Dr. Elmar Degenhart
© Continental AG

Softvér je kritický komponent pre úspešnosť ekologického systému mobility

Valné zhromaždenie spoločnosti Continental 2019

  • Predseda predstavenstva spoločnosti Continental Dr. Elmar Degenhart: „Automobilový priemysel prechádza najpodstatnejšou zmenou od svojho vzniku“
  • Sú nutné investície do rôznych typov pohonov
  • Spoločnosť Continental je celosvetová jednotka v oblasti asistenčných jazdných systémov
  • Softvér rozhoduje v značnom rozsahu o ekonomickom úspechu
  • Nová orientácia smeruje technologické spoločnosti na mobilitu budúcnosti

Hannover, 26. apríl 2019. Automobilový priemysel prechádza najpodstatnejšou zmenou od svojho vzniku. Predseda predstavenstva Dr. Elmar Degenhart považuje spoločnosť Continental za najlepšie vybavenú. Na valnom zhromaždení technologickej spoločnosti v Hannoveri vyhlásil: „Sme súčasťou maratónu, ktorý je rozbehnutý naplno a spoločnosť Continental je pritom vo vedúcej skupinke bežcov.“ A dodal: „Technologicky, organizačne a mentálne sme už nastavení na mobilitu zajtrajška.“ Spoločnosť Continental vytvára v troch technologických odvetviach ekologický systém mobility pre ďalších 20 rokov: alternatívne pohony, autonómne jazdenie, ako aj prepojenie s manažmentom údajov.

Predseda predstavenstva spoločnosti Continental Dr. Elmar Degenhart: „Automobilový priemysel prechádza najpodstatnejšou zmenou od svojho vzniku“ © Continental AG

Typ pohonu budúcnosti: ekologicky najefektívnejší výber závisí od účelu použitia

„Po roku 2030 bude pravdepodobne štartovať posledná generácia naftových a benzínových motorov“, načrtol Degenhart možný plán pre pohony budúcnosti. „Po roku 2040 by sa mohol predaj nových naftových a benzínových vozidiel zastaviť. V ideálnom prípade budú ulice od roku 2050 bez emisií CO2.“ Preto vzniká dopyt po ekologicky najefektívnejšom pohone na každý účel použitia. „Pre malé, ľahké vozidlá bude najlepšou voľbou pravdepodobne čistý elektrický pohon – predovšetkým v meste a v dosahu do 300 kilometrov. To však iba vtedy, keď bude elektrická energia vo výrobe a v prevádzke pochádzať z čistých zdrojov“, vysvetľuje Degenhart. Pre ťažké vozidlá, ktoré jazdia stále častejšie a po dlhších trasách, nie sú batérie ekologicky efektívne. „Čo pomáha klíme už dnes: Sú to super čisté naftové a čisté benzínové motory kombinované s elektrickým pohonom“, objasňuje Degenhart. Súčasne vyjadril nesúhlas s populizmom v otázke pohonov: „Populizmus iba poháňa emócie. Avšak neznižuje emisie. To je možné iba pomocou ekologicky efektívnych pohonov. Tie sú akceptovateľné a aj cenovo prijateľné. Tak je najlepšie možné ochrániť klímu: ekologicky, hospodárne a sociálne.“

Autonómna jazda: Asistenčné systémy zredukujú počet nehôd

„Celosvetovo zomrie v cestnej premávke 3 700 ľudí denne. Viac ako 100 000 sa zraní každý deň. My urobíme jazdu bezpečnejšou. Je to naša úloha“, hovorí Degenhart. V každom vozidle sa dnes priemerne nachádzajú dva snímače pre jazdné asistenčné systémy. Ide pritom väčšinou o kamery, radarové alebo ultrazvukové snímače. „Jedno auto potrebuje pre každú čiastočne automatizovanú jazdu priemerne 18 snímačov. V prípade kompletnej automatizácie alebo autonómnej jazdy sa tento počet zvyšuje na 30 – a my rastieme s ním“, hovorí predseda predstavenstva. Spoločnosť Continental je už dnes celosvetová jednotka, čo sa týka ponuky v tejto technologickej oblasti. Spoločnosť počíta v roku 2019 iba pri systémoch pre asistovanú jazdu s obratom vyšším ako dve miliardy eur.

„Softvér je kyslík pre ekologický systém mobility“

Stále viac vozidiel je navzájom prepojených softvérom a technológiou od spoločnosti Continental. Dnes autá potrebujú viac ako 100 miliónov riadkový softvérový kód pre svoje funkcie, nové funkcie budú vyžadovať desaťnásobný rozsah softvéru. „V ďalších rokoch sa zdesaťnásobí dnešný objem softvéru v automobilovom priemysle“, vysvetľuje Degenhart trend na základe údajov z trhu.

„Pomocou rýchleho prenosu údajov sa zrýchli náš servis pre vozové parky: pre úžitkové a prenajímané vozidlá. K našim digitálnym riešeniam patrí aj snímanie údajov vozidiel z diaľky. Sledujeme napríklad stav pneumatík. Alebo inteligentný mobilný telefón môže slúžiť ako kľúč od auta“, uvádza Degenhart príklady pre nové a úspešné funkcie v softvérovej oblasti. Zodpovedajúco vysoká je aj potreba softvérových vývojárov v spoločnosti. Už dnes zamestnáva táto technologická spoločnosť po celom svete približne 49 000 inžinierov. Viac ako tretina inžinierov pracuje na softvéri. V globálnej korporátnej softvérovej akadémii sa ďalej vzdeláva iba v roku 2019 viac ako
2 000 pracovníkov. Do roku 2022 plánuje spoločnosť Continental zvýšiť počet svojich softvérových a IT expertov zo súčasných 19 000 na 25 000.

Nová orientácia smeruje spoločnosť Continental na mobilitu budúcnosti

Aby sme mohli rýchlejšie reagovať na nestále trhové zmeny, prechádza spoločnosť práve transformačným procesom. „Predovšetkým rozdelíme viac zodpovednosti. Nadriadení pracovníci dostanú viac voľného priestoru. V budúcnosti budú rozhodovať viac samostatne. My zabezpečíme jednoduchšie procesy“, vysvetľuje Degenhart ciele transformácie spoločnosti. V budúcej oblasti Automotive, ktorá sa bude špecializovať na elektroniku vozidiel, spojí spoločnosti Continental významnú časť svojho výskumu a vývoja. Cieľom sú kratšie vývojové časy a ešte flexibilnejšie a cielené reagovanie na požiadavky zákazníkov.

Upozornenie pre redakciu: Návrh prejavu predsedu predstavenstva spoločnosti Continental, Dr. Elmara Degenharta, pri príležitosti valného zhromaždenia, ako aj fotografie a zostrih z prejavu nájdete po danom podujatí na adrese continental.com/asm.

Kontakt

Enno Pigge

Enno Pigge tlačový hovorca, Inovácie a technika Continental AG Telefón: 49 (0) 511 938-1622 E-mail:

Vincent Charles

Vincent Charles Telefón: +49 511 938-1364 Mobilný tel.: +49 173 314 50 96 E-mail: