Our Values
© Rawpixel.com / Fotolia

ค่านิยม

บุคคลผู้สร้างแรงจูงใจในวัฒนธรรมองค์กรที่ให้แรงบันดาลใจ

พนักงานคอนติเนนทอลกว่า 240,000 คน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อลูกค้าและผู้ใช้ใน 59 ประเทศทั่วโลก นั่นคือวิถีทางที่เราสร้างค่านิยมที่ยั่งยืน ในแต่ละวันเราทุ่มเทเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้

ที่คอนติเนนทอล พนักงานทุกคนมีค่านิยมพื้นฐานขององค์กร 4 ประการร่วมกัน ค่านิยมเหล่านี้จะสร้างรากฐานสำหรับวัฒนธรรมองค์กรของเรา คือ ความเชื่อมั่น มุ่งมั่นเพื่อชัยชนะ อิสระในการเลือกทํา และเพื่อกันและกัน เราเชื่อว่าบรรยากาศในการทํางานที่ถูกปลูกฝังด้วยค่านิยมต่างๆ เหล่านี้จะทําให้เกิดการบริการที่ดี โซลูชัน และความคิดสร้างสรรค์ในการดําเนินการ

คอนติเนนทอลส่งเสริมพนักงานทุกคนเพื่อให้เป็นเช่นนั้น เราจึงสร้างวัฒนธรรมแห่งความเชื่อมั่นและอิสระในการเลือกทํา เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของบุคคลให้เกิดขึ้น คอนติเนนทอลเชื่อว่าบรรยากาศการทำงานที่มีลักษณะของการให้ความเคารพต่อกันและกัน ทุกการช่วยเหลือของแต่ละบุคคลล้วนสำคัญ เราร่วมแบ่งปันผ่านเครือข่ายของคอนติเนนทอลทั่วโลกและทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น เราตอบสนองต่อแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของตลาด ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วกว่าผู้อื่น นําเสนอโซลูชันที่ดีกว่า และมีประสิทธิภาพที่มากกว่า

จากรายงานการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานในปี 2559 พบว่า 85 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่า พนักงานคอนติเนนทอลสนับสนุนค่านิยมขององค์กรของเราอย่างเต็มที่ ได้แก่ ความเชื่อมั่น  มุ่งมั่นเพื่อชัยชนะ อิสระในการเลือกทํา และเพื่อกันและกัน

ความเชื่อมั่น คือ เราได้รับความเชื่อมั่นที่เราให้ไป

ความเชื่อมั่นคือพื้นฐานสำหรับทุกสิ่งที่เราทำและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จของเรา เรารักษาสัญญาต่อพนักงานและและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเราในคอนติเนนทอล เช่น ลูกค้า พนักงาน นักลงทุน คู่ค้าธุรกิจ นักการเมือง และสังคม เรารู้ว่าความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่ยากต่อการได้มาและง่ายต่อการถูกทำลาย นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงพิสูจน์ให้เห็นตลอดเวลาว่าความเชื่อมั่นที่ให้กับเรานั้นเป็นสิ่งที่คุ้มค่า

ในปี 2559 เราจัดเตรียม สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ยืดหยุ่น แก่พนักงานจำนวนมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ที่ประจำอยู่ในที่ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการทำงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ การทำงานแบบไม่เต็มเวลา และชั่วโมงทำงานแบบยืดหยุ่น เช่นเดียวกับการทำงานในวันหยุด

มุ่งมั่นเพื่อชัยชนะ คือ เรามีความมุ่งมั่นเพื่อชัยชนะ

การแข่งขันคือโลกของเรา ประสิทธิภาพสูงสุดคือเป้าหมายของเรา เนื่องจากเราต้องการสร้างค่านิยมบนพื้นฐานที่มั่นคงถาวร "คุณภาพต้องมาก่อน" คือ หนึ่งในค่านิยมองค์กรหลักของคอนติเนนทอล ผลิตภัณฑ์และบริการของเราตรงตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดเสมอ เราเอาชนะอุปสรรคและก้าวข้ามขอบเขต และเราไม่เคยลดละความพยายามในอุปสรรคต่างๆ

ทุกปี คอนติเนนทอลแบ่งปันความสำเร็จ พนักงานคอนติเนนทอลทั่วโลก ด้วยจำนวนเงินทั้งสิ้น 170 ล้านยูโรในปี 2560

อิสระในการเลือกทํา คือ อิสระในการเลือกทําทำให้เราเติบโตด้วยความรับผิดชอบ

ตั้งแต่เริ่มแรก เราให้อิสระในการเลือกทํามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่พนักงานคอนติเนนทอล เราส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความเต็มใจในการจัดการและแสดงความรับผิดชอบของตนเองในการทำงาน ด้วยโครงการ “Balance of Cooperation” ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มหลักอีกโครงการหนึ่ง ที่เป็นการสร้างความรับผิดชอบแก่บุคคลากรของเรา

เพื่อกันและกัน คือ บรรลุผลสําเร็จด้วยความเป็นทีมสปิริตหนึ่งเดียวกัน

พนักงานคอนติเนนทอลสนับสนุนช่วยเหลือกันและกันในทุกที่ทั่วโลกความหลากหลายของบุคลากรที่คอนติเนนทอลพร้อมทั้งทักษะและประสบการณ์ คือแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจและการสร้างสรรค์ในแต่ละวัน