gemeinsam erfolgreich
© Continental AG

Spoločný úspech – spoločnosť Continental vyplatí prémie zamestnancom na celom svete

  • Spoločnosť Continental vyplatí všetkým svojím zamestnancom na celom svete podiel z výsledku spoločnosti
  • Vyplatená suma sa zvýši o 15 percent celkovo na viac ako 170 miliónov eur v porovnaní so 150 miliónmi eur v predchádzajúcom roku
  • Zamestnanci v Nemecku dostanú 1 141 eur
  • Suma odmeny z výsledku spoločnosti bude vyplatená v polovici apríla 2018
  • Členka predsedníctva pre ľudské zdroje spoločnosti Continental Dr. Reinhard: „Je pre nás samozrejmé, že každý zamestnanec dostane za svoju prácu nejaké uznanie“

Hannover, 7. marca 2018 Technologická spoločnosť Continental vyplatí všetkým svojím zamestnancom na celom svete podiel z výsledku úspešného obchodného roku 2017. Vyplatená suma sa zvýši o približne 15 percent celkovo na viac ako 170 miliónov eur a tak je o asi 20 miliónov vyššia v porovnaní so sumou vo výške 150 miliónov eur v predchádzajúcom roku. Suma bude vyplatená zamestnancom, ktorí na ňu majú nárok, v polovici apríla tohto roku. V Nemecku dostanú zamestnanci 1 141 eur. Na rozdiel od iných spoločností neobmedzuje spoločnosť Continental od roku 2004 okruh zamestnancov, ktorí majú na sumu nárok, na určitú skupinu alebo určitú krajinu.

Successful Together - Continental is sharing the company’s success with all employees worldwide © Continental AG

​​​​​​​

„Rok 2017 bol pre spoločnosť Continental úspešný. To, čo sme dosiahli, sme dosiahli spoločne. Je pre nás samozrejmé, že každý zamestnanec preto dostane za svoju prácu nejaké uznanie“, povedala členka predsedníctva pre ľudské zdroje Dr. Ariane Reinhard. „Vidíme to aj ako znak súdržnosti, jednej z našich štyroch hodnôt spoločnosti, ktoré aktívnej žijeme každý deň“, dopĺňa.

Program podielu na zisku je založený na vytváraní hodnôt spoločnosti, príspevok k hodnote spoločnosti Continental. V Nemecku dostanú zamestnanci vrátane učňov ako ak študentov v rámci duálneho vzdelávania na základe podnikovej dohody koncernu podiel na zisku za rok 2017. „Každý zamestnanec má svoj podiel na úspechu spoločnosti Continental. Podiel všetkých na úspechu spoločnosti nie je len spravodlivý, ale je aj dôležitým a uznávaným signálom pre zamestnancov. Motivuje a zvyšuje ochotu posúvať Continental dopredu aj v budúcnosti“, povedal Frank Michael Hell, predseda podnikovej rady koncernu.

Základ výpočtu rozdelených súm sa od krajiny ku krajine líši. Pritom sa zohľadňujú tak právne prípadne zmluvné predpisy ako aj ekonomická efektívnosť. Na tomto základe sa suma na zamestnanca podľa krajiny pohybuje vo výške 1 141 eur alebo 571 eur. Na základe zvýšeného počtu zamestnancov na celom svete, ktorí majú na podiel nárok, sa vyplatená suma za rok 2017 len mierne dostala nad úroveň z minulého roka (1 056 eur prípadne 528 eur). Po roku 2015 je to najvyššia vyplatená suma na zamestnanca.

Čísla za obchodný rok 2017 ako aj výhľad na obchodný rok 2018 predstaví spoločnosť Continental 8. marca 2018 o 9.30 vo virtuálnej ročnej tlačovej konferencii. Ďalšie informácie nájdete na internete: www.continental-presse.de
Kontakt

Nicole Göttlicher

Nicole Goettlicher Hovorca Osobné & Kariéra Telefón: +49 511 938-1640 Fax: +49 511 938-1016 E-mail:

Vincent Charles

Vincent Charles Telefón: +49 511 938-1364 Mobilný tel.: +49 173 314 50 96 E-mail: