กลุ่มธุรกิจช่วงล่างและความปลอดภัย
© Continental AG
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
  3. ผลิตภัณฑ์
  4. กลุ่มธุรกิจช่วงล่างและความปลอดภัย

กลุ่มธุรกิจช่วงล่างและความปลอดภัย

SensePlanAct

การควบคุมแบบอัจฉริยะเพื่อการเดินทางในปัจจุบันและในอนาคต

เรามีทิศทางในการดําเนินงานอย่างชัดเจน ความคล่องตัวแห่งอนาคตจะนําไปสู่ระบบขับขี่อัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ การผสมผสานเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ และระบบป้องกันภัยเมื่อเกิดเหตุ กับผลิตภัณฑ์ควบคุมการเคลื่อนที่ของยานยนต์ จะช่วยให้การขับขี่เกิดความปลอดภัยและสะดวกสบายเหนือชั้นมากยิ่งขึ้น ด้วย “ระบบความปลอดภัยแบบบูรณาการ” เราจึงพัฒนาระบบป้องกันภัยเมื่อเกิดเหตุ ด้วยการบูรณาการข้อมูลของรถยนต์และข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ เข้าไว้ในข้อมูลความปลอดภัยเชิงแก้ไขหลังเกิดเหตุ

ผลก็คือ การป้องกันที่ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้รถยนต์และผู้ใช้ถนนในสถานการณ์จริง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความอัจฉริยะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้วิสัยทัศน์ การลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ หรือ วิสัยทัศน์การขับขี่ที่ไร้อุบัติเหตุของเราให้กลายเป็นจริง กลุ่มธุรกิจช่วงล่างและความปลอดภัย  เรามุ่งมั่นให้ “การขับขี่มีความปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์”

ดังนั้นสำหรับกลุ่มธุรกิจเรา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการสร้างระบบ และไม่เพียงเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำงานเป็นทีมและความร่วมมือกันภายในและภายนอกหน่วยธุรกิจด้วยเช่นกัน ผลจากการเชื่อมระบบชิ้นส่วนต่างๆ และจากแนวทางของเรา เราจึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันการทำงานของระบบต่างๆ ที่เป็นรากฐานสำหรับระบบขับขี่อัตโนมัติ

เราจึงขับเคลื่อนเทคโนโลยีความปลอดภัยต่อไป เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์บริษัทฯ คือ การลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ และเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับทุกคนทั่วโลก เรามั่นใจว่าการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะของระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุอย่างแพร่หลายเท่านั้นที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของสหภาพยุโรปในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ลดลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2563

กลุ่มธุรกิจช่วงล่างและความปลอดภัยและกลุ่มธุรกิจยางรถยนต์ของคอนติเนนทอลได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์โครงการ Global NCAP “Stop the Crash” ที่เป็นหนึ่งในโครงการของ Global NCAP โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากทั่วโลก รวมถึงจำนวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ

กลุ่มธุรกิจช่วงล่างและความปลอดภัย เป็นหนึ่งในห้ากลุ่มธุรกิจของบริษัทคอนติเนนทอลที่มุ่งมั่นพัฒนาในการผลิตเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการขับขี่ยานยนต์ที่ปลอดภัยมากขึ้นในอนาคต โครงสร้างองค์กรของคอนติเนนทอลสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถหลักของเรา คือ การพัฒนายานยนต์ให้มีความปลอดภัยและความรื่นรมย์ในการขับขี่  การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัล การก้าวหน้า และความเป็นเลิศคือแรงผลักดันด้านกลยุทธ์ที่สำคัญในกลุ่มธุรกิจเรา ซึ่งประกอบไปด้วย 4 หน่วยธุรกิจ คือ

  •  ระบบ Vehicle Dynamics
  •  ระบบเบรกไฮดรอลิก
  •  ระบบป้องกันภัยเมื่อเกิดเหตุและเซ็นเซอร์
  •  ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม