Quarter 1
© Continental AG

Continental zvyšuje prognózu peňažného toku pre tento hospodársky rok

  • Po troch mesiacoch sa obrat zvýšil o 3 percentá na 9,85 miliardy eur.
  • Zisk koncernu sa zvýšil o 12 percent na 734 miliónov eur, resp. 3,67 eura na akciu.
  • Voľný peňažný tok pred akvizíciami výrazne vzrástol na 567 miliónov eur.
  • Vyhliadky pre voľný peňažný tok pred akvizíciami sa zvýšili na viac ako 2 miliardy eur
  • Prevádzkový zisk (EBIT) sa pohybuje na úrovni 1 miliardy eur

Hannover 4. mája 2016. Po úspešnom prvom kvartáli obchodného roku 2016 zvyšuje technologická spoločnosť Continental svoje vyhliadky voľného peňažného toku pred akvizíciami na celý rok: „V prvých mesiacoch tohto roku sa nám znova podarilo významne zvýšiť voľný peňažný rok pred akvizíciami. Do konca roka by mala táto suma vzrásť na minimálne 2 miliardy eur. Doteraz sme rátali so sumou minimálne 1,8 miliardy eur,“ povedal v stredu pri predložení obchodných čísel za prvý štvrťrok predseda predstavenstva spoločnosti Continental Dr. Elmar Degenhart.

© Continental Ag

Obrat medzinárodného dodávateľa komponentov pre automobilový priemysel, výrobcu pneumatík a priemyselného partnera vzrástol v prvom štvrťroku 2016 v porovnaní s rovnakým časovým úsekom minulého roka o 3 percentá na 9,85 miliardy eur. Súčasne vzrástol zisk koncernu pripočítaný majiteľom podielov o 12 percent na 734 miliardy eur. Zisk na jednu akciu tak stúpol na 3,67 eura v porovnaní s 3,28 eura v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Prevádzkový zisk (EBIT) sa k 31. marcu zvýšil v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 6,4 percenta na 1 milión eur. To zodpovedá marži vo výške 10,6 percenta v porovnaní s 10,2 percenta v predchádzajúcom roku. Čistý prevádzkový zisk (čistý EBIT) sa oproti prvému kvartálu 2015 zvýšil o 8,4 percenta na 1,1 miliardy eur. Čistá marža EBIT bola 11,3 percenta a tým 0,7 percentuálneho bodu nad úrovňou prvých troch mesiacov predchádzajúceho roka.

„Na základe nášho silného peňažného toku sme dokázali v prvom kvartáli tohto hospodárskeho roku znížiť čisté finančné dlhy o 459 miliónov eur na celkovo 3,1 miliardy eur. Stupeň zadlženosti (takzvaný gearing ratio) bol na hodnote 23,1 percenta. Takmer sa nám podarilo dosiahnuť náš strednodobý cieľ, ktorým je pokles pod 20 percent,“ vyjadril sa finančný riaditeľ Wolfgang Schäfer. V porovnaní s rovnakým časovým obdobím v minulom roku je hodnota čistých finančných dlhov dokonca nižšia o 1 miliardu eur. V prvom kvartáli 2015 boli čisté finančné dlhy z dôvodu nákupu spoločnosti Veyance Technologies podstatne vyššie. Gearing ratio dosahoval na konci prvého kvartálu 2015 hodnotu 33,5 percenta.

K 31. marcu 2016 disponovala spoločnosť Continental hotovostnými rezervami vo výške takmer 5,45 miliardy eur, z toho okolo 1,7 miliardy eur predstavovali priebežné prostriedky, ako aj prisľúbené, nevyužité úverové limity vo výške takmer 3,8 miliardy eur. Revolvingové úverové limity uzatvorené v apríli 2014 vo výške 3 miliardy eur (časť syndikovaných úverov s pôvodne prisľúbeným celkovým objemom vo výške 4,5 miliardy eur) sa v apríli 2016 predĺžili o ďalší rok. Toto prisľúbené financovanie má spoločnosť Continental odteraz k dispozícii do apríla 2021. Pevné pôžičky zo syndikovaného úveru vo výške 1,5 miliardy eur boli predčasne úplne splatené do konca marca 2016.

Úrokové náklady predstavoval v prvých troch mesiacoch roka 2016 celkovo 59 miliónov eur. „Úrokové náklady, ktoré sú výsledkom zobratia úveru, transakcií na kapitálovom trhu a rôznych nástrojov financovania boli na úrovni 34 miliónov eur, čo je o 14 miliónov eur pod minuloročnou hodnotou. Podstatná časť pritom s 21 miliónmi eur pripadla na náklady z poskytnutých pôžičiek,“ vysvetlil Schäfer. Negatívny úrokový výsledok sa v prvom kvartáli 2016 v porovnaní s minulým rokom zlepšil o 22 miliónov eur na 34 miliónov eur.

V prvých troch mesiacoch investovala spoločnosť Continental dohromady 398 miliónov eur do hmotného majetku a softvéru. Investičný podiel tak predstavuje 4,0 percenta po 3,7 percenta v porovnateľnom období minulého roka. Spoločnosť Continental zvýšila náklady na výskum a vývoj, aby tým podporila veľké množstvo rozbiehajúcich sa projektov. V porovnaní s prvým kvartálom roku 2015 vzrástla táto suma o 11,4 percenta na 716 miliárd eur. To zodpovedá podielu vo výške 7,3 percenta obratu, zatiaľ čo pred rokom to bolo 6,7 percenta.

Ku koncu prvého štvrťroka zamestnávala spoločnosť Continental 212 417 zamestnankýň a zamestnancov. To zodpovedá nárastu o viac ako 4 500 zamestnancov v porovnaní s koncom roka 2015. Dôvodom je predovšetkým ďalšia výstavba výrobných kapacít, distribučných ciest a oblasti výskumu a vývoja.

Divízia Automotive Group vytvorila v prvých troch mesiacoch tohto roka obrat vo výške 6,0 miliardy eur. Čistá marža EBIT predstavovala 7,6 percenta.

Divízia Rubber Group dosiahla v prvom kvartáli 2016 obrat 3,85 miliardy eur a dokázala čistú maržu EBIT zvýšiť oproti minulému roku o 3,1 percentuálneho bodu na 17,8 percenta.

Ukazovatele koncernu Continental

1. január až 31. marec

Mil. EUR

2016

2015

Obrat

9 850,7

9 568,9

EBITDA

1 505,5

1 403,2

v % z obratu

15,3

14,7

EBIT

1 040,7

977,9

v % z obratu

10,6

10,2

Zisk koncernu sa pripisuje majiteľom podielov

733,9

656,7

Zisk na akciu v EUR

3,67

3,28

 

 

 

Čistý obrat1

9 710,3

9 568,9

Čistý prevádzkový zisk (čistý EBIT)2

1 095,0

1 010,2

v % čistého obratu

11,3

10,6

 

 

 

Voľný peňažný tok (free cashflow)

489,0

-271,3

 

 

 

Čisté finančné dlhy (k 31. 3.)

3 083,3

4 098,7

Stupeň zadlženosti (gearing ratio) v %

23,1

33,5

 

 

 

Počet zamestnancov (k 31.03.)3

212 417

202 496

1.     Očistený o zmeny v konsolidovaných spoločnostiach.

2.     Očistený o odpisy nehmotného majetku z alokácie kúpnej ceny (PPA), zmeny v konsolidovaných spoločnostiach a mimoriadne položky.

3.     Bez učňov.

Kontakt

Henry Schniewind

Henry Schniewind Tlačový hovorca pre oblasť ekonomiky a financií spoločnosti Continental AG Telefón: +49 511 938-1278 Mobilný tel.: +49 (0) 151 688 64 262 E-mail: