Mitarbeiter

Zamestnanci

creative solutions to open up new markets and gain new customers.

Dialógom s našimi zamestnancami sme implementovali veľký počet opatrení na posilnenie našej korporátnej kultúry a jej zakotvenie v rámci korporácie. Táto kultúra je založená na štyroch našich hodnotách: Dôvera, odhodlanie zvíťaziť, sloboda konať a súdržnosť.

Naši zamestnanci nie sú zdroje, sú to jednotlivci, ktorých zručnosti a schopnosti považujeme za najcennejšiu hodnotu našej organizácie. Z toho dôvodu sa na prácu s ľudskými zdrojmi pozeráme ako na „medziľudské vzťahy“, nie ako na „ľudské zdroje“. Preto je práca tohto oddelenia zameraná pevne na ľudí.

Okrem neustáleho vzdelávania, rozvoja príležitostí a férových miezd a odmien, ponúkame našim zamestnancom atraktívne sociálne výhody. Okrem toho, zdravie našich zamestnancov a bezpečnosť na pracovisku je našou najvyššou prioritou.

Spoločnosť Continental presadzuje politiku rovnakých príležitostí pre všetkých zamestnancov, bez ohľadu na ich vek, pohlavie, národnosť, náboženské vyznanie, farbu pokožky alebo sexuálnu orientáciu. Pre nás sú dôležité len schopnosti a potenciál, ktorý nám títo ľudia vedia ponúknuť. Po celom svete pracujú ľudia s rôznymi postojmi spoločne pre spoločnosť Continental, hľadajú kreatívne riešenia pre otváranie nových trhov a získavajú nových zákazníkov.