รูปถ่าย: มร. ปีเตอร์ รางเคิ้ล
© คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ แบงคอก จํากัด

คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ ประกาศแต่งตั้งประธานอาเซียน

คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ ผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์ ประกาศแต่งตั้ง มร. ปีเตอร์ รางเคิ้ล ดำรงตำแหน่งประธานคอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ อาเซียน (President Continental Automotive ASEAN) ซึ่งจะดูแลกล-ยุทธ์ทางธุรกิจและการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจออโตโมทีฟในภูมิภาคอาเซียน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

มร. รางเคิ้ล ร่วมงานกับคอนติเนนทอลเป็นเวลากว่า 10 ปี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการขาย พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จ นอกจากหน้าที่ในการดูแลภาพรวมของกลุ่มธุรกิจออโตโมทีฟในอาเซียนแล้ว มร. รางเคิ้ล ยังรับผิดชอบกลุ่มธุรกิจช่วงล่างและความปลอดภัย (Chassis & Safety) ของอาเซียน และหน่วยธุรกิจ Vehicle Dynamics โดยรับผิดชอบในการพัฒนาและขยายธุรกิจ รวมถึงขับเคลื่อนการดำเนินงานในภูมิภาคนี้

โดยก่อนหน้าเข้ารับตำแหน่งประธานคอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ อาเซียน มร. รางเคิ้ล ได้ประจำอยู่ที่เมืองเซียงไฮ้ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มธุรกิจขับเคลื่อน (Head of Powertrain Division) ของประเทศจีนและเกาหลี รวมถึงกลุ่มธุรกิจระบบเครื่องยนต์ (Engine Systems) ของภูมิภาคเอเชีย ดูแลรับผิดชอบการวางแผนงาน และการปฎิบัติการของกลุ่มธุรกิจ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 มร. รางเคิ้ล ได้ดูแลส่วนงาน Customer Center Ford ของกลุ่มธุรกิจระบบเครื่องยนต์ที่เมืองออเบิร์น ฮิลล์ สหรัฐอเมริกา

ในปี พ.ศ. 2550 มร. รางเคิ้ล เป็นหนึ่งในทีมงานร่วมก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยองของคอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ ประเทศไทยอีกด้วย

ก่อนร่วมงานกับคอนติเนนทอล มร. รางเคิ้ล ได้ร่วมงานกับบริษัท Siemens VDO โดยดูแลด้านการขายโครงการ DIESEL และต่อมารับผิดชอบทางด้านบริหารงานลูกค้าของหน่วยงานระบบดีเซล

ติดต่อ

ณัฐฐรินทร์ หลิ่มเจริญสุข ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ แบงคอก จำกัด ชั้น 16 อาคาร จี ทาวเวอร์ โซนเซาท์วิง เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 อีเมล: