Gesellschaft

Spoločnosť

Spoločnosť, ktorá je prítomná na globálnom poli, potrebuje prevziať globálnu zodpovednosť. Spoločnosť Continental si uvedomuje svoju sociálnu zodpovednosť a rešpektuje zákony a kultúru každej krajiny.

Zabezpečením výnosnosti pokladáme základy zaistenia pracovných miest v mnohých oblastiach sveta. Okrem toho chceme vytvoriť hodnotu pre tých, ktorí žijú a pracujú v blízkosti našich závodov.

Spoločnosť Continental preberá sociálnu zodpovednosť najmä na decentralizovanej, lokálnej báze. To isté platí aj pre sociálnu angažovanosť korporácie a jej závodov, ako aj iniciatív založených a vedených určenými zamestnancami spoločnosti a čiastočne podporovaných spoločnosťou. Komunitné projekty, príspevky a iné charitatívne aktivity, sú iniciované a riadené, pokiaľ je to možné, na lokálnej úrovni a sú plne v kompetencii decentralizovaných jednotiek. Naše dobrovoľné záväzky sa koncentrujú do troch oblastí: sociálny rozvoj a bezpečnosť na cestách, vzdelanie a znalosti a šport.

V určitých núdzových situáciách poskytuje spoločnosť Continental centrálnu podporu národným projektom a výzvam a ponúka pomoc pri odstraňovaní medzinárodných katastrof.