Continental Tagline
Sugestii
Electronică
© Continental AG

Electronică

 

Dezvoltarea de Hardware în care se implementează Software pentru dispozitivele Embedded din maşini.

 

TEME

Dispozitive electronice şi circuite

 

Componente pasive

•Rezistoare;

•Condensatori;

•Inductori;

•Transformatoare.

 

Componente active

•Diode;

•Tranzistoare bipolare;

•Tranzistoare cu efect de câmp;

•Tranzistoare MOS;

•Tiristori, diac-uri, triac-uri;

•Dispozitive optoelectronice;

•Amplificatoare operaţionale.

 

Circuite

•Amplificatoare de semnal mic cu tranzistoare;

•Stabilizatoare liniare de tensiune;

•Surse de tensiune în comutaţie: buck, boost, flyback, forward;

•Oscilatoare RC şi LC.

 

Teoria circuitelor

Electrostatică: sarcina electrică, forţa electrică, câmpul electric;

Electrocinetică şi circuite de curent continuu: curentul electric, legea lui Ohm, legile lui Kirchhoff;

Electrodinamică: legea lui Faraday, Legea lui Gauss, forţa lui Lorentz;

Circuite de curent alternativ: circuite RC, RL, RLC; utilizarea numerelor complexe în analiza circuitelor de curent alternativ;

Cuadripoli: matricea fundamentală, parametrii H, parametrii Z,  aplicaţii ale cuadripolilor;

Filtre: tipuri, funcţia de transfer, caracteristica de amplitudine şi de fază.

 

Semnale, circuite şi sisteme

Semnale continue şi semnale discrete în timp: semnale, eşantionarea semnalelor, convoluţia semnalelor;

Analiza Fourier: definiţie, proprietăţi;

Regimul tranzitoriu: transformata Laplace (definiţie, proprietăţi).

 

Circuite integrate digitale

Familii de circuite integrate digitale: porţi, memorii, codificatoare şi decodificatoare, multiplexoare şi demultiplexoare, multivibratoare, registre, numărătoare, schimbatoare de nivel;

Circuite de conversie: tipuri de ADC şi de DAC;

Magistrale seriale: RS232, CAN, LIN, K-line, SPI, Flex-ray.

 

BIBLIOGRAFIE

[1] The Art of Electronics, Paul Horowitz , Winfield Hill, 2nd edition, 1989

[2] Microelectronic Circuits, Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, 6th edition, 2009

[3] Electronic devices, Thomas L. Floyd, 9th edition, 2011

[4] Electronic circuits , U. Tietze, Ch. Schenk, 2002

[5] Analysis and design of integrated circuits, Paul R. Gray, Robert G. Meyer, Berkley University - California, Editura Tehnica,1983

[6] Massachusetts Institute of Technology (SUA) -> modules 6.002 and 6.003