Javaslatok
  Közvetlenül a következőre lépés:
   Continental | Zászlók
   Hírek
   2020. június 03.

   A Continental módosítja osztalékfizetési javaslatát és fenntarthatósági célokat épít javadalmazási rendszerébe

   • A folyamatos gazdasági bizonytalanság miatt az osztalékfizetési javaslat 3,00 euróra csökken (teljes kifizetés: 600 millió euró)
   • Andreas Wolfot (59), a Vitesco Technologies vezérigazgatóját a Continental AG igazgatótanácsának tagjává nevezték ki
   • Egységes javadalmazási modell a vezetők és igazgatótanács számára: a részben a fenntarthatósági célok elérésén alapuló változó javadalmazás tükrözi a vállalat átfogó fenntarthatósági stratégiáját
   • A Német Vállalatirányítási Kódex javaslatának megfelelően a jövőben a felügyelő bizottság tagjai számára rögzített díjazást vezetnek be
   • Az igazgatótanács tekintettel a koronavírusra elengedi rögzített fizetésének egy részét 2020 júliusáig

   Budapest, 2020. június 03. - A folyamatos gazdasági bizonytalanság miatt a Continental AG igazgatótanácsa és felügyelő bizottsága úgy határozott, hogy az osztalékfizetési javaslatot részvényenkénti 4,00 euróról 3,00 euróra módosítja (teljes kifizetés: 600 millió euró). Az osztalékfizetési javaslat így tehát 37 százalékkal alacsonyabb, mint a tavalyi részvényenkénti 4,75 euró osztalék (teljes kifizetés: 950 millió euró). A javaslatról a Continental részvényesei a 2020. július 14-i éves virtuális közgyűlésen fognak szavazni. Tekintettel a koronavírus-járványra, valamint annak hirtelen fokozódására, az igazgatótanács és a felügyelő bizottság visszamenőleges hatállyal módosítja a 2020 februárjában és márciusában meghozott rendelkezéseit.

   „A gazdasági helyzetet továbbra is a koronavírus következtében kialakult bizonytalanság jellemzi. Ebben a kihívásokkal teli helyzetben a bőséges tőkeforrás és a megfelelő likviditás is kiemelt prioritást élvez. Ugyanakkor kellő figyelmet kell fordítani a vállalat részvényeseinek eltérő elvárásaira is. Az új osztalékfizetési javaslat egyensúlyt teremt a Continental, a részvényesek, és további érdekelt felek rövid és hosszú távú érdekei között” - mondta a határozat kapcsán Prof. Wolfgang Reitzle, a Continental felügyelő bizottságának elnöke.

   Reitzle üdvözölte továbbá Andreas Wolf a Continental AG való kinevezését: „Andreas Wolf a vállalat egyik legtapasztaltabb igazgatója, ezért ésszerű, hogy az igazgatótanács tagjaként foglalkozhasson teljes egészében a Powertrain üzletág előmozdításával a tervezett leválásig. A felügyelő bizottságban ülő kollégáim nevében is minden jót és sok siker kívánok neki.”

   Wolf 2018 októbere óta a meghajtásrendszerek elektrifikációjával foglalkozó Vitesco Technologies igazgatója. A Continental AG igazgatótanácsában betöltött tagsága 2020. június 3-án lépett hatályba, és hároméves időtartamra szól. Amennyiben a Powertrain divízió tervezett leválasztása e cikluson belül befejeződik, hivatali ideje idő előtt véget ér.

   „Andreas Wolf kinevezése tovább erősíti sikeres, bizalmon alapuló kapcsolatunkat. Örömmel tölt el, hogy hivatalosan is üdvözölhetem Andreas Wolfot az igazgatótanácsban, aki már rendszeres vendégnek számított az igazgatósági üléseinken. Biztos vagyok benne, hogy sikeresen végre fogja hajtani a Powertrain üzletág leválasztását, amint azt a piaci környezet lehetővé teszi, és ezt követően a Vitesco Technologies egy vezető, független szereplőjévé fog válni az elektrifikáció gyorsan növekvő piacának” – mondta Dr. Elmar Degenhart, a Continental vezérigazgatója.

   Az igazgatók és az igazgatótanács javadalmazása a fenntarthatósági célok eléréséhez kapcsolódik

   Az idei, részvényesek közgyűlésére való felvezetés részeként a felügyelő bizottság a mai napon azt is eldöntötte, hogy a Continental igazgatótanácsi tagjainak javadalmazására szolgáló új rendszert is benyújtja jóváhagyásra a gyűlés során. Ez a nemrégiben felülvizsgált és a mostanra egységessé vált, Continental igazgatókat érintő javadalmazási rendszer részét képezi. Központjában az az érték áll, amit a szervezet egésze az érdekeltek számára teremt.

   Az igazgatótanács tagjai és az igazgatók díjazása most még szorosabban kapcsolódik a vállalat fenntartható és hosszú távú fejlődéséhez. A változó összetevők nagy részét több éven keresztül mérik, és részben kapcsolódik a Continental részvényárfolyamának az autóiparban releváns és tőzsdén jegyzett társaságokhoz viszonyított teljesítményéhez. Továbbá az eredmény a fenntarthatósági célok elérésétől is függ. Így a Continental fenntarthatósági stratégiájának magas követelményeit közvetlenül a javadalmazási rendszerbe építi. A releváns szempontok közé tartozik jelenleg a teljes mértékben megújuló energiaforrásokra való áttérés az összes, kívülről beszerzett villamos energiát érintően az idei év során, a nők fokozatosan növekvő reprezentációja vezető pozíciókban, a vállalaton belüli balesetek és megbetegedések arányának csökkentése, valamint a nagyobb arányban újrahasznosított hulladék. Ezenkívül az igazgatótanács vállalja, hogy hatályossága alatt vásárol és tartósan birtokol Continental AG részvényeket. Az új javadalmazási rendszer emellett egy felső határt is megállapít az igazgatótanács tagjainak fizetését érintően. Így a 2020. január 1-jei visszamenőleges hatályával a kezdeményezés megfelel az összes jogi követelménynek, és a Német Vállalatirányítási Kódex ajánlásaival is összhangban van.

   Az igazgatótanács díjazásának módosítását további változtatások egészítik ki, amelyek világszerte az összes alkalmazottat érintik. Az új javadalmazási rendszer bevezetésére, amely az összes szintre kiterjed, fokozatosan fog sor kerülni. Csakúgy, mint az igazgatótanács tagjainak esetében, a vezető pozícióban dolgozó munkatársak változó bérkomponensére is hatással lesz a fenntarthatósági célok elérése, valamint a Continental részvényárfolyamának relatív teljesítménye. Az összes többi alkalmazottat érintő osztalékfizetési programot szintén ennek megfelelően módosítják.

   Az új javadalmazási rendszernek a vállalat fenntarthatóságával, versenyképességével és életképességével történő összehangolása révén a Continental tovább halad előre annak az alapvető átalakulási folyamatnak a mentén, ami jelenleg a teljes autóiparra kiterjedően zajlik.

   Csökkentett fizetés és rögzített javadalmazás a felügyelő bizottságnak

   A határozat szerint a Continental felügyelő bizottságának tagjait érintő javadalmazás is változni fog. A jövőben csak rögzített javadalmazást fognak kapni, változó összetevő nélkül. Ez a módosítás a Német Vállalatirányítási Kódex javaslatát követi, és a 2020. július 14-i éves közgyűlésen fogják benyújtani határozathozatalra. A rögzített javadalmazási rendszerre való áttérés megkönnyíti a vállalat fenntartható fejlődésére összpontosító igazgatótanács felé irányuló tanácsadást, valamint annak ellenőrzését, és erősíti a felügyelő bizottság tagjainak függetlenségét. Az új rendelet visszamenőlegesen, 2020. január 1-től lép hatályba. Emellett a felügyelő bizottság tagjai, hasonlóan a Continental AG igazgatótanácsának döntéséhez, beleegyeztek abba, hogy ebben az évben lemondjanak rögzített javadalmazásuk egy részéről.

   Koronavírus: az igazgatótanács lemond rögzített javadalmazásának egy részéről 2020 júliusának végéig

   A rövidített munkaidő és más korlátozások által érintett alkalmazottakkal való szolidaritás részeként az igazgatótanács már 2020 márciusában döntött a tagok és az igazgatók fizetésének részleges elengedéséről. Az igazgatótanács tagjai számára ez azt jelenti, hogy rögzített fizetésüket 10 százalékkal csökkentették az áprilistól júliusig tartó négy hónapban a változó javadalmazásuk mellett, amely kétségtelenül sokkal alacsonyabb lesz. A vezető beosztásban dolgozók számára egy hasonló rendelkezés van érvényben, amelynek végrehajtása az egyes országok jogi szabályozásától függően változik.

   A koronavírus-járvány következményeinek sikeres kezelése érdekében a Continental ezen lépéseken túl világszerte további programokat hajtott végre munkavállalói egészségének védelme érdekében. Ezek magukban foglalták az üzemek ideiglenes bezárását és egy átfogó járványálló termelési terv bevezetését is.

   Elérhető dokumentumok