Javaslatok
  Közvetlenül a következőre lépés:

   Ismerkedjen meg a Continental Vállalat legfrissebb sajtóközleményeivel.

   Áttekintés
   Sajtókapcsolatok

   Company

   Adatkezelési tájékoztató

   A CONTINENTAL AG az Ön a Continental weboldalának használata keretében megadott adatait a hatályos jogszabályi előírások szerint kezeli. 

   1. Általános információk 

   Az Ön által megadott személyes adatokat a Continental AG az alább megnevezett célokból kezeli. Amennyiben a cél teljesítéséhez szükséges, az adatokat továbbíthatjuk a CONTINENTAL AG céggel a (német) részvénytörvény 15. § és azt követő paragrafusai szerint kapcsolt vállalkozások részére a Continental Binding Corporate Rules szabályozása szerint. 
    

   2. Adatkezelés 

    Adatait kizárólag a következő adatvédelmi előírások (jogalap) alapján kezeljük:  

   Adatkezelés (cél) 

   Jogalap 

   Tárolás időtartama  

   Kapcsolatfelvétel a Continental céggel 

   (pl. kapcsolatfelvételi űrlap stb.) 

   GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás) 

   GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (szerződés teljesítése) 

   GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség) 

   Beleegyezése esetén adatait a beleegyezés visszavonásáig kezeljük, egyéb esetben pedig ügyének végleges feldolgozása után töröljük, amennyiben jogszabály nem ír elő megőrzési kötelezettséget. Az adott ügy végleges lezárását feltételezzük, ha a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a kérdéses ügy véglegesen tisztázódott. 

   Hírlevél / hirdetési és marketingcélú megkeresés / ügyfelek körében végzett közvélemény-kutatások  

   GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás) 

   A hozzájárulás visszavonásáig vagy a cél megszűnéséig. 

    

   A fent említett adatkezelés biztosítása érdekében adatokat továbbítunk a következő szolgáltatók részére (a továbbiakban: SZOLGÁLTATÓK): 

   Szolgáltató 

   Cím 

   Leuchtfeuer Digital Marketing GmbH   

   Immengarten 16–18. 
   30177 Hannover  
   Németország  

   AWS  

   Amazon Web Services EMEA SARL, Luxemburg  

   A SZOLGÁLTATÓK megbízásunkból, adatkezelési megállapodás alapján dolgozzák fel és kezelik az Ön személyes adatait.  

    

   3. Az érintett jogai 

   Felhívjuk figyelmét arra, hogy érintettként az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) szerint személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokkal rendelkezik:

   • A beleegyezés bármikor történő visszavonásának joga a GDPR 7. cikkének (3) bekezdése szerint 

   • Tájékoztatáshoz való jog a GDPR 13. és 14. cikke szerint 

   • Hozzáférési jog a GDPR 15. cikke szerint 

   • Helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikke szerint 

   • Törléshez való jog a GDPR 17. cikke szerint 

   • Az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke szerint 

   • Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke szerint 

   • Tiltakozáshoz való jog bármikor a GDPR 21. cikke szerint 

   • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog a GDPR 77. cikke szerint

   Amennyiben az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztését, érvényesítését vagy védelmét szolgálják, az ehhez szükséges személyes adatok kezelésére az Ön tiltakozása vagy törlési kérelme ellenére is sor kerülhet.  

   Ezzel kapcsolatos kérdések esetén, kérjük, forduljon adatvédelmi felelősünkhöz az alábbi címen: 

   E-mail: adatvedelem@continental.com

   A beleegyezés visszavonását vagy a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmeket levélben vagy e-mailben a következő címekre küldheti:

   ContiTech Rubber Industrial Kft. 6728 Szeged, Budapesti út 10.
   E-mail: adatvedelem@continental.com

   4. A tárolt adatok védelme 

   Vállalatunk és SZOLGÁLTATÓINK műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat megvédje a manipulálással, az elvesztéssel, a megsemmisüléssel vagy az illetéktelen személyek általi hozzáféréssel szemben. A biztonsági intézkedéseket a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan tökéletesítjük és módosítjuk. A titkosítatlan formában nyilvánosságra hozott adatokat harmadik felek is megtekinthetik. Ezért szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel tekintetében (pl. titkosítatlan e-mailen keresztüli kommunikáció esetén) nem garantált a biztonságos továbbítás. Az érzékeny adatokat ezért vagy egyáltalán nem, vagy csak biztonságos kapcsolaton (SSL) keresztül szabad továbbítani. A kapcsolat titkosítási (SSL) állapotát a böngésző címsora alapján („https”) állapíthatja meg.  

   Sütik

   Weboldalunk / webes alkalmazásunk használata során ún. süti (kisméretű szöveges fájl) formájában információk tárolására kerülhet sor az Ön számítógépén. A technikailag szükséges sütik csak a weboldal működésének biztosítását szolgálják. További (pl. a weboldal használatával kapcsolatos) sütik elhelyezésére csak az Ön beleegyezésével kerül sor (lásd a sütiszabályzatot). A sütik elfogadását a böngésző beállításain keresztül is beállíthatja. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a webhely / webalkalmazás összes funkcióját.   

    „Google Analytics” 

   Ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatást, a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics ún. sütiket, szövegfájlokat használ, amelyeket az Ön számítógépén tárol, lehetővé téve a weboldal Ön általi használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat a rendszer általában a Google USA-ban található szerverére küldi, ahol tárolja azokat. 

   Abban az esetben azonban, ha a weboldalon aktiválva van az IP-anonimizálás, a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláíró más államokban előzőleg lerövidíti. A teljes IP-cím a Google USA-ban található szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetben kerül sor. Ezen a weboldalon aktív az IP-cím anonimizálása. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje az Ön weboldalhasználati szokásait, illetve a weboldal üzemeltetője részére a weboldal aktivitásaival kapcsolatos jelentéseket készítsen, valamint a weboldal és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat végezzen a weboldal üzemeltetője számára. 

   Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében továbbított IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival. Oldalunkon sütiket csak az Ön beleegyezése alapján helyezünk el. Ezenkívül böngészője megfelelő beállításával Ön tartósan megakadályozhatja a sütik tárolását. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját. Megakadályozhatja továbbá a sütik által létrehozott, a weboldal használatára vonatkozó adatok (beleértve az Ön IP-címét is) Google általi gyűjtését, valamint a Google általi kezelését, amennyiben letölti és telepíti az alábbi linken elérhető, böngészőbe beépülő modult: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

   Mouseflow 

   Ez a honlap továbbá a Mouseflow ApS vállalat, 1711 Koppenhága, Flaesketorvet 68., Dánia („Mouseflow”) webelemző eszközét használja.  A Mouseflow sütiket használ oldalunkon, amelyek elhelyezésére kizárólag beleegyezés alapján kerül sor. Ezekkel a sütikkel marketing- és optimalizálási célú adatok gyűjtésére és tárolására kerül sor. Ezekből az adatokból anonimizált felhasználási profilok hozhatók létre. A Mouseflow véletlenszerűen kiválaszt egyes látogatásokat, amelyeket rögzít. Ennek során naplózza az egérmozgásokat és a kattintásokat annak érdekében, hogy szúrópróbaszerűen honlaplátogatásokat tudjon megjeleníteni és azokból potenciális fejlesztési lehetőségeket levezetni a honlap számára. Ennek során az Ön IP-címének továbbítására anonimizált formában kerül sor. Ennek alapján soha nem nyílik lehetőség a honlap felhasználójának egyértelmű azonosítására. 

   „Megosztás” funkció a közösségi oldalakon:  

   Ha weboldalunkon használja a „Megosztás” funkciót, akkor nem kerül sor személyes adatok továbbítására az adott közösségi oldal számára. Ha megosztja weboldalunk tartalmát személyes profiljával, akkor nincs hatásunk a közösségi oldalalak által gyűjtött adatok tartalmára és terjedelmére. E tekintetben az adott közösségi oldal felhasználási feltételei és adatvédelmi rendelkezései irányadók. 

   iFraming: 

   Weboldalunkon videókat ágyazunk be az iFraming segítségével. Az iFrame szolgáltatás segítségével weboldalunk meghatározott területein harmadik weboldalak külső tartalmai integrálhatók és jeleníthetők meg.

   Weboldalunkon harmadik felek következő weboldalairól származó videók vannak beágyazva: 

    YouTube: 
    
   A weboldalat, amelyről az iFraming segítségével videókat ágyazunk be, a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA üzemelteti. Ezeket a külső tartalom / videó megjelenítése után a YouTube-logó azonosítja. A YouTube adatvédelmi információit itt találja
    

   Ha beágyazott videót tartalmazó weboldalunkat keresi fel, úgy böngészője nem csatlakozik automatikusan a fent említett webhely szerveréhez. A beágyazott videóra történő kattintással hozzájárul a fent említett webhellyel való kommunikációhoz és a sütik ezen weboldal általi elhelyezéséhez. A beágyazott videóra való kattintás után az az információ, hogy Ön felkereste weboldalunkat, továbbítódik a fent említett weboldal üzemeltetője számára, és a fent említett webhely sütiket helyez el az Ön számítógépén. 
   Ha weboldalunk felkeresése közben be van jelentkezve a fent említett webhelyre, a továbbított adatok hozzárendelődnek felhasználói fiókjához. Ha meg akarja akadályozni, hogy a weboldal üzemeltetője ilyen módon kapcsolja össze az információkat a felhasználói fiókjával, kérjük, jelentkezzen ki a fent említett webhelyről, mielőtt rákattintana az adott videóra. 
   A figyelemfelhívásra való kattintás után még akkor is fennáll a lehetősége annak, hogy adatait a fent említett webhely üzemeltetői tárolják, ha nem regisztrált a fent említett webhelyen, vagy éppen nincs bejelentkezve. Nincs hatásunk arra, hogy a fent említett webhely szolgáltatói sütiket helyeznek-e el, illetve az ezen weboldal által gyűjtött és felhasznált adatok tartalmára és terjedelmére sem. Kérjük, erről a fent említett webhely adatvédelmi irányelveiben tájékozódjon.  

   Glassdoor 

   Weboldalunkon a Glassdoor weboldalt ágyazzuk be az iFraming segítségével.  

   Azt a weboldalt, amelyről harmadik fél által készített tartalom van beágyazva az iFraming segítségével, a Glassdoor, Inc., 100 Shoreline Highway, A épület, Mill Valley, Kalifornia, 94941, USA üzemelteti. A megjelenített külső tartalmat „powered by glassdoor” logó jelöli. A Glassdoor adatvédelmi irányelveit itt találja.  

   Ha olyan weboldalunkat keresi fel, amelyen harmadik féltől származó tartalom van beágyazva, úgy böngészője nem csatlakozik automatikusan a fent említett webhely szerveréhez. A harmadik féltől származó tartalmakat weboldalunk csak megjeleníti.