Artifical Intelligence
© Continental AG

Umelá inteligencia: Spoločnosť Continental posilní do roku 2021 celosvetovú sieť expertov

  • Technologická spoločnosť Continental rozšíri celosvetovú sieť expertov v oblasti umelej inteligencie (KI) do roka 2021 na približne 700 členov
  • Spoločnosť Continental počíta do budúcnosti v oblasti vývoja výroby a automatizácie procesov s riešeniami na báze umelej inteligencie
  • Funkcie, ako je asistent odbočovania doprava alebo zabezpečovanie kvality vo výrobe profitujú z umelej inteligencie
  • Zintenzívni sa spolupráca s výskumnými inštitútmi ako Oxford, Berkeley a DFKI

Frankfurt, 12. november 2018. Technologická spoločnosť Continental a tím jej expertov v oblasti umelej inteligencie (KI) sa do roka 2021 rozšíri z terajších 400 na približne 700 zamestnancov. Toto číslo uviedla spoločnosť Continental v rámci svojho prvého medzinárodného podujatia s názvom AIR Days (7. až 9. novembra 2018). Na podujatí sa zhováralo približne 200 expertov spoločnosti Continental pre oblasť umelej inteligencie a robotiky o aktuálnom vývoji v tejto oblasti. Podujatie AIR Days (AIR pre Artificial Intelligence a Robotics) je súčasťou stratégie posilnenia spoločnosti Continental ako technologického podniku, kde sa vo všetkých oblastiach využíva umelá inteligencia.

„Spoločnosť Continental sa stáva „AI empowered company“. Na strane výroby využívame umelú inteligenciu na automatizáciu úloh mobility. Toto nám všetkým uľahčí a zjednoduší cestovanie. Umelá inteligencia uľahčí v automatizácii procesov prácu našich zamestnancov. Monotónne činnosti sa zautomatizujú a relevantné informácie budú z obrovského množstva údajov lepšie identifikovateľné,“ vysvetľuje Demetrio Aiello, vedúci výskumnej oblasti pre umelú inteligenciu a robotiku v spoločnosti Continental.

Rôznorodé využitie vo výrobe

Experti z desiatich krajín a troch kontinentov si medzi sebou vymieňali okrem iného informácie o šanciach a možnostiach umelej inteligencie vo výrobe a logistike. Umelá inteligencia takto vytvorí lepšie možnosti v rámci zabezpečenia kvality na konci výrobnej linky, ako aj v potrebnom tovarovom hospodárstve. Takto bude umožnená optimalizovaná predpoveď dopytu, ako aj zníženie časov na zmenu a servis, pretože sa zlepšia prognózy servisu. Experti si sú istí, že systémy s umelou inteligenciou prispejú k zníženiu nákladov.

Spoločnosť Continental počíta do budúcnosti v oblasti vývoja výroby a automatizácie procesov s riešeniami na báze umelej inteligencie © Continental AG

Umelá inteligencia pre bezpečnú, čistú a efektívnu mobilitu budúcnosti

Experti očakávajú verejne najviditeľnejšie pokroky s pomocou umelej inteligencie hlavne v oblasti asistenčných systémov vo vozidlách. Takto môžu systémy vo vozidlách s pomocou metód umelej inteligencie identifikovať chodcov, bicyklistov, ich gestá a úmysly s oveľa vyššou presnosťou a robustnosťou. To znižuje možné chybné alarmy, čím sa zvyšuje akceptácia zodpovedajúcich systémov. Tieto metódy sú taktiež schopné identifikovať prítomného chodca, aj keď je tento zakrytý zaparkovaným nákladným automobilom. Dokážu včas zistiť, či chodec pozorne sleduje premávku alebo, či je rušený svojím inteligentným telefónom. Tieto algoritmy budú integrované do rôznych aplikácií ako napr. automatizované systémy vo vozidlách, asistenčné systémy vo vozidlách, asistenti pri odbočovaní a ďalšie. Stratégie jazdy na základe umelej inteligencie na zvýšenie dosahu pre budúce generácie elektrických vozidiel sú ďalším kúskom skladačky na odbremenenie vodičov od takzvaného „strachu z malého dosahu“.

Posilňuje sa spolupráca s medzinárodnými výskumnými inštitútmi

Hlavný bod podujatia AIR Days spoločnosti Continental tvorili prednášky hostí z výskumných inštitútov Oxford, Berkeley a DFKI (Nemecké výskumné centrum pre umelú inteligenciu), ktorí spolupracujú so spoločnosťou Continental. Účastníci s referentmi diskutovali o nových nápadoch pri optimalizácii neurónových sietí alebo o plynulom učení mobilných robotov. „Naše skúsenosti pri spolupráci s rôznymi medzinárodnými výskumnými inštitútmi sú evidentné: Spájanie vedomosti práve v oblasti výskumu umelej inteligencie sa veľmi rýchlo vyplatí. Tieto výskumné siete sa budú rozvíjať aj ďalej v budúcnosti. Už iba samotné používanie existujúcich údajov z vývoja produktov a výroby nám umožňuje rýchly prístup k už validným systémom umelej inteligencie pre bezpečnejšie produkty a efektívnejšie procesy,“ popisuje Aiello výhody rôznych partnerských spojení.

Výskumná oblasť umelej inteligencie v spoločnosti Continental

Na koordináciu rôznych činností výskumu v oblasti umelej inteligencie pracuje spoločnosť Continental už od roku 2015 na centrálnom vývoji tém súvisiacich s umelou inteligenciou. Technologická spoločnosť spolupracuje s firmami NVIDIA, Baidu a s početnými výskumnými inštitútmi z tejto oblasti ako je univerzita v Oxforde, Berkeley DeepDrive (BDD) na University of California, s Technickou univerzitou v Darmstadte, DFKI a s Indian Institute of Technology Madras (India). V Budapešti (Maďarsko) otvorila spoločnosť Continental a jej obchodná oblasť systémov pre asistenčné systémy v máji 2018 kompetenčné centrum pre Deep Machine Learning. Technologická spoločnosť zamestnáva celosvetovo približne 400 expertov s know-how v oblasti umelej inteligencie a hľadá ďalšie talenty pre vývoj produktov a procesov práve v oblasti umelej inteligencie.

Kontakt

Enno Pigge

Enno Pigge tlačový hovorca, Inovácie a technika Continental AG Telefón: 49 (0) 511 938-1622 E-mail:

Ilona Tzudnowski

Ilona Tzudnowski Corporate Systems & Technology Telefón: +49 69-7603-2093 E-mail: