1. Quartal

Continental so solídnym vstupom do hospodárskeho roku

  • Vývoj trhu v prvých troch mesiacoch je podľa očakávania naďalej výrazne klesajúci
  • Vďaka silnej trhovej pozícii: obrat v prvom štvrťroku 11,0 mld. eur je na úrovni predchádzajúceho roka
  • Upravený EBIT predstavuje cca 884 mil. eur (marža: 8,1 percenta)
  • Technologická spoločnosť počíta naďalej s oživením trhu v druhom polroku a drží sa preto svojej ročnej prognózy
  • Voľný Cashflow, očistený o akvizície a dopady vyplývajúce z osamostatnenia divízie pohonov, v prvom štvrťroku je na hodnote 579 mil. eur
  • Stupeň zadĺženosti vzrastá v dôsledku nových povinných pravidiel zostavovanie bilancie

Hannover 9. mája 2019. Spoločnosti Continental sa podaril solídny vstup do hospodárskeho roku. Vďaka svojmu technologickému portfóliu sa spoločnosť dokázala vymaniť z výrazného poklesu dynamiky trhu. Obrat dosahujúci 11,0 mld. eur je na úrovni predchádzajúceho roka. Upravaná EBIT marža je 8,1% (upravený EBIT: 884 mil. eur). „Vďaka našej silnej pozícii na trhu sme obrat udržali na stabilnej úrovni, v trhovom prostredí vykazujúcom výrazný pokles. K nášmu solídnemu výsledku prispela naša zvýšená disciplína v oblasti nákladov,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Continental Dr. Elmar Degenhart pri príležitosti zverejnenia kvartálnych čísel vo štvrtok v Hannoveri.

Výroba vozidiel na medzinárodnej úrovni vykázala podľa predbežných údajov v prvých troch mesiacoch 2019 voči predchádzajúcemu roku pokles o viac ako 6 percent. Organický rast technologickej spoločnosti (upravený o zmeny konsolidačného rámca a menového kurzu) pritom dosahuje len mínus 2 percentá. Dôvodom sú okrem silnej trhovej pozície dopady vyplývajúce z vývoja výmenných kurzov, ktoré v prvom štvrťroku dosiahli celkovo 186 mil. eur. Tieto vyplývajú predovšetkým zo zdraženia amerického dolára voči euru.

Ako bolo už oznámené na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 26. apríla, spoločnosť Continental počíta s oživením hospodárskeho prostredia v druhej polovici roka a preto sa pridŕža svojej ročnej prognózy zo začiatku januára.

Výsledok koncernu, ktorý bude pripočítaný majiteľom podielov, je s hodnotou 575 mil. eur pod hodnotou predchádzajúceho roka (738 mil. eur). Zisk na akciu dosahuje 2,88 eur (predchádzajúci rok: 3,69 eur).

Upravený EBIT sa v porovnaní s rozhodujúcim dňom predchádzajúceho roka znížil o 17,1 percenta na 884 mil. eur. To zodpovedá upravenej EBIT marži vo výške 8,1 percenta v porovnaní s 9,7 percenta v prvom štvrťroku predchádzajúceho roku. „Vstup do nového finančného roku bol podľa očakávania náročný,“ sú slová finančného riaditeľa spoločnosti Continental Wolfgang Schäfer. Avšak pridáva: „My sme však už v predchádzajúcom roku začali s posilňovaním našej disciplíny v oblasti nákladov. To nám bude len na prospech.“

V prvom štvrťroku dosiahli výdavky v oblasti výskumu a vývoja a v hmotnom majetku a softvéri viac ako 1,5 mld. eur. „Continental investuje naďalej vo veľkej miere do mobility budúcnosti a tým do obchodného úspechu zajtrajška,“ vysvetľuje Schäfer.

K 31. marcu 2019 disponuje spoločnosť Continental hotovostnými rezervami vo výške celkovo 5,7 mld. eur, z toho 1,8 mld. eur predstavovali likvidné prostriedky, ako aj prisľúbené, nevyužité hranice úverov v objeme 3,9 mld. eur.

Ukazovatele koncernu Continental za 1. štvrťrok 2019 © Continental AG

Miera čistej zadĺženosti dosahovala ku koncu prvého štvrťroka 2019 4,3 mld. eur. Na prelome rokov to bolo ešte cca 1,7 mld. eur. Pomer prevodov, ktoré udáva miera zadlženosti, vzrástol z 9,1 percenta na 22,6 percenta. Dôvodom je štandard IFRS 16, ktorý sa musí povinne uplatňovať od finančného roku 2019, čo viedlo k zásadnému zobrazeniu všetkých lízingov v súvahe a tým k výraznému nárastu záväzkov z lízingu. V dôsledku tohto nového pravidla vzrástol aj parameter investícií do hmotného investičného majetku a softvéru.

Free Cashflow, očistený o akvizície a dopady vyplývajúce z osamostatnenia divízie pohonov, dosahuje po troch mesiacoch 2019 mínus 579 mil. eur. V porovnateľnom časovom období predchádzajúceho roka to bolo 186 mil. eur. Dôvodom poklesu sú okrem nízkeho obratu a výsledku prvého štvrťroka potrebné investície do kapacít, ako aj technologický vývoj. Pre celkový rok utvrdzuje spoločnosť DAX očakávanie dosiahnutia prílivu prostriedkov z akvizícií a dopadov z osamostatnenia divízie pohonov vo výške cca 1,4 až 1,6 mld. eur. Tento predpoklad vychádza z obvyklej sezónnosti voľného peňažného toku (free cashflow). Príliv prostriedkov dosahuje tak najvyššiu úroveň spravidla ku koncu roku. Dôvodom sú predovšetkým obdržané platby z predaja zimných pneumatík, ako aj preplatenie nákladov za výkony súvisiace s vývojovými činnosťami od výrobcov automobilov.

Obrat divízie Automotive Group dosahuje v uplynulom štvrťroku 6,7 mld. eur. Znamená to pokles o 1,8 percenta. Pri organickom obrate, teda obrate očistenom o zmeny konsolidačného rámca a menového kurzu, vyplýva 4-percentný pokles. V protiklade k tomu je pokles výroby automobilov na medzinárodnej úrovni podľa predbežných údajov v prvých troch mesiacoch 2019 o vyše 6 percent voči predchádzajúcemu roku. Očistený operatívny výsledok predstavuje cca 357 mil. eur a dosahuje tým výraznejšie nižšiu hodnotu ako v predchádzajúcom roku. V pomere k obratu vyplýva marža 5,4 percentá (predchádzajúci rok: 8,2 percenta). „V prvom štvrťroku bolo na všetkých veľkých odbytových trhoch globálne vyrobených menej vozidiel, sumárne o 1,5 miliónov osobných a úžitkových vozidiel menej ako pred rokom. Nemôžeme uniknúť takému klesajúcemu trhovému prostrediu,“ vysvetľuje Schäfer výsledok koncernu Automotive Group.

Napriek momentálne slabému trhovému prostrediu neustále rastie dopyt po elektronike v automobiloch. Najlepší príklad: Asistenčné systémy vozidiel. Na čiastočne automatizovanú jazdu vyžaduje vozidlo v priemer asi 18 senzorov. S plne automatizovanou alebo autonómnou riadiacou funkciou sa toto číslo zvyšuje na 30. Technologická spoločnosť tak v oboch posledných rokoch získala v tomto sektore zákazky za priemerne tri miliardy eur.

Ukazovatele kľúčových divízií koncernu Continental za 1. štvrťrok 2019 © Continental AG

Skupina Rubber Group dosiahla v prvých troch mesiacoch obrat približne 4,4 mld. eur (predchádzajúci rok: 4,2 mld. eur). Vykázala tým nárast v obrate vo výške 3,8 percenta. Obchod s pneumatikami a najmä údaje o predaji v oblasti obchodu s pneumatikami pre úžitkové vozidlá, sa pozitívne vyvíjali s nárastom o 6 percent. V divízii ContiTech dosiahli zvýšenie najmä oblasti, ktorá realizujú dodávky do priemyselných odvetví, ako príklad môžeme uviesť predaj dopravných pásov a priemyselných hadíc. Pri organickom obrate, teda obrate očistenom o zmeny konsolidačného rámca a menového kurzu, vykazuje nárast obratu v divízii Rubber Group približne 1 percento. Očistený operatívny výsledok prvého štvrťroku celkovo vykazuje sumu cca 535 mil. eur, čo zodpovedá marži 12,4 percenta (predchádzajúci rok: 12,9 percenta).

Celkovo tvorilo tím spoločnosti Continental globálne ku koncu prvého štvrťroka 245 686 zamestnancov. Obzvlášť vysoký záujem má spoločnosť o softvérových vývojárov. Technologická spoločnosť zamestnáva už dnes na celom svete približne 49 000 inžinierov. Viac ako tretina z nich sú softvéroví odborníci. V globálnej softvérovej akadémii patriacej spoločnosti absolvuje len v roku 2019 ďalšie vzdelávanie vyše 2 000 zamestnancov. Do roku 2022 má počet softvérových a IT špecialistov v spoločnosti Continental vzrásť z terajších 19 000 na 25 000.

Kontakt

Henry Schniewind

Henry Schniewind Tlačový hovorca pre oblasť ekonomiky a financií spoločnosti Continental AG Telefón: +49 511 938-1278 Mobilný tel.: +49 (0) 151 688 64 262 E-mail:

Vincent Charles

Vincent Charles Telefón: +49 511 938-1364 Mobilný tel.: +49 173 314 50 96 E-mail: