Continental Fahnen

Stanovisko firmy Continental k správam v médiách o možnej organizačnej zmene

Potvrdzujeme správy v médiách, že momentálne sme v štádiu analýzy a riešime možné scenáre s cieľom, aby bola naša organizácia v súvislosti s výzvami v oblasti automobilového priemyslu ešte flexibilnejšia.  Pritom máme aj podporu zvonka. Či a aké zmeny vyplynú z týchto analýz a scenárov, to je dnes ešte úplne otvorené. Preto ani neboli predložené žiadne plány s nejakou výpovednou hodnotou.

Kontakt

Dr. Felix Gress

Dr. Felix Gress Vedúci oddelenia komunikácie spoločnosti a Verejných záležitostí Telefón: +49 511 938-1485 E-mail:

Vincent Charles

Vincent Charles Telefón: +49 511 938-1364 Mobilný tel.: +49 173 314 50 96 E-mail: