Vehicle Networking and Information

Vehicle Networking and Information

Vehicle Networking and Inforamtion เป็นความเชี่ยวชาญในการจัดการข้อมูล พัฒนาและผลิตเครือข่าย การแก้ไขข้อมูลและการสื่อสาร และการบริการสำหรับรถและยานพาหนะเชิงพาณิชย์ เครือข่ายเหล่านี้สามารถช่วยปรับและควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อมูลที่ซับซ้อนระหว่าง ผู้ขับ ผู้โดยสาร และยานพาหนะ รวมไปถึงอุปกรณ์มือถือ พาหนะอื่นๆ และสิ่งรอบโลก จุดมุ่งเน้นคือระบบบูรณาการ นอกจากนี้ แผนกภายในยังมีส่วนร่วมการทำงานข้ามภาคกับบริษัทชั้นนำอีกด้วย​​​​​​​