Trends in the Automotive Industry
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
  3. นวัตกรรม
  4. เทคโนโลยีสำหรับการขับเคลื่อนในอนาคต

เทคโนโลยีสำหรับการขับเคลื่อนในอนาคต

รถยนต์ในอนาคตจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร

นอกจากเทคโนโลยีผู้กำหนดเทรนด์ เช่น การขับขี่ระบบอัตโนมัติและอิสระ อินโฟเทนเมนต์อัจฉริยะ และการออกแบบเพื่อให้น้ำหนักเบาแล้ว ยังมีแนวทางพื้นฐานอีกหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจด้วย ทั้งการปรับให้เป็นดิจิทัล ความยั่งยืน ความมีประสิทธิภาพ และการประหยัดต้นทุน แนวทางเหล่านี้ล้วนเป็นทิศทางสำหรับวงการยานยนต์ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าด้านความปลอดภัยบนท้องถนนและความสะดวกสบายระหว่างการขับขี่

การขับขี่อัตโนมัติ 

แนวโน้มสำคัญอย่างหนึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์คือการขับขี่ระบบอัตโนมัติ ในอนาคต การเชื่อมโยงกันของเทคโนโลยีอัจฉริยะจะรับรองได้ว่า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์จะเข้ามาทำหน้าที่แทนคนขับไปพร้อมกับเส้นทางถนนที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ เรายึดมั่นต่อคำขวัญของเรา “The Future in Motion” (อนาคตแห่งการเคลื่อนที่) ด้วยการทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อทำให้วิสัยทัศน์นี้กลายเป็นความจริงสำหรับยานยนต์ทุกประเภท เราจะได้เห็น “รถไร้คนขับ” ที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ และการพัฒนาต้องใช้เวลาอีกนานเท่าใด อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มการขับขี่อัตโนมัติ

ยานยนต์ระบบไฟฟ้า

เราจะออกแบบรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมโยงระหว่างระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยีระบบส่งกำลังที่มีอยู่ รวมทั้งซอฟต์แวร์และการผสมผสานวัตถุดิบต่าง ๆ อย่างชาญฉลาดได้อย่างไร เรากำลังพัฒนายานยนต์ที่ขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืนและปรับแต่งได้สำหรับทุกคน วิธีหนึ่งที่ทำได้คือโซลูชันระบบเคลื่อนที่แบบแยกส่วนได้ที่สะอาดและประหยัดพลังงานสำหรับยานยนต์ทุกระดับ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ยานยนต์ไฟฟ้าและการพัฒนาระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ระบบการขับขี่อัตโนมัติยานยนต์ไฟฟ้าและการพัฒนาระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ระบบการขับขี่อัตโนมัติ 

ความปลอดภัย 

อุบัติเหตุควรกลายเป็นเรื่องในอดีต เนื่องจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์กลายเป็นโจทย์ท้าทายที่สำคัญทั้งทางด้านสังคม อุตสาหกรรม และการเมือง หาคำตอบว่า คอนติเนนทอลเพิ่มความปลอดภัยของรถยนต์

การเชื่อมต่อ​​​​​​​

อุตสาหกรรมทั้งระบบกำลังเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัล ในขณะที่ผู้ขับรถต้องการสิ่งต่างๆ จากรถยนต์มากขึ้น นอกเหนือจากความคล่องตัวและการประหยัดเชื้อเพลิงแล้ว ความอัจฉริยะและความสะดวกสบายของรถยนต์ก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน รถยนต์ถูกพัฒนาความอัจฉริยะมากขึ้นจนสามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้ขับรถต้องการแล้วโดยใช้การติดตามการเคลื่อนไหวของนัยน์ตา คอนติเนนทอล ช่วยผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกทำให้การขับขี่สนุกสนาน ไม่ใช่เฉพาะในรถยนต์พรีเมี่ยมและขนาดกลางเท่านั้น แต่รวมไปถึงรถยนต์ขนาดเล็กด้วยมาเป็นเวลากว่า* 100 ปี หาคำตอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีและโซลูชันของ คอนติเนนทอลที่รวมเข้ากับระบบความสะดวกสบายอัจฉริยะสำหรับรถยนต์ด้วยการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล

สาระและความบันเทิง

ผู้ขับขี่ยานยนต์ควรได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และถูกรบกวนสมาธิขณะขับขี่ให้น้อยที่สุด ด้วยฟังก์ชันอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ คอนติเนนทอลจึงทุ่มเทและมุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูลและความบันเทิงภายในยานยนต์ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ขับขี่กับยานยนต์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบข้อมูลและความบันเทิงภายในยานยนต์ รถบรรทุก และมอเตอร์ไซค์