Sugestii
  Navigare directă la
   Testare de Sistem

   Testare de Sistem

    

   Este etapa din procesul de dezvoltare cu scopul de a evalua daca sistemul corespunde cerintelor clientului.

    

   TEME

   Teorii de testare

   Concepte de test

   Ce este un caz de test - „Testcase”?;

   Diferenţe între TestCase-urile funcţionale şi nefuncţionale;

   Ce sunt specificaţiile de testare?;

   Ce este un raport de testare?;

   Teste de fum, teste de regresie, teste de stres;

   Teste de Validare\verificare a design-ului;

   Teste de Validare a produsului (teste EMC, teste funcţionale, teste de mediu etc.).

    

   Metode şi tehnici de testare

   Ce este metoda de testare cutie neagră - „Black Box” ?;

   Ce este metoda de testare cutie albă – „White Box” ?;

   Tehnica valoarea limită (exerciţii special practice);

   Tehnica clasa de echivalență (exerciţii special practice).

    

   Nivele de testare (definiţii)

   Ce este „Unit Test”;

   Ce sunt testele de integrare – „Integration tests”;

   Ce sunt testele de sistem – „System Test”;

   Ce sunt testele de acceptare – „Acceptance Test”.

    

   Defecte /  Erori / „bug-uri”

   Definiţii, diferenţe, utilizare.

    

   Modele de dezvoltare software

   Ciclul de dezvoltare V – „V-Cycle”.

    

   BIBLIOGRAFIE

   [1] Foundation Level Syllabus (2011) - International Software Testing Qualification Board (ISTQB),

    

   Programare

   Fundamentele programării calculatoarelor

   Conversii între diferitele baze numerice (2, 10, 16);

   Reprezentarea numerelor în memoria calculatoarelor: „Little Endian” vs.” Big Endian”;

   Elemente de logică booleană;

   Tipuri de date, interval de valori, cu sau fără semn;

   Variabile şi constante;

   Structuri repetitive, structuri de decizie;

   Reprezentarea pseudocod.

    

   BIBLIOGRAFIE

   [1] Bazele matematice ale calculatoarelor, Florian Mircea Boian, Liana Bozga, Presa Universitara Clujeana, 2000

   [2]The C Programming Language (2nd edition), Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Prentice Hall Software Series, 1988, chapters:Types, operators and expressions (variables, types and sizes, constants, declarations, arithmetic operators, relational and logical operators, increment/decrement operators, bitwise operators, assignment, conditional expressions, precedence); Control flow (if, else-if, switch, while, for, do-while, break-continue, goto-lables).

   [3]Limbajele C şi C++ pentru incepatori Vol. I (p.1 si 2) - Limbajul C, Liviu Negrescu, Editura Albastra, 2009,

   [4] Tehnici de programare şi structuri de date, editia a 2-a , Horia Ciocârlie, Editura : Eurostampa 2012

    

   Electronică

   Componente discrete

   Rezistenţe, capacitori, tranzistori, diode, LED-uri;

   Conexiuni înseriate sau paralele;

   Legile lui Ohm şi Kirchhoff;

   Abilitatea de a citi scheme electrice simple;

   Porţi logice.

    

   BIBLIOGRAFIE

   [1] Electronică industrială şi automatică, Babutia,I.,Boraci,R. , I.P.T.V.Timisoara 1989

   [2] Dispozitive şi circuite electronice; D.Dascalu, M.Profirescu, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982

    

   Echipamente de testare

   Echipamente de măsură şi control

   Multimetre, osciloscoape;

   Surse de tensiune;

   Generatoare de semnal;

   Sisteme de achiziţie.

    

   BIBLIOGRAFIE

   [1] Măsurări electronice, senzori si traductoare - Ignea, A., Stoiciu, D., Ed. Politehnica, Timisoara, 2007

    

   Microcontrolere, memorii

   Bazele sistemelor integrate

   Ce este un microcontroler?;

   Microcontrolere vs. microprocesoare;

   Tipuri de memorie (externă şi internă);

   Întreruperi (tipuri, mod de funcţionare);

   Magistrale de date, de adrese, spaţiu de adresare;

   Internal structure of a microcontroller (registers, converters, ports, etc.).

    

   BIBLIOGRAFIE

   [1] Embedded C, Michael J. Pont , Addison Wesley, 2002

   [2] First Steps with Embedded Systems, Byte Craft Limited, 2002

   [3] Sisteme cu microcontrolere orientate pe aplicaţii, M. Popa, Orizonturi Universitare, Timişoara, 2003

    

   Achiziţie şi procesare de semnale

   Cunoştinţe generale

   Tipuri de semnale;

   Amplitudine, perioadă, frecvenţă;

   Conversii Analog Digitale, Digital Analogice;

   Modulaţii de semnal (amplitudine şi frecvenţă).

    

   BIBLIOGRAFIE

   [1] Digital Signal Processing. Principles, Algorithms and Applications, G. Proakis, D. G. Manolakis,  3rd Edition, Prentice-Hall, 1996.