Infotainment

สาระบันเทิงในยานยนต์

การจัดการข้อมูลอัจฉริยะ

ตั้งแต่ “การนำทางด้วยระบบดาวเทียม” จนถึงระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยบันทึกข้อมูลสำคัญทั้งหมดในยานยนต์แล้วแสดงให้ผู้ขับขี่ รวมทั้งเชื่อมโยงกับบริการอินเทอร์เน็ตได้ สำหรับผู้ขับขี่ นี่หมายถึงความสบาย ความมีประสิทธิภาพ และการควบคุมยานยนต์ที่ดีขึ้น คอนติเนนทอลมุ่งมั่นพัฒนาเรื่องนี้ด้วยการเพิ่มการเชื่อมต่อกับส่วนประกอบต่างๆ

ระบบข้อมูลและความบันเทิงภายในรถคืออะไร

การจัดการระบบข้อมูลและความบันเทิงภายในรถมีความแตกต่างจากการแสดงข้อมูลยานยนต์แบบทั่วไป ระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ขับขี่กับยานยนต์แบบองค์รวมทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ขับขี่ ยานยนต์ และสภาพแวดล้อมภายนอกมีความง่ายดาย ในโลกที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การจัดการข้อมูลในยานยนต์จึงต้องไม่ซับซ้อน และสร้างความเป็นไปได้ในการพัฒนาฟังก์ชันยานยนต์ใหม่ๆ เช่น ระบบขับขี่อัตโนมัติ และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนอย่างราบรื่น

การจัดการข้อมูลในอุตสาหกรรมยานยนต์

คอนติเนนทอลทำทุกวิถีทางเพื่อให้ระบบข้อมูลและแนวคิดเชิงปฏิบัติการเข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ยานยนต์ ที่นี่คุณจะพบข่าวประชาสัมพันธ์และบทความล่าสุดทั้งหมดเกี่ยวกับ “ระบบข้อมูลและความบันเทิงภายในรถ”

ระบบการเชื่อมต่อ – ติดต่อถึงกันอยู่เสมอ