CEO Dr. Elmar Degenhart and CFO Wolfgang Schäfer
© Continental AG

Pripravení rásť a finančne v najlepšej forme: Continental chce byť priekopníkom v oblasti technologických zmien

  • Prekročené ročné ciele – Continental bilancuje z hľadiska rastu silný a výnosný hospodársky rok 2017
  • Obrat sa zvýšil o 8,5 percenta na 44 miliárd eur pri čistej marži EBIT na úrovni 10,9 percenta
  • Čistý výsledok sa zvýšil na 3 miliardy eur/výsledok stúpol na 14,92 eura na akciu 
  • Predstavenstvo navrhlo zvýšenie dividend o 25 centov na 4,50 eura
  • Nové zákazky v skupine Automotive dosiahli rekordnú hodnotu takmer 40 miliárd eur
  • Continental je technologickým priekopníkom a zmeny vo svojom priemyselnom odvetví realizuje v rámci silnej finančnej základne
  • Generálny riaditeľ Dr. Degenhart: „Vytváranie našich hodnôt a hodnoty nášho spoločného cieľa tvorí naďalej jadro hodnotovej stratégie našej spoločnosti Continental“

Hannover 8. marca 2018. Technologická spoločnosť Continental sa obzerá späť na z hľadiska rastu silný a výnosný hospodársky rok 2017. Svoj obrat zvýšila o 8,5 percenta na 44 miliárd eur pri čistej marži EBIT na úrovni 10,9 percenta. Spoločnosť Continental týmto prekročila svoje ročné ciele. Pri príležitosti prezentácie predbežných finančných výsledkov, ktorá sa konala vo štvrtok, sa poďakoval predseda predstavenstva, Dr. Elmar Degenhart, viac než 235 000 zamestnankyniam a zamestnancom po celom svete za tento vynikajúci výkon: „Všetci ste znova dokázali: Naše hodnoty vytvárajú hodnotu. Finančne sme v najlepšej forme, technologicky v popredí a duševne sme naďalej plne zameraní na budúcnosť. Z pozície sily spoluvytvárame popredné technologické zmeny v našom priemyselnom odvetví.“ Tak v roku 2017 narástol čistý výsledok technologickej spoločnosti na 3 miliardy eur. To zodpovedá nárastu 6,5 percenta oproti minulému roku a výsledku vo výške 14,92 eura na akciu. „Predstavenstvo navrhlo zvýšenie dividend o 25 centov na 4,50 eura. Plánujeme teda šieste zvýšenie v poradí,“ povedal Degenhart.

Výkonný riaditeľ Continental Dr. Degenhart: Mobilita budúcnosti je inteligentná a bezpečná. © Continental AG

V roku 2018 Degenhart počíta s pokračovaním vo výnosnom kurze rastu: „Náš začiatok hospodárskeho roka 2018 potvrdzuje naše očakávania. Posilníme preto náš výhľad zo začiatku januára. Pokiaľ ide o rast a ziskovosť, chceme pokračovať v našom úspešnom kurze. V prebiehajúcom roku očakávame znova výrazný nárast zisku vo výške takmer 7 percent na cca. 47 miliárd eur pred vplyvom výmenného kurzu pri čistej marži EBIT na úrovni okolo 10,5 percenta. Nárast globálnej výroby osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel o viac ako 1 percento na 96,5 milióna vozidiel poskytuje pritom základ.“

V popredí bezpečná, čistá a inteligentná mobilita

Pre mobilitu budúcnosti vidí predseda predstavenstva technologickú spoločnosť výborne pripravenú: „Continental je technologický priekopník. Neustále investujeme do technológií zajtrajška. To sa oplatí. Dôkazom toho je hodnota našich nových zákaziek v skupine Automotive: V roku 2017 sme dosiahli nový rekord vo výške takmer 40 miliárd eur,“ povedal a dodal: „Vďaka našim inovatívnym technológiám a inteligentnému použitiu softvéru, elektroniky a senzoriky umožňujeme automatickú a autonómnu jazdu, ako aj prepojenie sieťami a elektrifikáciu vozidiel. Zároveň sprístupňujeme nové obchodné činnosti a skupiny zákazníkov v oblasti inovatívnych služieb v súvislosti s mobilitou. Continental, ako takmer žiadna iná spoločnosť, preto zastupuje po celom svete bezpečnú, čistú a inteligentnú mobilitu.“

V silnej sieti po celom svete sa s cieľom vyvinúť ešte inteligentnejšie produkty a služby spoločnosti Continental venuje výskumu 42 000 vývojových zamestnancov a expertov 146 rôznych národností. „Či ide o priemyselné zariadenia, roboty, drony alebo vozidlá: Naše produkty a služby, obohatené o softvér a inteligentné senzory, udržiavajú v pohybe prevádzku a tok tovarov po celom svete,“ informoval Degenhart a doplnil: „Len v roku 2017 zabudovali naši zákazníci z rozličných odvetví priemyslu viac ako 600 miliónov senzorov značky Continental. V troch zo štyroch vozidiel vo svete sa v súčasnosti využívajú naše riešenia, produkty a systémy.“

Výkonný riaditeľ spoločnosti Continental Dr. Elmar Degenhart a finančný riaditeľ Wolfgang Schäfer ukazujú digitálny ochranný štít auta. © Continental AG

Platí to zvlášť pre automatickú a autonómnu jazdu: Už v súčasných prípravných štádiách, a v budúcnosti pri plnoautomatizovanom jazdení ešte viac, spracúvavajú kamery, radary a senzory Lidar množstvo prvotných dát v objeme viac ako 10 gigabitov za sekundu. Okolo 60 miliónov senzorov pre asistenčné systémy vozidiel vyrobila preto spoločnosť Continental celkovo od roku 1999 – s rýchlo stúpajúcou tendenciou.

Dôležitou súčasťou v mixe pohonov budúcnosti bude elektromobilita. Continental je jedným z mála poskytovateľov systémov, ktorý môže ponúknuť kompletnú elektrifikáciu hnacieho ústrojenstva z jedného zdroja – od elektromotorov cez výkonovú elektroniku a od energetického a tepelného manažmentu až po technológiu nabíjania.

V stále väčšom počte nákladných automobilov zabezpečuje efektívnejší spôsob jazdy elektronický horizont (eHorizon), veľmi presná digitálna mapa ako senzor. Od svojho zavedenia na trh v roku 2012 prispela technológia spoločnosti Continental k zníženiu spotreby nafty o viac ako 760 miliónov litrov. Prostredníctvom inteligentnej technológie Continental sa už prepojilo sieťou viac ako 33 miliónov osobných vozidiel a nákladných automobilov.

Technologická spoločnosť okrem toho vyrába inteligentné pneumatiky. Pretože sa do nich čoraz častejšie inštaluje niekoľko gramov svetelných senzorov. Tieto senzory merajú priamo v pneumatikách tlak a zabezpečujú bezpečnosť, nižší valivý odpor a tým vyššiu efektivitu. Len v roku 2017 vyrobila spoločnosť Continental okolo 155 miliónov pneumatík pre osobné vozidlá a nákladné automobily. Najnovšie dopravníkové pásy a hadice nezaostávajú za týmto technologickým trendom: Integrovaná senzorika automaticky rozpoznáva prepravovanú hmotnosť a podáva včasné hlásenie o potrebe údržby a opravy. Preprava môže ďalej plynúť až do optimálneho intervalu opravy. To znižuje prevádzkové náklady.

Výkonný riaditeľ spoločnosti Continental Dr. Degenhart o predčasných číslach za obchodný rok 2017. © Continental AG

Realizácie zmien na silnom fundamente hodnôt a z pozície sily

Vzhľadom na transformáciu automobilového priemyslu Degenhart zdôraznil: „Rýchla technologická zmena vyžaduje od nášho celosvetového tímu maximálnu flexibilita a obratnosť. Z tohto dôvodu preverujeme, ako môžeme orientovať našu organizáciu na rýchly rast a trvalú, najvyššiu tvorbu hodnôt. V súčasnosti hodnotíme možné varianty. Plán zrelého rozhodnutia zatiaľ nemáme k dispozícii.“ Súčasne poukazuje na schopnosť premeny spoločnosti DAX: „Continental sa neustále mení takmer 150 rokov. Len za posledných 20 rokov sa spoločnosť Continental vyvinula z výlučného výrobcu pneumatík a priemyselného partnera na globálnu technologickú spoločnosť.“

Vzhľadom na túto zmenu zdôraznil Degenhart význam poprednej podnikovej kultúry spoločnosti Continental: „V minulých rokoch sme rozšírili a skonsolidovali spoločný fundament hodnôt spoločnosti Continental. Tým sme položili rozhodujúci základ pre úspešnú tvorbu zmien a transformácie v našich odvetviach priemyslu, ako aj bezpečnosť budúcnosti našej organizácie. Vytváranie tohto fundamentu a hodnoty nášho spoločného cieľa tvorí naďalej jadro hodnotovej stratégie našej spoločnosti Continental. Toto jadro zahŕňa všetky časti spoločnosti, ktoré sú pod majoritnou kontrolou koncernu, nezávisle od právnej alebo organizačnej formy.“

Finančný predseda spoločnosti Continental Wolfgang Schäfer: Digitálne služby stále viac prispievajú k úspechu spoločnosti Continental. © Continental AG

Finančný riaditeľ Wolfgang Schäfer okrem toho poukázal na finančnú silu spoločnosti DAX: „V rámci zdravých financií intenzívne investujeme a rozširujeme náš obchod ďalej vo svete: Investície do hmotného majetku a výdavky v súvislosti s výskumom a rozvojom v celkovej výške takmer 6 miliárd eur na to poukazujú úplne zreteľne. Našu spoločnosť úplne cielene posilňujeme aj prostredníctvom prebierok. „Len v minulom roku sme vynaložili finančné prostriedky vo výške takmer 600 miliárd eur v rámci akvizícií. Zároveň sme dôsledne znížili naše čisté zadĺženie. Vďaka racionalizačnému opatreniu Gearing Ratio na úrovni 12,6 percenta a miere vlastného kapitálu na úrovni 43,5 percenta sa nachádzame na solídnom finančnom základe.“

Zaistenie proti kolísaniam výmenných kurzov/nárasty cien komodít pod kontrolou

K otázke ohľadom čiastočne enormných kolísaní výmenných kurzov v posledných mesiacoch sa Schäfer vyjadril s pokojom: „Naša marža je zaistená, pretože Continental vyrába prevažne priamo z miesta pre miestne trhy. Efekty výmenného kurzu teda pôsobia v rovnakej miere na obrat, ako aj prevádzkový zisk. Na úrovni koncernu sme preto proti kolísaniam výmenných kurzov prirodzene zaistení.“ Continental svoje ciele ročného obratu uvádza pred vplyvom výmenného kurzu. V závislosti na vývoji výmenného kurzu sa môže podstatne ovplyvniť absolútny efekt obratu. V prebiehajúcom hospodárskom roku považuje spoločnosť Continental za možné negatívne vplyvy následkom výmenných kurzov vo výške viac ako 1 miliardy eur za predpokladu, že aktuálne výmenné kurzy sú v priemere za rok.

Pokiaľ ide o komoditné trhy, Schäfer poznamenal, že Continental si dokáže poradiť so zmenami cien, ako k tomu došlo v posledných troch rokoch.

Continental však v bežnom roku počíta s ďalšími dodatočnými nákladmi súvisiacimi so zvyšovaním cien za syntetický a prírodný kaučuk vo výške cca 50 miliónov eur.

Obrat sa zvýšil o 3,5 miliardy eur, prípadne o 8,5 percenta na 44,0 miliardy eur. Organický rast obratu o zmeny konsolidačného rámca a menového kurzu zodpovedali 8,1 percenta.

© Continental AG

Prevádzkový zisk (EBIT) narástol v hospodárskom roku 2017 o 466 miliónov eur alebo 11,4 percenta na 4,6 milióna eur. Marža EBIT predstavovala 10,4 percenta oproti 10,1 percenta v hospodárskom roku 2016.

EBIT očistený o vplyvy konsolidačného rámca a odpisy týkajúce sa akvizícií a mimoriadnych vplyvov bol v roku 2017 na úrovni približne 4,7 miliardy eur. To zodpovedá marži v rámci očisteného EBITU na úrovni 10,9 percenta. Absolútna hodnota je o 10 percent vyššia ako hodnota z predchádzajúceho roku na úrovni 4,3 miliardy eur. V roku 2016 to zodpovedalo podielu vo výške 10,6 percenta. Pokiaľ ide o porovnanie s minulým rokom spomenul Schäfer jednotlivé, navzájom závislé skutočnosti, ktoré zaťažili výsledok predchádzajúceho roku so sumou vo výške 480 miliónov eur.

V roku 2017 investovala spoločnosť Continental okolo 2,9 miliardy eur do hmotného majetku a softvéru. Investičný podiel tak narástol na 6,5 percenta oproti 6,4 percenta v minulom roku. Výdavky na výskum a vývoj sa oproti minulému roku zvýšili o 10 percent na 3,1 miliardy eur a predstavovali tak 7,1 percenta obratu (2016: 6,9 percenta).

Ku koncu roka 2017 disponovala spoločnosť Continental hotovostnými rezervami vo výške okolo 5,6 miliardy eur, z toho 1,9 miliardy eur predstavovali priebežné prostriedky, ako aj prisľúbené nevyužité hranice úverov v objeme 3,7 miliardy eur. „Prostriedky, ktoré sú k dispozícii, ako aj naše veľmi nízke zadĺženie, nám poskytujú vysokú flexibilitu a rýchlu schopnosť pohotovo reagovať,“ objasnil Schäfer.

Pozitívny vývoj obchodu viedol k stúpajúcemu počtu zamestnancov. Koncom roka 2017 mala spoločnosť Continental viac ako 235 000 zamestnancov na celom svete, a tým viac ako 15 000 nových zamestnancov v porovnaní s koncom roka 2016. K tomuto nárastu viedli hlavne rozšírené výrobné kapacity, rast cez akvizície a kontinuálne rozširovanie oblasti R&D.

Kontakt

Henry Schniewind

Henry Schniewind Tlačový hovorca pre oblasť ekonomiky a financií spoločnosti Continental AG Telefón: +49 511 938-1278 Mobilný tel.: +49 (0) 151 688 64 262 E-mail:

Vincent Charles

Vincent Charles Telefón: +49 511 938-1364 Mobilný tel.: +49 173 314 50 96 E-mail: