Dr. Elmar Degenhart: „Elektrifikácia, automatizácia a digitalizácia – Tejto výzve kráčame s odvahou v ústrety.“ © Continental AG

Ako pozitívny príklad takejto vzájomnej spolupráce uviedol Degenhart zmenu zákona o cestnej doprave pre automatizované jazdenie zo začiatku mája 2017. „Včasné a zároveň realistické politické rámcové podmienky veľmi pomáhajú našej spoločnosti, aby si na svetom trhu udržovala svoju pozíciu hlavného poskytovateľa moderných technológií“, povedal Degenhart a v tejto súvislosti ocenil usmernenia týkajúce sa automatizovaného jazdenia zverejnené práve predchádzajúci deň. „Správa, ktorú včera vydal etický výbor, zodpovedá našej potrebe usmerňujúcich nariadení pre našich programátorov a vývojárov v tejto oblasti. Ako ďalší krok je dôležité príslušné usmernenia transformovať do existujúcich vnútroštátnych a medzinárodných právnych rámcov.“

Degenhart sa však vyjadril aj kriticky proti jednostrannej podpore jednotlivých technológií: „Stanovené emisné hraničné hodnoty sú extrémne náročné. Výrobcovia vozidiel sa z tohto dôvodu zameriavajú na masívny rozvoj elektromobility. Čisto elektrické vozidlá sú však ešte stále príliš drahé.“ Dotácie na kúpu pritom z pohľadu spoločnosti Continental v súčasnosti už nepomáhajú. „V prípade čistej elekromobility prinesie prelom na trhu iba väčší dosah a nižšie obstarávacie náklady. Tento prelom nie je reálny skôr ako v roku 2023“, tvrdí Degenhart. V roku 2025 počíta preto spoločnosť Continental s podielom na trhu pre čisto elektrické pohony iba približne 10 percent a pre kombináciu elektrických pohonov a spaľovacích motorov (takzvaných hybridných pohonov) takmer 30 percent. „Iba dostupné technológie vedú k čistému ovzdušiu a ochrane životného prostredia“, hovorí predseda predstavenstva a dodáva: „Bez rozsiahleho preniknutia nových technológií na trh chránia emisné normy ovzdušie priveľmi málo.“

Svojim koncepčným vozidlom „The Pioneer“ demonštruje spoločnosť Continental svojou kompetenciu v oblasti povrchovej úpravy. © Continental AG

Pohony musia byť efektívne a zároveň dostupné

Spoločnosť Continental uprednostňuje vývoj maximálne efektívnych pohonných systémov a technológií, ktoré si ľudia môžu dovoliť – všade a bez ohľadu na triedu vozidla. „Z dôvodu rastúceho dopytu po mobilite nedosiahol spaľovací pohon v skutočnosti ešte svoj zenit. Aby mohli byť emisné ciele plnené, snažíme sa ho výrazne zefektívniť, napr. dodatočnou úpravou spalín a predovšetkým našim ‚ľudovým hybridom‘. Táto 48-voltová technológia je prechodným riešením. Umožňuje odľahčenie spaľovacieho motora a môže byť integrovaná do vozidiel tak s benzínovým, ako aj s dieselovým motorom“, vysvetlil Degenhart. Preukázaná úspora paliva je približne 20 percent v reálnej mestskej doprave.

„Počas príprav na IAA predstavíme okrem toho sériové dieselové vozidlo Euro 6 modifikované našimi expertmi. Znižujeme tak emisie oxidov dusíka o viac ako 60 percent pri testoch v reálnej doprave a zostávame výrazne pod zákonnými limitmi.“

Continental môže poskytnúť na celom svete aktualizácie pre celý softvér vozidla prostredníctvom vzdušného rozhrania. © Continental AG

Motto na výstave IAA 2017: „Making Mobility A Great Place To Live”

Technologický podnik predstavuje svoju prezentáciu na IAA pod mottom  „Making Mobility a Great Place to Live“ (slovensky:  Mobilita – skvelý životný priestor budúcnosti) Spoločnosť Continental ukáže na veľtrhu riešenia v oblastiach elektrifikácie, automatizovaného jazdenia a zosieťovania foriem mobility, ktorými si ľudia v budúcnosti obohatia svoj životný priestor. Ešte pred začatím IAA 2017 ilustruje spoločnosť Continental fascinujúce nápady pre budúcnosť mobility viacerými svojimi koncepčnými vozidlami.

„V 20. storočí vytvárali potreby automobilovej dopravy obraz mesta a životných priestorov. V 21. storočí sa opäť do centra mobility vracajú potreby ľudí. Pretože vo vozidlách budúcnosti sa zlučuje kancelária a obývačka do novodobých, úplne individuálnych životných priestorov na kolesách. Našimi riešeniami chceme ľuďom ukázať, ako im môže inteligentná a zosieťovaná mobilita otvoriť úplne nové priestory na realizáciu“, hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Continental.

Super Clean Electrified Diesel – s emisiami oxidov dusíka nižšími o 60 percent © Continental AG

Ku konceptom a produktom, ktoré spoločnosť Continental predstaví na výstave IAA vo Frankfurte nad Mohanom v septembri, patrí čistý dieselový pohon „Super Clean Electrified Diesel“, univerzálny nabíjací systém „AllCharge“, meteorologická služba v reálnom čase „e-horizon weather“ na krátkodobé predpovede počasia v aute, robotický taxík „CUbE“ na autonómne jazdenie v mestách, zvukový systém „Ac2ated Sound“ úplne bez reproduktorov, koncept „New Wheel Concept“ pre nové, ľahšie kolesá elektrovozidiel a viacnásobne ocenené pneumatiky „PremiumContact 6“.

Mimoriadna pozornosť je venovaná automatizovanému jazdeniu a zosieťovaniu vozidiel

Inovačným tokom celosvetovej spolupráce viac ako 32 000 inžinierov a softvérových špecialistov spoločnosti Continental je automatizované jazdenie. Svojim riešením Cruising Chauffeur ponúka Continental systém, ktorý poskytuje vodičovi podporu a umožňuje mu oddýchnuť si počas každodenného „pendlovania“. Aj pri parkovaní sa neustále zvyšuje stupeň automatizácie. Pomocou technológií pre robotické taxíky pripravuje Continental na IAA cestu viacerým formám vozidiel budúcej mestskej mobility. Základnú úlohu na ceste k automatizovanému jazdeniu hrá zosieťovanie. „Mobilita s kontinuálnym zosieťovaním viac neprerušuje komunikáciu ľudí. Mobilita sa tak stáva doplnkovým životným priestorom, v ktorom prostredníctvom služieb mobility vzniká nový multimiliardový trh, ktorému s rozhodnosťou kráčame v ústrety“, hovorí Degenhart.

Riešenie Cruising Chauffeur umožňuje vozidlám úplne prevziať riadenie na diaľniciach v súlade s vnútroštátnymi dopravnými predpismi. © Continental AG

Už v roku 1996 spojila spoločnosť Continental prvé vozidlá s internetom – odvtedy je ich už viac ako 30 miliónov. Do roku 2020 bude celosvetovo na cestách približne 250 miliónov zosieťovaných vozidiel. „Ak doposiaľ bolo zosieťovanie vozidla výlučne prídavnou funkciou, v súčasnosti sa mení na kľúčovú technológiu inteligentnej mobility budúcnosti. V spoločnosti Continental vsádzame preto na komplexné zosieťovanie, čím vytvárame neprerušené online spojenie a celé vozidlo vyvíjame ako otvorený systém“, vysvetľuje Degenhart. Spoločne so spoločnosťou Carnegie Technologies predstavuje Continental riešenie, ktoré umožňuje neprerušovaný a bezporuchový prechod medzi rozličnými bezdrôtovými sieťami (mobilná sieť, sieť WLAN alebo satelitná sieť). Toto riešenie môže tiež spojiť dátové vedenia napr. mobilných koncových zariadení cestujúcich a tak zvýšiť prenosovú kapacitu.

Kontakt

Enno Pigge

Enno Pigge tlačový hovorca, Inovácie a technika Continental AG Telefón: 49 (0) 511 938-1622 E-mail:

Vincent Charles

Vincent Charles Telefón: +49 511 938-1364 Mobilný tel.: +49 173 314 50 96 E-mail: