กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ภายในรถยนต์
© Continental AG
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
  3. ผลิตภัณฑ์
  4. กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ภายในรถยนต์

กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ภายในรถยนต์

กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ภายในรถยนต์ มุ่งเน้นพัฒนาโซลูชันด้านการจัดการข้อมูลภายในรถยนต์ ด้วยวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “Always On” เรามองว่าระบบการเชื่อมต่อของรถยนต์ในอนาคตจะเป็นเสมือนเพื่อนร่วมเดินทางที่ช่วยผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เราผสานรวมระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ขับขี่กับรถยนต์เข้าด้วยกันในระบบเชื่อมต่อแบบองค์รวม เพื่อทำให้รถยนต์ในอนาคตเป็นมิตรต่อผู้ใช้ สะดวกสบาย ปลอดภัย และมีความอัจฉริยะมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนแบบเดิมหรือแบบใหม่ก็ตาม เราคือผู้นําในการพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติโดยการเชื่อมต่อรถยนต์เข้ากับโลกดิจิทัล ทําให้ผู้ขับขี่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงช่องทางต่างๆ ที่เชื่อมต่อระหว่างรถยนต์เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอก ด้วยการบูรณาการชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ในระบบหลัก นอกจากนี้ระบบการเชื่อมต่ออัจฉริยะยังทำให้เราสามารถใช้ฟังก์ชันใหม่ๆ และบริการใหม่ๆ อีกทั้งระบบดังกล่าวยังสามารถจัดการกับข้อมูลต่างๆ มากมายได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย

ธุรกิจอุปกรณ์ภายในรถยนต์ ประกอบด้วย 5 หน่วยธุรกิจ (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

  • ชุดควบคุมและระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ขับขี่กับรถยนต์
  • ระบบข้อมูลและความบันเทิงภายในรถยนต์และการเชื่อมต่อ
  • ระบบขนส่งอัจฉริยะ
  • Body & Security
  • รถยนต์เชิงพาณิชย์และแผนกชิ้นส่วนอะไหล่

ข้อมูลเพิ่มเติม