Cruising Chauffeur
© Continental AG

Silný rast s technológiami, ktoré určujú trendy: Rekord spoločnosti Continental v nových zákazkách

  • Organický nárast obratu o 4,3 percenta na 11 miliárd eur
  • Skupiny Automotive a Rubber Group organicky rastú výrazne rýchlejšie ako trhy
  • Čistý prevádzkový zisk 1,1 miliardy eur/očistená marža EBIT: 9,7 percenta
  • Výsledok koncernu sa takmer ustálil na 738 miliónov eur, resp. 3,69 eur na akciu
  • Rekord: Nové zákazky skupiny Automotive Group v hodnote 11 miliárd eur

Hannover 8. mája 2018. Na začiatku roka dokázala technologická spoločnosť Continental v zdržanlivom trhovom prostredí svoj potenciál rastu. „Vďaka našej prevádzkovej funkčnosti sme aj v prvom štvrťroku celosvetovo silne rástli – a síce oveľa rýchlejšie ako trhy, ktoré sú pre nás relevantné. Ich vývoj v tom istom období zaznamenal pokles. V našej dynamike rastu budeme pokračovať a rovnako sa zameriame na obrat približne 47 miliárd eur pred očistením o vplyv výmenných kurzov. Očistená EBIT marža by mala predstavovať viac ako 10 percent“ povedal v utorok pri predložení obchodných čísel za prvý štvrťrok 2018 predseda predstavenstva spoločnosti Continental Dr. Elmar Degenhart.

© Continental AG

Pri otázke o silnom raste Degenhart vysvetlil: „Continental disponuje technologickým portfóliom, ktoré určuje trendy. Ako jeden z mála dodávateľov systémov ponúkame všetky technológie relevantné pre mobilitu budúcnosti. Ľuďom a ich tovarom tak umožníme dnes a v budúcnosti ešte istejšiu, čistejšiu a efektívnejšiu mobilitu“. Zvlášť nové zákazky v skupine Automotive Group sú prejavom uznania zo strany jej zákazníkov, pokiaľ ide o technológie, ktoré spoločnosť Continental vyvíja. S 11 miliardami eur v prvom štvrťroku sa nachádza na rekordnej úrovni.

O protivietor sa počas prvých troch mesiacov postaral predovšetkým vplyv výmenných kurzov. Napriek tomuto negatívnemu výsledku vo výške 546 miliónov eur bol obrat 11 miliárd eur na úrovni porovnateľného predchádzajúceho roku.

Očistený prevádzkový zisk vo výške 1,1 miliardy eur bol po prvých troch mesiacoch nižší ako porovnateľná hodnota v predchádzajúcom roku. Dôvodom boli práve náklady vyplývajúce z očistenia o výmenné kurzy, ako aj negatívne výsledky vyplývajúce z ohodnotenia zásob v celkovej výške 100 miliónov eur. Celkovo ráta spoločnosť v súvislosti s nákladmi ovplyvňujúcimi hospodársky výsledok vo výške približne 150 miliónov eur v prvej polovici roku 2018. Tieto sa, ako informuje povinná správa z 18. apríla, v lehote jedného roka viac nedajú vykompenzovať.

„Silný vplyv výmenných kurzov na malých trhoch, kde lokálne produkujeme len v obmedzenom rozsahu, zaťažil náš prvý štvrťrok. V týchto krajinách sme zaznamenali výkyvy v kurzoch mien a zároveň silný nárast hodnoty eura. Táto neobvyklá súhra okolností sa postarala o to, že sa naša prirodzená ochrana pred vplyvom výmenných kurzov zoslabla. V zásade však stále platí: Naša marža na úrovni koncernu je pred vplyvom výmenných kurzov z veľkej časti chránená, keďže na mnohých našich trhoch priamo vyrábame a predávame“, vysvetlil finančný riaditeľ Wolfgang Schäfer s ohľadom na účinky transakcií vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov v prvom štvrťroku.

Obrat medzinárodného automobilového dodávateľa, výrobcu pneumatík a priemyselného partnera stúpol v porovnaní s rovnakým štvrťrokom v predchádzajúcom roku o 0,1 percenta na 11 miliárd eur. Rast odbytu po očistení o zmeny konsolidačného celku a výmenného kurzu predstavoval 4,3 percenta. Výsledok koncernu pripočítaný majiteľom podielov je s hodnotou 738 miliónov eur takmer na úrovni z predchádzajúceho roku (750 miliónov eur). Zisk na akciu dosahoval 3,69 eur (v porovnaní s 3,75 eur v predchádzajúcom roku).

Očistený prevádzkový zisk (čistý EBIT) poklesol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 9 percent na 1,1 miliardy eur. To zodpovedá očistenej marži EBIT vo výške 9,7 percenta v porovnaní s 10,6 percenta v prvom štvrťroku predchádzajúceho roku.

Skupina Automotive Group mohla v uplynulom roku svoj obrat organicky zvýšiť o 5,5 percenta. Obrat predstavoval 6,8 miliardy eur.

„Naša automobilová oblasť sa veľmi dobre rozvinula. Organický rast 5,5 percenta v trhovom prostredí, ktoré zaznamenalo pokles, je výborný výkon“, ocenil Schäfer výsledok troch automobilových divízií spoločnosti Continental. K otázke o náročnom prostredí, ako aj celosvetovom poklese výroby osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel o 1 percento dodal: „Vďaka našej automobilovej oblasti sme rástli o takmer 7 percentuálnych bodov rýchlejšie ako trh.“

Skupina Rubber Group dosiahla v prvých troch mesiacoch obrat 4,2 miliardy eur (v porovnaní s predchádzajúcim rokom 4,3 miliardy eur). Divízie Pneumatiky a ContiTech tak zaznamenali obrat približne vo výške blížiacej sa k hodnote z predchádzajúceho roku. Rast po očistení o účinky výmenného kurzu a konsolidačného celku predstavoval 2,3 percenta.

„Náš priemyselný špecialista ContiTech mohol vďaka organickému nárastu obratu o 5,1 percenta opäť rozvíjať svoje silné stránky: Zvlášť k tomu – na značne zníženej základni – prispeli systémy pásových dopravníkov a priemyselné hadice", prezradil Schäfer spokojne. Divízia pneumatiky rástla v mierne klesajúcom medzinárodnom trhovom prostredí o 2 percentuálne body rýchlejšie ako trh a mohla tak naďalej rásť.

© Continental AG

Spoločnosť Continental v minulom štvrťroku pokračovala v redukovaní čistých finančných dlhov. K 31. marcu predstavovalo čisté zadĺženie hodnotu pod 2 miliardami eur, okrem iného v dôsledku odlevu dividend vyšších ako 900 miliónov eur v druhom štvrťroku. Gearing Ratio, ktoré udáva stupeň zadĺženosti, kleslo z 12,6 percenta na konci decembra 2017 na 11,7 percenta ku dňu vytvorenia tohto výkazu. Rezerva, ktorou disponuje spoločnosť Continental, predstavovala na konci prvého štvrťroku 5,9 miliardy eur.

31. marca 2018 predstavoval voľný tok peňazí 41 miliónov eur, čo je o 133 miliónov eur menej v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Dôvodom boli nízke prevádzkové zisky, ako aj budovanie pracovného kapitálu v dôsledku silného rastu.

So zreteľom na investície vyzdvihol Schäfer nasledovné: „Intenzívne investujeme do nášho celosvetového rastu a technológií, ktoré určujú trendy. Je to badateľné na základe našich nákladov na investície, ako aj výskum a vývoj vo výške viac ako 1,3 miliardy eur.“ Počas prvých troch mesiacov investovala spoločnosť Continental 459 miliónov eur do dlhodobého hmotného majetku a softvéru. Investičný podiel tak predstavuje 4,2 percenta (v porovnaní s predchádzajúcim rokom 4,6 percenta). Na výskum a vývoj vynaložila technologická spoločnosť 848 miliónov eur netto. To zodpovedá podielu 7,7 percenta s ohľadom na obrat spoločnosti. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to bolo 7,1 percenta. Hlavným ťahačom, zodpovedným za tento vývoj, je rýchlo napredujúca digitalizácia, vysvetlil Schäfer.

Ku koncu prvého štvrťroku 2018 zamestnávala spoločnosť Continental viac ako 240 000 zamestnancov. To zodpovedá nárastu o 4 600 nových zamestnancov v porovnaní s koncom roku. Dve tretiny prírastku možno vysvetliť okrem iného posilnením celosvetového výskumného a vývojového tímu skupiny Automotive Group. Jedna tretina nových zamestnancov sa zamestnala v skupine Rubber Group. Títo zamestnanci sú potrební najmä v rozšírenej výrobe a rastúcom oddelení predaja.

Kontakt

Henry Schniewind

Henry Schniewind Tlačový hovorca pre oblasť ekonomiky a financií spoločnosti Continental AG Telefón: +49 511 938-1278 Mobilný tel.: +49 (0) 151 688 64 262 E-mail:

Vincent Charles

Vincent Charles Telefón: +49 511 938-1364 Mobilný tel.: +49 173 314 50 96 E-mail: