Javaslatok
  Közvetlenül a következőre lépés:
   Karrier a Continentalnál
   Ösztönző, nyitott és jutalmazó vállalati kultúrát kínálunk.

   Adatkezelési tájékoztató

   Adatkezelési tájékoztató

   A Continental Automotive Hungary Kft. az alábbiak szerint kezelheti az Ön adatait a(z) Fizz&Quizz elnevezésű eseményre történő regisztráció, valamint az eseményhez kapcsolódó nyereményjátékon való részvétel érdekében.

   1. Általános információk

   Az Ön által megadott személyes adatokat a(z) Continental Automotive Hungary Kft. (mint adatkezelő) kezeli az alábbi cél(ok)ból.

   2. Adatkezelés

   Az Ön adatait kizárólag az alábbi célok érdekében és jogalapokon kezeljük az ott meghatározott időtartamig:

   Adatkezelés (cél)

   Jogalap

   Adattárolás időtartama

   Kapcsolatfelvétel/interakció a Continentallal

   (pl.: kapcsolatfelvételi űrlap/mező, az eseményre történő regisztráció)


   GDPR 6. cikkének 1. bek. b) pontja (szerződés teljesítése)


    


   Az eseménytől számított [1 hétig].

   Nyereményjátékban való részvétel

   GDPR 6. cikkének 1. bek. b) pontja (szerződés teljesítése)

    

   Nyertesek esetén: az adatokat az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202.§-a alapján az adatkezelő a nyertesek részére kiszolgáltatott nyereményeket terhelő adó megfizetését követő ötödik adóév végéig őrzi meg.

   Nem nyertesek esetén: az adatokat az adatkezelő a Nyereményjáték lebonyolítását követően mielőbb, de legkésőbb 5 hónapon belül törli.

   Nyeremények átadása

   GDPR 6. cikkének 1. bek. b) pontja (szerződés teljesítése)

    

   Az adatokat az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202.§-a alapján az adatkezelő a nyertesek részére kiszolgáltatott nyereményeket terhelő adó megfizetését követő ötödik adóév végéig őrzi meg.

   Az eseményről készített fotók közzététele a közösségi média felületeket (a fotókon kizárólag munkavállalók lehetnek felismerhetők)

   GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja (jogos érdek)

   A fotókat az adatkezelő az eseménytől számított [5] évig őrzi meg.

   Önnel való kapcsolatba lépés, hírlevelek küldés (e-mail, SMS, MMS, stb.) az adatkezelő termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban annak érdekében, hogy javaslatokat tegyünk Önnek azon termékek/szolgáltatások tekintetében, amelyek érdekelhetik Önt.

   GDPR 6. cikk (1) a) pont – érintett hozzájárulása

   A hozzájárulást Ön jogosult bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelési jogszerűségét.

   A hozzájárulás visszavonásáig; vagy az adatkezelő tekintetében tanúsított utolsó aktivitást követő 1 évig gördíthető.

   Az adatok forrása: az érintett vagy a csapatkapitány (részleteket ld. a helyszínen elhelyezett Játékszabályzatban).

   3. Az érintett(ek) jogai

   Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezelés érintettjeként Önt a következő jogok illetik a személyes adatainak az EU általános adatvédelmi rendelete (EU-GDPR) szerinti kezelése kapcsán.

   Jog

   Az adott jog tartalma

   Az adatokhoz való hozzáférés

   Kérés esetén tájékoztatjuk, hogy kezeljük-e valamely személyes adatát. Amennyiben igen, további információkat is az Ön rendelkezésére bocsátunk, amely az adatok kezelésére vonatkozik.

   A helyesbítéshez való jog

   Kérés esetén pontatlan személyes adatait javítjuk (helyesbítjük), valamint hiányos adatait kiegészítjük.

   A törléshez való jog

   Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, kérés esetén töröljük személyes adatait:
   már nincs szükségünk személyes adataira abból a célból, amelyből azt gyűjtöttük;
   Ön visszavonta a hozzájárulását;
   Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre);
   jogellenesen kezeltük adatait;
   jogszabály kötelez minket az adatok törlésére.

   Az adatkezelés korlátozásához való jog

   Ön jogosult kérni, hogy az adatait ne kezeljük tovább, ha:
   vitatja az adatok pontosságát;
   az adatok kezelése jogellenes, de nem szeretné, hogy az adatokat töröljük;
   nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön igényli azokat;
   Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

   Ebben az esetben nem kezeljük tovább adatait (csak tároljuk) egészen addig, amíg ki nem vizsgáljuk kérelmet.

   Az adathordozhatósághoz való jog

   Kérésére odaadjuk Önnek személyes adatait, amelyeket Ön bocsátott rendelkezésünkre. Ezen adatokat Ön jogosult más adatkezelőnek továbbítani.

   A tiltakozáshoz való jog

   Ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni (feltéve, hogy az adatkezelés jogos érdekünk alapul). Ekkor nem kezeljük tovább az adatokat, kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival, érdekeivel, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   Panasz benyújtása

   Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy gondolja, hogy az adatai kezelése során nem tartottuk be a jogszabályi követelményeket. A magyar felügyeleti hatóság elérhetőségei:

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

   cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
   email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
   telefon: +36 1 391 1400
   honlap: www.naih.hu

   Ha bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatban, keresse fel adatvédelmi tisztviselőnket:

   E-mail: adatvedelem@continental.com

   A hozzájárulás visszavonása esetén vagy egyéb, a fentebbi jogokkal kapcsolatos kérelmét küldje el írásban vagy e-mailben ide:

   Continental Automotive Hungary Kft.
   1106 Budapest, Napmátka u. 6.
   E-mail: adatvedelem@continental.com

   4. A tárolt adatok védelme

   Vállalatunk technikai és szervezési biztonsági intézkedésekkel védik az Ön által nyújtott személyes adatokat a manipulációtól, veszteségtől, megsemmisítéstől vagy illetéktelen személyek általi hozzáféréstől. A biztonsági intézkedéseinket folyamatosan fejlesztjük, és a legmodernebb megoldásokat alkalmazzuk. A titkosítatlan adatokat harmadik felek is megtekinthetik. Emiatt szeretnénk megjegyezni, hogy teljesen biztonságos adatátvitel, amennyiben az átvitel csatornája az internet, nem garantálható (pl. ha titkosítatlan e-maillel kommunikál). Az érzékeny adatokat evégett egyáltalán ne, vagy csakis SSL biztonsági protokoll mellett küldjön. Egy kapcsolat SSL-státuszát láthatja, ha a böngészője címsorára tekint („https” kezdetű cím).

   5. Egyéb információk

   Az érintetti jogokról és a honlapon (www.continental.com) folytatott egyéb adatkezelésekről az alábbi linken tájékozódhat: Adatvédelmi Tájékoztató.