Quarter 2
© Continental AG

Continental zvyšuje prognózu výsledkov na základe pozitívnych čísel v prvom polroku

  • Zvýšenie výhľadu čistej marže EBIT na viac ako 11 percent
  • Prírastok obratu pred vplyvom konsolidačného rámca a menového kurzu vo výške 4 percent na  
  • viac ako 20 miliárd eur
  • Operatívny výsledok (EBIT) sa zvýšil na 2,3 miliardy eur
  • Zisk koncernu sa zvýšil o 13 percent na 1,6 miliardy eur
  • Zamestnanosť sa naďalej zvyšuje na približne 215 000 zamestnancov

Hannover 3. augusta 2016. Medzinárodný technologický koncern Continental po úspešnom prvom polroku opäť zvyšuje svoju prognózu výsledkov pre aktuálny hospodársky rok.
„Za celý rok chceme dosiahnuť čistú EBIT maržu vo výške viac ako jedenásť percent a tak prekonať doteraz očakávanú maržu vo výške asi jedenásť percent,“ povedal v stredu pri predložení obchodných čísiel po prvých šiestich mesiacoch predseda predstavenstva spoločnosti Continental Dr. Elmar Degenhart. Dôvodom zvýšenia je prvotriedny operatívny výkon skupiny Rubber: „Veľmi dobrý vývoj predaja pneumatík počas prvých šiestich mesiacov nás stále poháňa vpred.“ Okrem toho, veľmi povzbudivý je aj vývoj cien surovín dôležitých pri výrobe pneumatík a ďalších výrobkov z kaučuku. Rast cien bol z dnešného pohľadu počas celého roka pomalší v porovnaní s prognózami na konci prvého štvrť roka 2016.

© Continental AG

Pre druhý štvrťrok 2016 očakáva predseda predstavenstva pozitívnu bilanciu: „Podľa očakávaní sa náš obchod s automobilmi v druhom štvrťroku rozbehol. S približne piatimi percentami prirodzeného rastu sme mohli v druhom štvrťroku opäť nasadiť rýchlejšie tempo ako trh. Zároveň sme dokázali zlepšiť aj výsledky. Veľmi potešiteľný je aj súhrn došlých objednávok, ktorý v prvom polroku vzrástol na viac ako 18 miliárd eur. Skupina Rubber Group pokračovala v pozitívnom vývoji obratu a výsledkov. Výraznou mierou k tomu prispel opätovný nárast predaja pneumatík, ako aj ďalšia stabilizácia obchodovania v priemysle.

Degenhart vidí očakávania pre súčasný obchodný rok ako stabilné vďaka výsledkom z prvých šiestich mesiacov: „V ďalšom priebehu roka počítame v rámci našich výhľadov na obchodný rok s pokračovaním pozitívnej dynamiky obratu. Pritom však zostáva z dnešného pohľadu trhové prostredie poznačené najmä najnovším politickým vývojom, ktorý sa vyznačuje neistotou a premenlivosťou.

© Continental AG

Voľný peňažný tok pred akvizíciami výrazne stúpol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 159 miliónov eur na 1 miliardu eur. „Napriek rastúcim investíciám by sme mohli voľný peňažný pre akvizíciami opäť zlepšiť. Tie by sme mohli v podstate kompenzovať nárastom operatívnych výsledkov a zlepšením pracovného kapitálu,“ vysvetlil finančný riaditeľ Wolfgang Schäfer. Celkovo považuje očakávania pre celý rok za potvrdené: „V aktuálnom hospodárskom roku naďalej počítame s voľným peňažným tokom pre akvizície vo výške minimálne 2 miliardy eur.

Na konci prvého polroka sa čisté finančné dlhy koncernu Continental pohybovali okolo sumy 3,4 miliardy eur. Dôvodom nárastu oproti prvému štvrťroku 2015 je v princípe vyplácanie dividend za hospodársky rok 2015 vo výške viac ako 750 miliónov eur v máji 2016.

V porovnaní s koncom roka 2015 sa čisté finančné dlhy mierne znížili o
96 miliónov eur. Stupeň zadlženosti (gearing ratio) sa koncom júna 2016 pohyboval v hodnote 25,8 percenta (v rovnakom období minulého roka to bolo 34,1 percenta). Podiel akciového kapitálu predstavoval 39 percent.

K 30. júnu 2016 disponovala spoločnosť Continental hotovostnými rezervami vo výške 5,2 miliardy eur, z toho 1,7 miliardy eur predstavovali priebežné prostriedky, ako aj prisľúbené, nevyužité hranice úverov v objeme 3,5 miliardy eur.

Vynaložené úroky sa v porovnaní s minulým rokom znížili 50 miliónov eur na 98 miliónov eur. Negatívny úrokový výsledok sa v prvom polroku 2016 v porovnaní s minulým rokom znížil o 50 miliónov eur na 49 miliónov eur. Tu mali obzvlášť pozitívny vplyv efekty hodnotenia vyplývajúce zo zmien pripísanej časovej hodnoty derivatívnych finančných nástrojov a z vývoja menového kurzu. Pozitívna výška predstavovala v prvom polroku viac ako 54 miliárd eur. „Počas celého roka počítame s negatívnymi úrokovými výsledkami vo výške menej ako 250 miliónov eur, keďže sa pozitívny vplyv efektov hodnotenia v druhom polroku môže obrátiť,“ objasnil Schäfer.

Vyššie investície do dôležitých technológií

V prvých šiestich mesiacoch roku 2016 investovala spoločnosť Continental 920 miliónov eur do hmotného majetku a softvéru. Investičný podiel tak predstavuje 4,6 percenta po 4,2 percenta v porovnateľnom období minulého roka. Náklady na vývoj a výskum sa v prvom polroku 2016 zvýšili v porovnaní s minulým rokom o 13,2 milióna eur na 1,4 miliardy eur. To zodpovedá podielu vo výške 7,2 percenta obratu po 6,5 percenta v rovnakom období minulého roka.

„Naša rastúca finančná sila nám umožňuje vyššie výdavky na vývoj a výskum. Chceme preto v rámci dôležitých technológií nájsť slabiny a trvalo pokračovať v rýchlom a výnosnom raste. Relevantnými cieľmi sú žiadne dopravné nehody, čisté ovzdušie a inteligentná mobilita,“ povedal Degenhart.

Ku koncu druhého kvartálu roku 2016 bolo v koncerne zamestnaných vyše 215 000 zamestnancov, a teda približne o 7 000 zamestnancov viac v porovnaní s koncom roka 2015.

Z dôvodu zvýšeného objemu výroby, ako aj prestavby výskumu a vývoja, sa počet zamestnancov v divízii Automotive Group zvýšil o viac ako 5 000. V rámci divízie Rubber Group prispelo k zvýšeniu počtu zamestnancov cca o 1 900 ďalšie rozširovanie v oblastiach výrobných kapacít a predajných kanálov. V porovnaní s 30. júnom 2015 sa počet zamestnancov koncernu zvýšil celkovo cca o 9 600.

Divízia Automotive Group vytvorila v prvých šiestich mesiacoch tohto roka obrat vo výške 12,2 miliardy eur. Čistá marža EBIT predstavovala 8,1 percenta.

Divízia Rubber Group dosiahla v prvom polroku 2016 obrat takmer 7,9 miliardy eur a dokázala čistú maržu EBIT zlepšiť oproti minulému roku o 2,3 percentuálneho bodu na 18,8 percenta.

Kontakt

Henry Schniewind

Henry Schniewind Tlačový hovorca pre oblasť ekonomiky a financií spoločnosti Continental AG Telefón: +49 511 938-1278 Mobilný tel.: +49 (0) 151 688 64 262 E-mail: