Javaslatok
  Közvetlenül a következőre lépés:
   Continental Hauptverwaltung
   Hírek
   2018. július 18.

   Tartós versenyképesség a közös értékrenden és a vállalati értékeken alapuló szövetség jegyében: a Continental új módon egyesíti erőit a jövő mobilitása érdekében

   • A Continental igazgatótanácsa a vállalat történetének egyik legnagyobb szervezeti átalakításáról döntött
   • Új, holding szerkezet: három üzleti alappillér a Continental AG égisze alatt
   • A Powertrain részleg önállósodása új cégnév és új vezetés alatt 2019 elejétől - részleges tőzsdei bevezetés előreláthatólag 2019 közepétől
   • A Chassis & Safety, illetve az Interior autóipari részlegek átszervezése - egy autóipari kutatási és fejlesztési központ létrehozása
   • A Rubber terület a Tire és a ContiTech részlegekkel együtt továbbra is önállóan működik majd
   • Dr. Elmar Degenhart, vezérigazgató: „A mostani változások tartósan növelik a Continental sikeres, közös értékrenden és vállalati értékeken alapuló szövetségének versenyképességét.”

   Hannover, 2018. július 18. A Continental technológiai vállalat igazgatótanácsa a vállalat történetének egyik legnagyobb szervezeti átalakítására szánta el magát. Ily módon a DAX által jegyzett vállalat továbbra is gyorsabban fog gyarapodni annál, mint ahogy fontos piacai és új növekedési lehetőségei kimerülnének a mobilitás jövőbeni döntő területein.

   Ez a döntés a Continental AG holdinggá való átalakítását követeli meg az új, „Continental Csoport” esernyőmárka égisze alatt. Ez a márka három, vállalati területnek nevezett üzleti alappilléren nyugszik majd. Ez a három terület a Continental Rubber, a Continental Automotive és a Powertrain. A jelentéstételi rendszer és az új megnevezések használata 2020-tól kezdődően lép életbe. A vállalati területek felépítését fokozatosan hajtjuk végre, illetve módosítjuk, ahol szükséges. Ez a változás a Continental AG felügyelőbizottságának jóváhagyását igényli, akárcsak a jelenlegi Powertrain részleg új cégnév és vezetés alatti önállósodása is, ami 2019 elejéig meg fog történni. A részleges tőzsdei bevezetés előreláthatólag 2019 közepétől válik lehetségessé.

   Ezenkívül a Chassis & Safety és Interior részlegek átalakítására is sor fog kerülni 2020 elejéig. Ezekből két üzletág jön majd létre, amelyek az Autonomous Driving Technologies, illetve a Vehicle Networking Technologies elnevezést kapják. Tevékenységüket a jövőbeni Continental Automotive vállalati terület fogja ellenőrizni. Mindkét üzletág élvezi majd egy újonnan létrehozott járműipari kutatási és fejlesztési központ támogatását.

   A két jelenlegi részleg, az Tires (jövőbeni elnevezése: Tire Technologies), és a ContiTech változatlanul megmarad saját, önálló szervezeti formájában. Tevékenységüket a jövőbeni Continental Rubber vállalati terület fogja ellenőrizni.

   A mai nap történelmi jelentőségű a Continental számára. Teljes gőzzel elindulunk a mobilitás felé. A változásra való hajlandóságunk és a változásra való képességünk olyan kiemelkedő versenyelőnynek számít, amelyet most maximálisan ki tudunk aknázni. Új felépítésünk lehetővé teszi számunkra, hogy a lehető legrugalmasabbak legyünk és a leggyorsabban reagáljunk. A Continental sikeres, közös értékrenden és vállalati értékeken alapuló szövetségében meg tudunk felelni a követelményeknek, és tartósan versenyképesek tudunk maradni. Mindez további, előremutató és innovatív csúcsteljesítményekre sarkall bennünket. Ezzel a szövetséggel új, ígéretes perspektívákat tudunk nyitni vásárlóink, munkatársaink, befektetőink, valamint az összes érintettünk számára” – mondta Hannoverben Dr. Elmar Degenhart, a Continental igazgató tanácsának elnöke.

   „A következő évtizedben és azt követően a járműipar 130 éves történelmének legnagyobb és legmélyrehatóbb változásán megy keresztül világszerte. Időben és felkészülten nézünk elébe ennek a változásnak. Teljes erővel és bizalommal, másoknak is utat mutatva, aktívan veszünk részt benne” – tette hozzá, továbbá rámutatott arra is, hogy a most meghozott, nagy horderejű döntések alapos, hónapokig tartó előkészítő munkát tesznek szükségessé.

   A hajtásrendszer terület összehangolása a piac és a vásárlók igényeivel

   Amennyiben a Continental AG felügyelőbizottsága a jóváhagyását adja, a jelenlegi Powertrain részleg új cégnéven történő önállósodása 2019 elején kezdődik meg. Az új Powertrain vállalat vezetését Andreas Wolf (57) fogja átvenni. Jelenleg ő felel az Interior részleg Body & Security üzleti egységéért.

   A Powertrain leendő feladatai közé tartozik a belső égésű meghajtásokkal való eddigi üzleti tevékenység mellett a hibrid- és elektromos hajtásokkal való teljes jövőbeni üzleti tevékenység, valamint az akkumulátorokkal kapcsolatos összes folyamatban lévő tevékenység. Idetartozik például a nemrég bejelentett közös vállalat is, amely a 48 voltos akkumulátoros rendszerekért felel.

   Ezzel egyidejűleg a Continental a részleges tőzsdei bevezetésre is felkészíti az új Powertrain vállalatot, amire akár 2019 közepétől sor kerülhet. A Continental azonban közép-hosszútávon nem szándékozik átengedni a Powertrain vállalat ellenőrzését.

   A Continental e változás után is el tudja képzelni, hogy az új vállalati területen belül a jövőben önállóan gyártson akkumulátorcellákat. A vállalat olyan akkumulátorokban gondolkodik, amelyek szilárd anyagból állíthatók elő (Solid State technológia). Ennek előfeltétele egy vonzó üzleti modell megléte. Az erre vonatkozó döntés meghozatalára előreláthatólag csak 2020 után kerül sor.

   A Powertrain tervezett szervezeti változtatásaira a 2018. április 18-án nyilvánosságra hozott, a munkavállalói képviselőkkel közösen elfogadott „Continental in Motion – jövőbeni szövetség” nevű dokumentum sarokpontjai vonatkoznak.

   Az önállósodás oka a hajtásrendszer üzletág előrelátható változása. A piac fejlődésére e téren a károsanyag-kibocsátási határértékekkel kapcsolatos politikai előírások lesznek irányadóak. A politikai döntéshozók különösen a vezető piacokon, tehát Európában, Észak-Amerikában, Kínában, Japánban és Dél-Koreában, valamint India növekvő piacán eltérő a szabályozási változások végrehajtásának üteme. Ez nagyfokú rugalmasságot követel az iparágtól, hiszen gyorsan és egyéni módon kell reagálnia a különböző piacok, szabályozó hatóságok, társaságok és vásárlók igényeire.

   A Chassis & Safety és az Interior részlegek átszervezése

   A két további, jelenleg Chassis & Safety és Interior néven működő járműipari részleg tevékenységi köreinek és feladatainak a piacok változó követelményeihez és jövőbeni lehetőségeihez kell igazodniuk. 2020 elejéig két újonnan létrehozott üzletágra fogjuk osztani őket Autonomous Driving Technologies, illetve Vehicle Networking Technologies néven.

   Az Autonomous Driving Technologies üzletág a jövőben az automatizált és autonóm vezetést foglalja magába, továbbá minden ismert alvázfunkciót, így például az elektronikus és hidraulikus fékekkel, a stabilitásszabályozó rendszerekkel, valamint a futómű-szabályozással és a felfüggesztéssel kapcsolatos funkciókat. A Vehicle Networking Technologies üzletág a járművek belső hálózati összekapcsolásával, valamint a járművek más járművekkel és a közlekedési infrastruktúrával történő összekapcsolásával összefüggő üzleti tevékenységért felel. Az erre vonatkozó részletek kidolgozására és bemutatására előreláthatólag 2019 közepéig sor kerül.

   A Continentalnak mindenekelőtt az a célja ezzel az átszervezéssel, hogy az üzletágait az előremutató technológiák segítségével továbbra is jövedelmező növekedésre programozza, és ezt a növekedést, valamint a jövőbeni növekedési lehetőségeket még gyorsabban és hatékonyabban tudja kiaknázni. A technológiai vállalat az új járműipari üzleti egységgel (vagyis a Powertrain részleg nélkül) a közel 19 milliárd euróról (2017) közel 30 milliárd euróra (2023) történő forgalomnövekedésre számít.

   A járműipari kutatási és fejlesztési központ felállítása az autóipar átalakítását szolgálja. Ez az új terület a jelenlegi Interior és Chassis & Safety részlegek fejlesztési funkcióit, valamint a jelenlegi központi funkciókat fogja össze. Ennek során a funkciók operatív újraértékelésére és megerősítésére is sor kerül. Hozzávetőleg 12 – 15 ezer szoftver- és hardvermérnök képezi majd közösen azt a világméretű Continental központot, amely az előzetes fejlesztésért és az alkalmazásfejlesztésért fog felelni.

   Emellett mindkét új üzletágban, az Autonomous Driving Technologies és a Vehicle Networking Technologies üzletágban is még összesen mintegy 17 ezer mérnök dolgozik majd.

   Ennek a K&F összevonásnak az a célja, hogy maximális termelékenységet lehessen elérni a kutatásban és a fejlesztésben, illetve hogy a Continental szempontjából fontos iparágakban irányadó jelleggel rövid és zökkenőmentes termékbevezetés valósuljon meg. Ez elsősorban úgy történik, hogy a K&F erőforrások teljesen a járműben és annak környezetében lévő funkciókra koncentrálódnak, függetlenül attól, hogy e funkciók később mely elektronikai modulokhoz és rendszerekhez rendelődnek hozzá. Ez a funkcióorientált szemlélet megkönnyíti az olyan előremutató megoldások kidolgozását, amelyek nagyobb biztonságot, kényelmet és összehangoltságot eredményeznek a közúti forgalomban.

   Rubber terület: Continental tulajdonában marad az alapegység

   A Tires (amely a jövőben a Tire Technologies nevet viseli majd) és a ContiTech részleg a jelenlegi Rubber csoport részét képezi, amely az üzleti tevékenységét „vállalati területként” új, Continental Rubber néven fogja folytatni. Mindkét üzletág továbbra is a kaucsuk és műanyag alapú technológiai termékek fejlesztésére specializálódik.

   Ez az üzleti egység – amely a 147 éves hannoveri vállalat magja és forrása – a Continental tulajdonában marad. Kisebbségi részvények – például tőzsdei bevezetésen keresztüli – kibocsátását jelenleg nem tervezzük, azonban a jövőre nézve szóba jöhet ez a lehetőség. A Continental néhány éve már előkészítette ennek az üzleti egységnek a lehetséges, jogilag megvalósuló önállósodását. Jelen pillanatban nem szükségesek további lépések ennek érdekében.

   Elérhető dokumentumok

   Dr. Elmar Degenhart

   Dr. Elmar Degenhart, Chairman of the Executive Board Continental AG

   Wolfgang Schäfer

   Member of the Executive Board, Finance, Controlling, Compliance, Law, and IT, CFO

   Dr. Ariane Reinhart

   Member of the Executive Board, Human Relations, Director of Labor Relations, Sustainability