Tires

Tires

Tires เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของความปลอดภัยสูงสุดด้วยระยะเบรคที่สั้นและการยึดเกาะที่ดีรวมไปถึงลดการใช้เชื้อเพลิงโดยการลดความต้านทานการหมุน ยางเป็นส่วนเดียวของยานพาหนะที่เชื่อมอยู่กับถนน พวกมันส่งกำลังทั้งหมดไปยังพื้นถนน นี่เป็นเทคโนโลยียางรถที่สามารถกำหนดการหยุดของยานพาหนะได้ทันเวลา และให้อยู่ในเลนที่ถูกต้องระหว่างการเข้าโค้งหรือื่นๆ