Quarter 1
© Continental AG

Po úspešnom začiatku: Continental navýšil prognózu obratu pre prebiehajúci obchodný rok

  • V prvom štvrťroku 2017 sa obrat organicky zvýšil o 9,5 percenta na 11 miliárd eur
  • Očakávaný obrat sa v roku 2017 zvýšil na viac ako 43,5 miliárd eur
  • Operatívny výsledok (EBIT) je viac ako 1,1 miliárd eur / EBIT-marža: 10,3 percent
  • Výsledok koncernu stúpol na 750 miliónov eur, respektíve 3,75 eura na jednu akciu
  • Automotive Group: Obrat sa organicky zvýšil na 11 percent, výrazne rýchlejšie ako trh
  • Rubber Group: Zaťaženia zo zvýšených nákladov na suroviny vo výške 100 miliónov eur

Hannover, 9. mája 2017. Continental je úspešný v novom obchodnom roku. Na základe silného rastu navýšila táto technologická firma svoje obratové očakávania na celý rok na viac ako 43,5 miliardy eur: „Čo sa týka obratu a výsledku, môžeme sa obhliadnuť za silným kvartálom. V prvom rade, naše tri divízie Automotive prispeli k potešiteľnému rastu obratu. Pokiaľ ide o druhý kvartál, počítame s ďalším pozitívnym vývojom. Preto navyšujeme naše obratové očakávania na prebiehajúci rok na viac ako 43,5 miliárd eur. Zároveň určite chceme v rámci celého roka dosiahnuť očistenú maržu EBIT vo výške 10,5 percenta“, povedal v utorok predseda predstavenstva firmy Continental Dr. Elmar Degenhart pri predkladaní hospodárskych čísel k prvému kvartálu 2017.

© Continental AG

Obrat medzinárodného automobilového dodávateľa, výrobcu pneumatík a priemyselného partnera stúpol v prvom kvartáli 2017 v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka o 11,7 percenta na 11 miliárd eur. Organický rast obratu o zmeny konsolidačného rámca a menového kurzu zodpovedali 9,5 percenta. Zároveň sa o 2,1 percenta zvýšil výsledok koncernu na úroveň 750 miliónov eur, čo sa pripočítava majiteľom podielov. . Tým sa zvýšil výsledok na akciu na 3,75 eur potom, keď v predchádzajúcom roku činil 3,67 eura.

Operatívny výsledok (EBIT) sa k 31. marcu v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 9,1 percenta na viac ako 1,1 miliardy eura. To zodpovedá marži vo výške 10,3 percenta, kým v minulom roku to bolo 10,6 percenta.

Očistený operatívny výsledok (očistený EBIT) stúpol v porovnaní s prvým kvartálom 2016 o 7,0 percenta na takmer 1,2 miliardy eur. Očistená EBIT-marža sa pohybuje na úrovni 10,7 percenta, teda o 0,4 percenta pod úrovňou prvých troch mesiacov v predchádzajúcom roku. Dôvodom je predovšetkým silný nárast cien surovín.

© Continental AG

Skupina Automotive mohla svoj obrat v priebehu prvého kvartálu prebiehajúceho obchodného roka zvýšiť o 12,4 percent na 6,8 miliardy eur. Rast odbytu po očistení o zmeny konsolidačného celku a výmenného kurzu predstavoval 11,3 percenta.

„Dopyt po našich inovatívnych elektronických a softvérových riešeniach na bezpečnú, efektívnu a inteligentnú jazdu je veľmi veľký. Nové objednávky výrobcov automobilov celosvetovo stúpli počas prvého kvartálu na viac ako 9,5 miliardy eur. Aj s očistenou EBIT-maržou 8,4 percenta sme v rámci plánu“, povedal Schäfer.

V rámci Rubber Group stúpol obrat v prvom štvrťroku 2017 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 10,6 percenta na 4,3 miliardy eur.  Plusový obrat očistený o zmeny konsolidačného celku a výmenného kurzu predstavoval 6,9 percenta.

„Veľký dopyt po pneumatikách osobných a nákladných automobilov, ako aj produktov ContiTech-obchodné oblasti mobilných kvapalných systémov Fluid a Benecke Kaliko-Group, sa postaral o potešiteľný nárast našej Rubber Group v prvom kvartáli roku 2017. Zároveň sa podľa očakávania zväčšili aj zaťaženia zo zvyšujúcich sa cien surovín na úroveň 100 miliónov eur. Pretoočistená operatívna marža klesla na 15,1 percenta. S narastajúcimi nákladmi na suroviny počítame aj pre druhý kvartál.  Zaťaženie výsledku nákladov by sa však malo v druhej polovici roku 2017 v dôsledku prispôsobenia zavedených cien znížiť,“ uviedol finančný predseda Wolfgang Schäfer.

Spoločnosť Continental mohla svoje čisté finančné dlhy v priebehu prvého kvartálu 2017 v porovnaní s koncom roka zredukovať o 30 miliónov na menej ako 2,8 miliardy eur.  Stupeň zadlženosti, takzvaný gearing ratio, je tým pádom na úrovni 17,6 percenta. „Spoločnosť Continental je finančne stabilná. Digitalizácia, elektrifikácia a automatizácia – tieto témy určujú prelom priemyselných odvetví, v ktorých sme činní. Môžeme konať z pozície sily“, zdôraznil finančný predseda Wolfgang Schäfer.

Voľný tok peňazí predstavoval po prvých troch mesiacoch 133 miliónov eur, čím sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zmenšil o 356 miliónov eur.  Voľný tok peňazí pred akvizíciami pritom klesol o 203 miliónov eur. „Pokles voľného toku peňazí pred akvizíciami v tomto kvartáli je prirodzeným dôsledkom nášho veľkého rastu. V tejto otázke sú dôležitými faktormi vybudovanie pracovného kapitálu a nárast investícií. Tieto investície v nových produkčných kapacitách zabezpečujú náš budúci rast“, objasnil finančný predseda Wolfgang Schäfer.

Spoločnosť Continental disponovala k 31. marcu 2017 likvidným vankúšom vo výške takmer 5,8 miliardy eur, z čoho takmer 1,9 miliardy sú likvidné prostriedky a prisľúbené, nepoužité hranice úveru v hodnote takmer 3,9 miliardy eur. Negatívny výsledok úrokov predstavoval v prvých troch mesiacoch roka 2017 dohromady 84 miliónov eur. Nárast vo výške 50 miliónov eur je možné v rozhodujúcej miere pripísať hodnotiacemu efektu a zmenám výmenného kurzu. „Pasívny úrok, ktorý je výsledkom prijatia úverov a iných finančných nástrojov, je približne na úrovni spred roka, pretože predstavuje 34 miliónov eur.  Podstatná časť (21 miliónov eur) toho pripadá na náklady pôžičiek v obehu“, povedal Schäfer.

Spoločnosť Continental v prvých troch mesiacoch investovala dohromady 503 miliónov do hmotného majetku a softvéru. Tým sa podiel investícií zvýšil na 4,6 percenta v porovnaní so štyrmi percentami v rovnakom období minulého roka. Spoločnosť Continental navýšila náklady na vedu a výskum s cieľom  podporiť spustenie mnohých projektov. V porovnaní s prvým kvartálom roka 2016 stúpol tento obnos peňazí o deväť percent na 781 miliónov eur. To zodpovedá 7,1 percentnému podielu z odbytu, pričom v rovnakom období minulého roka to bolo 7,3 percenta.

Na konci prvého kvartálu zamestnávala spoločnosť Continental 227.565 zamestnankýň a zamestnancov, o 7 428 zamestnaných viac ako na konci roku 2016. Dôvodom toho je okrem prvej konsolidácie skupiny Hornschuch predovšetkým ďalšie budovanie produkčných kapacít, rozširovanie odbytových kanálov a posilnenie aktivít v oblasti vedy a výskumu.

Kontakt

Henry Schniewind

Henry Schniewind Tlačový hovorca pre oblasť ekonomiky a financií spoločnosti Continental AG Telefón: +49 511 938-1278 Mobilný tel.: +49 (0) 151 688 64 262 E-mail: