Weltkugel

Životné prostredie

Ochrana životného prostredia je pevnou súčasťou politiky našej spoločnosti. Pre nás sa ekonomika a životné prostredie nemusia vzájomne vylučovať: môžu tvoriť základ trvalo udržateľnej tvorby hodnôt v spoločnosti Continental.

Naša korporátna stratégia je zameraná na ochranu ovzdušia a energetickú účinnosť. Všetky naše produkty by mali hrať aktívnu úlohu pri ochrane životného prostredia a zachovaní prírodných zdrojov.

Vo výrobe plánujeme neustále znižovať spotrebu energie a vody, množstvo emisií CO2 a množstvo odpadu a súčasne zvyšovať mieru recyklácie prevádzkového odpadu.

Práve preto pokrýva ekologický manažment spoločnosti Continental celú životnosť našich produktov – od výskumu a vývoja, cez predaj, logistiku a výrobu, až po používanie a následnú recykláciu. Z dôvodu neustále sa znižujúceho množstva surovín je našim cieľom vyvíjať produkty a riešenia, ktoré spotrebujú menej energie a zachovajú naše prírodné zdroje – počas výroby a aj počas používania našich produktov.