Nachhaltige Unternehmensführung

Trvalo udržateľné riadenie spoločnosti

Trvalo udržateľný manažment a sociálna zodpovednosť patria medzi naše základné hodnoty. Tvoria základ našej práce, sú vodiacim prvkom našej korporátnej stratégie a privedú nás do budúcnosti.

Konať trvalo udržateľne a zodpovedne pre nás znamená: Rešpektovať zákony, zachovávať zdroje a podporovať ochranu ovzdušia a súčasne plniť naše záväzky voči našim zamestnancom a širšej spoločnosti. Ako signatár iniciatívy OSN Global Compact podporujeme dodržiavanie ľudských práv, pracovných štandardov, ochranu životného prostredia a boj proti korupcii.

Spoločnosť Continental je presvedčená, že trvalo udržateľná a zodpovedná obchodná činnosť zlepšuje našu schopnosť inovovať a dotýkať sa budúcnosti – čo pridáva hodnotu spoločnosti. Umožňuje nám to identifikovať riziká a príležitosti včas a otvára to pre nás procesy zmeny, ktoré potrebujeme. Z týchto dôvodov je trvalá udržateľnosť integrálnou súčasťou našej korporátnej stratégie a korporátneho vývoja. Kombináciou finančných a nefinančných výkonových indikátorov a holistického prístupu vytvárame pozitívny prínos pre našich zamestnancov, pre životné prostredie a spoločnosť ako celok.

Code of Conduct