ประกาศเรื่องการคุ้มครองข้อมูล

Continental AG ได้ประมวลผลข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายที่ใช้บังคับ

บททั่วไป

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณป้อนจะถูกจัดเก็บ ประมวลผล และนำไปใช้โดย Continental AG เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อคุณ ตราบเท่าที่ข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามสัญญา อาจมีการส่งต่อข้อมูลไปยังบริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วมกับชื่อบริษัท ตามมาตรา 15 และมาตราที่ตามมาของกฎหมายบริษัทร่วมทุนเยอรมันตามที่ระบุไว้ในกฎขององค์กรที่มีผลผูกพัน (PDF, 262.5 KB) ของ Continental หากได้รับอนุญาตและ/หรือกำหนดตามกฎหมาย อาจมีการประเมินข้อมูลเพื่อความมุ่งหมายในการทำรายงาน (เช่น สถิติ) ข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บ ประมวลผล และนำไปใช้เพียงเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับเท่านั้น (เช่น ความยินยอมของคุณ) ในการตรวจสอบให้แน่ใจในการจัดหา บริการ/กระบวนการ/เครื่องมือ (เช่น การสนับสนุนด้านเทคนิค) เราจะส่งข้อมูลไปยังผู้ให้บริการของเรา ซึ่งได้แก่บริษัท Materna GmbH ที่อยู่ Voßkuhle 47, 44141 Dortmund และบริษัท ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation ที่อยู่ Köpenicker Straße 9, 10997 Berlin ผู้ให้บริการจะจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเราตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามสัญญา

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

Continental AG จะเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้เว็บไซต์เท่านั้น หากได้รับความยินยอมสำหรับเรื่องนี้แล้ว ข้อมูลเฉพาะที่เก็บไว้เกี่ยวข้องกับวันที่และเวลาการเยี่ยมชม หน้าต่างๆ ที่เข้าชม การใช้เคอร์เซอร์บนเว็บไซต์ ฟังก์ชันหน้าที่ใช้ และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าถึงจากเว็บไซต์ของ Continental เท่านั้น ที่อยู่ไอพีจะถูกส่งโดยไม่ระบุตัวตนและใช้เฉพาะเพื่อกำหนดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในระดับเมืองเท่านั้น Continental AG ใช้ข้อมูลนี้ในการวัดกิจกรรมของเว็บไซต์ เพื่อสร้างสถิติ และเพื่อปรับปรุงบริการและข้อมูลที่จัดไว้ให้ผ่านทางเว็บไซต์

โดยจะนำข้อมูลผู้ใช้ส่วนบุคคลไปใช้เพียงเพื่อสืบเสาะกระบวนการเฉพาะภายในบริบทที่ได้รับความยินยอมหรือตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับเท่านั้น ตามข้อกำหนดของกฎหมาย Continental ได้บังคับใช้กฎการคุ้มครองข้อมูลระดับสากลที่เป็นแบบแผนและเป็นการภายใน (กฎขององค์กรที่มีผลผูกพัน (PDF, 262.5 KB) ) เพื่อควบคุมการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
Continental AG เก็บข้อมูลที่ป้อนลงในเว็บไซต์ในฟอร์มติดต่อ และ/หรือข้อมูลที่จัดไว้ให้สำหรับกระบวนการ เช่น ชื่อ บริษัท อีเมล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อความมุ่งหมายในการติดต่อสื่อสารกับคุณเท่านั้น ข้อมูลจะถูกเก็บไว้และ/หรือใช้เพียงเพื่อความมุ่งหมายในการประมวลผลการสอบถาม/ข้อกังวล/การมีส่วนร่วมในการแข่งขันเท่านั้น ข้อมูลของคุณจะถูกลบเมื่อประมวลผลการสอบถาม/ข้อกังวลของคุณได้ข้อสรุปแล้ว โดยที่การลบออกนี้ไม่ขัดกับหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องเก็บรักษาบันทึกไว้ 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

โปรดทราบว่า ในฐานะเจ้าของข้อมูล ภายใต้กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป General Data Protection Regulation (EU GDPR) คุณมีสิทธิเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้:

  • สิทธิในข้อมูลตามข้อ 13 และข้อ 14 ของ EU GDPR
  • สิทธิในการเข้าถึงตามข้อ 15 ของ EU GDPR
  • สิทธิในการแก้ไขตามข้อ 16 ของ EU GDPR
  • สิทธิในการลบตามข้อ 17 ของ EU GDPR
  • สิทธิในการจำกัด การดำเนินการตามข้อ 18 ของ EU GDPR
  • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลตามข้อ 20 ของ EU GDPR

 หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดติดต่อผู้ดูแลการป้องกันข้อมูลของเราทางอีเมลถึง Songsitt.Wattanasateinkul@continental-corporation.com

ตามข้อ 7 (3) ของ EU GDPR คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนการยินยอมของคุณต่อการรวบรวม การประมวลผล/การจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา โดยจะต้องเพิกถอนการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทคอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด และที่อยู่ เลขที่ 7/259 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ประเทศไทย หรือโดยการส่งอีเมลถึง Songsitt.Wattanasateinkul@continental-corporation.com

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมทั้งทางอีเมล) ได้ทุกเมื่อ อีเมล: Songsitt.Wattanasateinkul@continental-corporation.com นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมได้ หากมีหน่วยงานนั้น

การคุ้มครองข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ

บริษัทของเราและผู้ให้บริการ Materna GmbH และ ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation จะใช้มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและระดับองค์กรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้จากการฉ้อโกง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยได้รับการปรับปรุงและปรับให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีล่าสุด อาจมีการดูข้อมูลที่ให้ไว้โดยไม่ได้เข้ารหัสลับโดยบุคคลภายนอก ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอชี้ให้เห็นว่าในการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (เช่น ทางอีเมล) ไม่สามารถรับประกันการโอนย้ายที่ปลอดภัยได้ ดังนั้นไม่ควรส่งข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับหรือส่งเฉพาะผ่านการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL) เท่านั้น หากคุณเข้าถึงหน้าเว็บไซต์และไฟล์ จากนั้นถูกขอให้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคล โปรดทราบว่าการส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านทางอินเทอร์เน็ตอาจไม่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงที่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะสามารถดูและจัดการข้อมูลนั้นได้

คุกกี้ (ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก)

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์คอนติเนนทอล ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ คุกกี้ดังกล่าวใช้เพียงเพื่อรับรองการทำงานของเว็บไซต์เท่านั้น คุกกี้อื่นๆ (เช่น ที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์) จะถูกสร้างขึ้นตามความยินยอมของคุณเท่านั้น (โปรดดู นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้) นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุณอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มที่หากคุณทำเช่นนั้น

Oracle Infinity

เว็บไซต์นี้ใช้บริการวิเคราะห์เว็บ Oracle Infinity ของ Oracle Corporation (“Oracle Infinity”) Oracle Infinity ใช้คุกกี้หนึ่งตัวบนไซต์ของเราตามความยินยอมของคุณเท่านั้น จะมีการบันทึกเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลาของการเข้าชม หน้าที่เข้าชม การใช้ตัวชี้เมาส์บนไซต์ ฟังก์ชันของไซต์ที่ใช้ และเว็บไซต์ที่คุณได้เข้าถึงจากเว็บไซต์ Continental ที่อยู่ IP ของคุณจะถูกส่งผ่านแบบนิรนาม และจะถูกใช้เพื่อการจำแนกทางภูมิศาสตร์ในระดับเมืองเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ที่แน่นอนของผู้เข้าชมได้ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม

​​​​​​​Mouseflow

เว็บไซต์นี้ยังคงใช้เครื่องมือวิเคราะห์เว็บ Mouseflow ของ Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, เดนมาร์ก (“Mouseflow”)  Mouseflow ใช้คุกกี้บนไซต์ของเราตามความยินยอมของคุณเท่านั้น จะใช้คุกกี้เหล่านี้ในการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและเพื่อการปรับให้เหมาะสม จะสามารถสร้างโพรไฟล์การใช้แบบนิรนามได้จากข้อมูลเหล่านี้ Mouseflow จะสุ่มเลือกการเข้าชมแต่ละครั้งและจะบันทึกการเข้าชมเหล่านี้ไว้ จะมีการสร้างโพรโทคอลการเคลื่อนที่ของเมาส์และของการคลิก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสุ่มดูการเข้าชมเว็บไซต์แต่ละครั้ง และเพื่อปรับปรุงศักยภาพเว็บไซต์โดยใช้โพรโทคอลดังกล่าว ที่อยู่ IP ของคุณจะถูกส่งผ่านแบบนิรนามเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ที่แน่นอนของผู้เข้าชมได้ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม

การแชร์ในเครือข่ายสังคม

 หากคุณใช้ฟังก์ชั่น “แชร์” ในเว็บไซต์ของเรา จะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริการสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง หากคุณใช้ประวัติโดยย่อของคุณเองเพื่อแชร์เนื้อหาเว็บไซต์ของเรา เราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและขอบเขตของข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเครือข่ายเหล่านี้ ข้อกำหนดการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายสังคมที่เกี่ยวข้องจะใช้บังคับในประเด็นนี้

การใช้ iFraming

เราฝังวิดีโอผ่าน iFraming บนเว็บไซต์ของเรา เนื้อหาภายนอกจากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกสามารถฝังและแสดงในพื้นที่ที่กำหนดบนเว็บไซต์ของเราผ่าน iFraming

วิดีโอจากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกต่อไปนี้ฝังอยู่ในเว็บไซต์ของเรา:

YouTube:
เว็บไซต์ที่ฝังวิดีโอผ่าน iFraming นี้ดำเนินการโดยบริษัท YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อคลิกที่วิดีโอ วิดีโอจะถูกทำเครื่องหมายด้วยโลโก้ YouTube คุณสามารถดูประกาศเรื่องการคุ้มครองข้อมูลของ YouTube ได้[ที่นี่]

หากคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราด้วยวิดีโอที่ฝังไว้ Internet Explorer จะไม่สร้างลิงก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ เมื่อคลิกที่วิดีโอที่ฝังไว้ คุณยินยอมที่จะสื่อสารกับเว็บไซต์ดังที่กล่าวมาก่อนแล้วและการวางคุกกี้โดยเว็บไซต์นี้ เมื่อคลิกที่วิดีโอที่ฝังไว้ ข้อมูลที่ว่าคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจะถูกส่งต่อให้กับผู้ให้บริการเว็บไซต์ดังที่กล่าวมาก่อนแล้วโดยอัตโนมัติ และคุกกี้จะถูกวางโดยเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น

หากคุณลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ดังที่กล่าวมาก่อนแล้วที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่ส่งจะเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ หากคุณประสงค์ที่จะป้องกันไม่ให้เครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลกับบัญชีผู้ใช้ของคุณด้วยวิธีนี้ โปรดออกจากระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องก่อนคลิกที่วิดีโอนั้น
แม้ว่าคุณจะไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ดังที่กล่าวมาก่อนแล้วหรือคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ ข้อมูลของคุณอาจถูกเก็บไว้โดยผู้ดำเนินการเว็บไซต์ดังกล่าวหลังจากที่คุณคลิกที่วิดีโอที่เกี่ยวข้องนั้น เราไม่มีอิทธิพลต่อตำแหน่งของคุกกี้ที่วางบุคคลภายนอกและเหนือขอบเขตและเนื้อหาของข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ดังที่กล่าวมาก่อนแล้วหรือวิธีที่ข้อมูลถูกนำไปใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว