Safety First for Young Drivers Workshop
© คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ แบงคอก จํากัด

คอนติเนนทอล นําทับจัดกิจกรรม “นักขับขี่มือใหม่ ใส่ใจความปลอดภัย ครั้งที่ 7”

บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ แบงคอก ผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์จากประเทศเยอรมนี จัดกิจกรรมอบรม “นักขับขี่มือใหม่ ใส่ใจความปลอดภัย ครั้งที่ 7” ณ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมจังหวัดระยอง โดยการอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักทางด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานยนต์บนท้องถนนสําหรับเยาวชน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนชําฆ้อพิทยาคม และกองบังคับการตำรวจทางหลวง 

จากภาพ: มร. ปีเตอร์ รางเคิ้ล (แถวหลังสุดตรงกลาง) ประธานคอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ อาเซียน จัดกิจกรรมอบรม “นักขับขี่มือใหม่ ใส่ใจความปลอดภัย ครั้งที่ 7” ที่โรงเรียนชําฆ้อพิทยาคม จังหวัดระยอง โดยได้รับความร่วมมือจากกองบังคับการตำรวจทางหลวง ร้อยตํารวจเอก อําพล โรจนพร มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เรื่องการขับขี่ยานยนต์อย่างปลอดภัยแก่นักเรียน © คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ แบงคอก จํากัด

นอกจากนี้เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของคอนติเนนทอลในการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Zero Accidents) บริษัทฯ จึงมีความกระตือรือร้นต่อการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมเป็นครั้งที่ 7 ในปีนี้ เพื่อปกป้องชีวิตจากผู้ใช้ถนนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อบรมนักเรียนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 1,000 คน ในจังหวัดระยอง และชลบุรี

 

ติดต่อ

ณัฐฐรินทร์ หลิ่มเจริญสุข ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ แบงคอก จำกัด ชั้น 16 อาคาร จี ทาวเวอร์ โซนเซาท์วิง เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 อีเมล: