Driving Safety

ความปลอดภัยในการขับขี่

เทคโนโลยียานยนต์เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย

ยานยนต์มากกว่าพันล้านคันทั่วโลกไม่เพียงเป็นสาเหตุของการจราจรติดขัด แต่ยังเพิ่มจำนวนอุบัติเหตุอีกด้วย คอนติเนนทอลพัฒนาระบบใหม่ๆ เพื่อความปลอดภัยของยานยนต์ทุกระดับ เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตและความเสียหายให้มากที่สุด ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ การลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์

ระบบป้องกันก่อนและเมื่อเกิดเหตุ

ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เป็นพื้นฐานที่ทําให้ “การลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์”บรรลุเป้าหมาย คอนติเนนทอลเชื่อว่าระบบขับขี่อัตโนมัติจะประสบความสำเร็จ หากผู้คนไว้ใจในเทคโนโลยีที่ใช้ คอนติเนนทอลช่วยให้ผู้ผลิตยานยนต์พัฒนาความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะของบริษัทฯ ข้อแตกต่างของระบบป้องกันก่อนและเมื่อเกิดเหตุ คือระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุจะแจ้งเตือนผู้ขับขี่ถึงอันตรายบนถนน ส่วนระบบป้องกันเมื่อเกิดเหตุช่วยป้องกันในกรณที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงและระบบเบรกช่วยป้องกันในสถานการณ์ฉุกเฉินทําหน้าที่ควบคุมทิศทาง การเบรก เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ ระบบต่างๆ รวมทั้งถุงลม เข็มขัดนิรภัย และการปกป้องคนเดินถนน ต่างเพิ่มความปลอดภัยให้กับยานยนต์ทั้งคัน

ความปลอดภัยและระบบขับขี่อัตโนมัติ

ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงในยานยนต์ทุกวันนี้เป็นพื้นฐานของฟังก์ชันการขับขี่อัตโนมัติในอนาคต เช่น ระบบเตือนการออกนอกเลนในปัจจุบันที่มีการเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ รวมถึงระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงที่ให้การปกป้องฟังก์ชันระดับสูงอื่นๆ ของรถทั้งหมด และยังช่วยรับรองการขับขี่ที่ปลอดภัยจากระบบขับขี่อัตโนมัติโดยสมบูรณ์