Quarter 4
© Continental AG

Spoločnost Continental stavia intenzívne digitálnu budúcnosť na silnom finančnom základe

  • Čistý výsledok sa zlepšil na takmer 2,7 miliardy eur/13,64 eura na akciu
  • Návrh predstavenstva: Dividendy sa majú zvýšiť o 15 percent na 3,75 eura
  • Voľný peňažný tok pred akvizíciami vo výške 2,7 miliardy eur výrazne nad úrovňou vlaňajšieho roka
  • Zvýšený vlastný kapitál ako základ pre nové digitálne obchodné modely
  • Čistý prevádzkový zisk EBIT vo výške 4,1 miliardy eur/čistá marža EBIT predstavuje 10,5 percenta

Hannover  3. marca 2016. Technologickej spoločnosti Continental sa počas úspešného hospodárskeho roku 2015 podarilo výrazne rozšíriť svoj finančný priestor. „Continental je v najlepšej forme. Pomocou našich osvedčených obchodných modelov sme v roku 2015 dosiahli voľný peňažný tok pred akvizíciami vo výške 2,7 miliardy eur. Vlastný kapitál sme zvýšili na hodnotu 13,2 miliardy eur a tým sme dosiahli doteraz najvyššiu úroveň. Preto by sme sa chceli v náročnom prostredí pohybovať podľa plánu a sebavedomo a pomocou našich inovácií spoluvytvárať digitálnu budúcnosť dopravy," povedal vo štvrtok v Hannoveri predseda predstavenstva spoločnosti Continental Dr. Elmar Degenhart počas prezentácie predbežných čísiel za hospodársky rok 2015.

© Continental AG

Vďaka silnému finančnému základu sa s činorodosťou, ktorá je pre spoločnosť Continental typická, púšťame do budúcich, veľkých a náročných úloh. K nim sa počítajú predovšetkým nestále trhy, ako aj kolísajúce ceny surovín a menové kurzy. V hospodárskom roku 2016 očakávame v porovnaní s vlaňajškom podobne vysoký celkový rast zisku okolo 5 percent. V tomto roku by sme chceli vytrvalo a sústredene otvoriť nové možnosti, ktoré sa nám vynárajú v podobe nových, digitálne formovaných konceptov dopravy. Ide nám o inteligentný rozvoj nášho úspešného obchodného modelu a inovatívne odhalenie nových obchodných oblastí a zákazníkov," povedal Degenhart.  „Začiatok tohto roka potvrdil náročné prostredie pre naše očakávania do roku 2016," doplnil.

Zdalo sa, že predseda predstavenstva spoločnosti Continental bol spokojný s úspechom hospodárskeho roku 2015: „V náročnom prostredí sa nám opätovne podarilo dosiahnuť ziskovosť a silu rastu. Spolu môžeme hovoriť o zisku po zdanení vo výške 2,7 miliardy eur, čo je pozoruhodný úspech. Každá akcia má hodnotu 13,64 eura, čo je o 15 percent viac ako minulý rok. Predstavenstvo navrhuje zvýšenie dividend a vyplatenie 3,75 eura na jednu akciu. To zodpovedá 750 miliónom eur a vyplatenému podielu 27,5 percenta.“

Finančný riaditeľ Wolfgang Schäfer poukázal na to, že spoločnosť Continental v roku 2015 dosiahla svoje ciele alebo ich sčasti značne prekročila. Obrat sa zvýšil o viac ako 4,7 miliardy eur, prípadne o približne 14 percent na 39,2 miliardy eur. Prevádzkový zisk (EBIT) sa v hospodárskom roku 2015 v porovnaní s predošlým rokom zvýšil o 23 percent na 4,1 miliónov eur. Marža EBIT bola 10,5 percenta oproti 9,7 percenta v hospodárskom roku 2014. Prevádzkový hospodársky výsledok upravený najmä o konsolidačné vplyvy, odpisy podmienené akvizíciami a mimoriadne položky sa zvýšil v roku 2015 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 15,3 percenta na 4,5 miliardy eur. Podiel s ohľadom na čistý obrat predstavoval 11,8 percenta v porovnaní s 11,2 percenta v roku 2014.

Pre tento hospodársky rok počíta Continental s podobným rastom ako v roku 2015: „Očakávame celkový rast 5 % na približne 41 miliárd eur. Vďaka našim inovatívnym elektronickým , senzorickým a softvérovým riešeniam, ako aj našej priemyselnej výrobe a pneumatikám by sme chceli rásť rýchlejšie ako trh. Opäť by sme mali s istotou dosiahnuť čistú maržu EBIT vo výške viac ako 10,5 percenta," vyhlásil Schäfer. „Celkový plusový obrat 5 percent sa porovnáva s dosiahnutými približne 4 percentami v roku 2015. Vplyvy menových kurzov a poplatky z obratu z akvizícií nie sú započítané. Obidva vplyvy spolu zvýšili obrat v roku 2015 o 10 percentuálnych bodov. Plusový obrat narástol spolu na 14 percent," vysvetlil Schäfer.

Spoločnosť Continental počíta s miernym rastom celosvetovej automobilovej výroby o 1,5 percenta na takmer 90 miliárd jednotiek. Pritom bol slabý trh v Rusku a Brazílii neprimerane vykompenzovaný rastom automobilových trhov v Európe a Číne.

Voľný peňažný tok pred akvizíciami výrazne stúpol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 500 miliónov eur na 2,7 milióna eur. „Napriek úbytkom určeným na akvizície, najmä na spoločnosť Veyance Technologies a Elektrobit Automotive, vo výške spolu 1,2 miliardy eur, predstavuje voľný peňažný tok v roku 2015 po akvizíciách hodnotu 1,4 milióna eur,“ zdôraznil Schäfer.

Čisté finančné dlhy koncernu sa oproti koncu roka 2014 zvýšili o viac ako 700 miliónov eur na 3,5 miliardy eur. Stupeň zadlženosti (Gearing Ratio) sa oproti hodnote z minulého roka zvýšil iba mierne na 26,8 percenta (v minulom roku: 25,6 percenta). Za to v podstate vďačíme akvizícii spoločnosti Veyance Technologies a Elektrobit Automotive.

Ku koncu roka 2015 disponovala spoločnosť Continental hotovostnými rezervami dohromady vo výške 5,2 miliardy eur, z toho 1,6 miliardy eur predstavovali priebežné prostriedky, ako aj prisľúbené nevyužité hranice úverov v objeme 3,6 miliardy eur. Oproti koncu roka 2014 nastal pokles likvidity vo výške 2,0 miliardy eur. „Dôvodmi sú v podstatnej miere akvizície spoločností Veyance Technologies a Elektrobit Automotive, predčasné splatenie pôžičky v amerických dolároch v polovici septembra a splatenie syndikovaného úveru vo výške 1,5 miliardy eur na 350 miliónov eur,“ vysvetlil Schäfer. „Táto hodnota je pre spoločnosť veľkosti a štruktúry spoločnosti Continental viac ako dostatočná," dodal Schäfer.

Vynaložené úroky sa v porovnaní s minulým rokom znížili 19 miliónov eur na 341 miliónov eur. Negatívny úrokový výsledok sa v roku 2015 v porovnaní s minulým rokom zlepšil o 20 miliónov eur na 246 miliónov eur.

Dane z príjmu a zo zisku boli v hospodárskom roku 2015 vo výške 1,1 miliardy eur. Miera zdanenia  predstavovala 28,2 percenta. V hospodárskom roku 2016 bude miera zdanenia pravdepodobne na úrovni približne 30 percent.

V roku 2015 investovala spoločnosť Continental 2,2 miliardy eur do hmotného majetku a softvéru. Investičný podiel tak predstavuje 5,6 percenta oproti 5,9 percenta v minulom roku. Výdavky na výskum a vývoj sa oproti minulému roku zvýšili o 14,6 percenta na viac ako 2,4 miliardy eur a predstavovali tak, rovnako ako v roku 2015, 6,2 percenta obratu.Pozitívny vývoj obchodu sa ukazuje aj podľa stúpajúceho počtu zamestnancov: Koncom roka 2015 mala spoločnosť Continental okolo 208 000 zamestnancov, a tým o 19 000 viac ako rok predtým. Okrem stúpajúcej výroby bola dôvodom zvýšenia počtu zamestnancov aj akvizícia spoločností Elektrobit Automotive a Veyance Technologies.

Ukazovatele koncernu Continental (v miliónoch eur)

2015

2014

D v %

Obrat

39 232,0

34 505,7

13,7

EBITDA

6 001,4

5 133,8

16,9

v % z obratu

15,3

14,9

 

EBIT

4 115,6

3 344,8

23,0

v % z obratu

10,5

9,7

 

Zisk koncernu pripísaný majiteľom podielov

2 727,4

2 375,3

14,8

Zisk na akciu (v €)

13,64

11,88

14,8

Náklady na výskum a vývoj

2 449,6

2 137,7

14,6

v % z obratu

6,2

6,2

 

Odpisy1

1 885,8

1 789,0

5,4

– z toho zníženie hodnoty2

93,6

178,9

-47,7

Prevádzkové aktíva (k 31.12.)

19 678,5

16 596,1

18,6

Prevádzkové aktíva (priemer)

19 680,7

16 726,5

17,7

Kapitálový výnos (ROCE)

20,9

20,0

 

Investície3

2 178,8

2 045,4

6,5

v % z obratu

5,6

5,9

 

Počet zamestnancov (k 31.12.)4

207 899

189 168

9,9

 

 

 

 

Čistý obrat5

37 774,7

34 495,8

9,5

Čistý prevádzkový zisk (čistý EBIT)6

4 455,5

3 865,9

15,3

v % čistého obratu

11,8

11,2

 

Kontakt

Henry Schniewind

Henry Schniewind Tlačový hovorca pre oblasť ekonomiky a financií spoločnosti Continental AG Telefón: +49 511 938-1278 Mobilný tel.: +49 (0) 151 688 64 262 E-mail: