gemeinsam erfolgreich
© Continental AG

Bonus pre všetkých!

  • Spoločnosť Continental opäť udelí podiel na zisku z ročného výsledku všetkým oprávneným zamestnancom po celom svete
  • Vedúca oddelenia ľudských zdrojov Dr. Ariane Reinhart: „Všetci pracovali na úspechu, preto si každý zaslúži aj prémiu.“
  • Bonus je založený na tvorbe hodnoty spoločnosti v minulom obchodnom roku.
  • Približne 150 miliónov eur bude rozdelených takmer 220 000 príjemcom.
  • V závislosti od krajiny je to cca 750 eur alebo ca 380 eur na zamestnanca.
  • Vyplatenie prebehne v polovici apríla 2019.

Hannover 6. marca 2019 Technologická spoločnosť Continental odmeňuje výkon svojich zamestnancov a opäť udeľuje všetkým zamestnancom podiel na úspechu spoločnosti. Za obchodný rok 2018 bude rozdelených predbežne približne 150 miliónov eur takmer 220 000 oprávneným príjemcom. Zamestnanci v Nemecku dostanú za obchodný rok 2018 každý približne 750 eur. „Všetci pracovali na úspechu, preto si každý zaslúži prémiu. Už roky preto udeľujeme zamestnanecký podiel na úspechu spoločnosti nielen v Nemecku, ale aj v 61 krajinách a na trhoch, na ktorých pôsobíme. To je naše chápanie Súdržnosti, jednej z našich štyroch základných hodnôt,“ vysvetlila vedúca oddelenia ľudských zdrojov Dr. Ariane Reinhart.

Program zamestnaneckých podielov je transparentný a spravodlivý

Účasť na úspechu spoločnosti zo strany všetkých zamestnancov po celom svete oceňuje aj predseda Rady koncernových závodov Hasan Allak: „Program zamestnaneckého podielu na zisku spoločnosti Continental je nielen transparentný, ale predovšetkým veľmi spravodlivý. Zamestnanecký podiel na úspechu by sa mal v súčasnosti praktizovať aj v iných spoločnostiach.“

Program podielu na zisku je založený na celkovej pridanej hodnote spoločnosti v každom obchodnom roku. Pri výpočte bonusu sa berú do úvahy právne alebo zmluvné ustanovenia jednotlivých krajín, ako aj hospodárske výsledky. Na tomto základe je rozdelený do dvoch kategórií, ktoré sa vyplácajú v hodnote cca 750 eur a cca 380 EUR na zamestnanca. Predpokladom na vyplatenie je nepretržitá zamestnanosť v roku 2018 a tiež neukončený pracovný pomer k 31. marcu 2019. Bonus za rok 2017 bol v Nemecku cca 1 140 eur na zamestnanca. Celková suma zaplatená na celom svete v roku 2017 bola 170 miliónov eur.

Kontakt

Nicole Göttlicher

Nicole Goettlicher Hovorca Osobné & Kariéra Telefón: +49 511 938-1640 Fax: +49 511 938-1016 E-mail:

Vincent Charles

Vincent Charles Telefón: +49 511 938-1364 Mobilný tel.: +49 173 314 50 96 E-mail: