Sugestii
  Navigare directă la
   Proiectare Mecanică

   Proiectare Mecanică

    

   Fără ingineria mecanică, fizica este doar teorie!

    

   TEME

   Desen tehnic

   Normele generale pentru reprezentări grafice industriale (formate normalizate, indicator, tabel de componența și modalități de pliere  conform  DIN EN ISO 5457 si DIN EN ISO 216);

   Principiile generale de reprezentare / metoda a proiecțiilor;

   Reprezentarea pieselor în secțiune / cu ruptură;

   Înscrierea cotelor în desenul tehnic industrial (reguli de înscriere a cotelor, tipuri de cote, dimensiuni lineare, dimensiuni unghiulare, raze, etc.);

   Indicarea starii suprafetelor, parametrii profilului de rugozitate (simboluri Ra, Rz, Rt);

   Standarde aplicate in desenul tehnic.

    

   Toleranţe şi ajustaje

   Sistemul ISO de toleranțe și ajustaje (termeni, limite, deviatii, ajustaje cu joc, ajustaje intermediare, ajustaje cu strângere, abaterile fundamentale ale arborilor și alezajelor, câmpuri de toleranțe pentru uz general conform DIN ISO 286);

   Toleranțele dimensiuniilor libere (dimensiuni liniare și unghiulare, abaterile de formă și poziție conform DIN ISO 2768);

   Toleranțele geometrice (abateri de formă, orientare, poziție, etc. conform ISO 1101);

   Analiza lanțurilor de dimensiuni (Cazuri extreme/statistice RSS).

    

   Inspecţia dimensională a pieselor

   Noțiunile de bază despre metode și instrumentele de măsură;

   Metodele statistice de analiză a proceselor de fabricație (analiza variațiilor, detectia timpurie, cresterea ratei de productie, metoda Monte Carlo);

   Proiectarea dispozitivelor de verificare și control.

    

   Tehnologie (Etapele procesului, echipament, scule, materiale, posibile defecte, reguli de proiectare, factori de cost)

   Injecția materialelor plastice, inclusiv suprainjectie (tipuri de matrițe, bazele procesului de injecție, materiale, defecte posibile, reguli de proiectare și optimizare a pieselor injectate);

   Turnarea metalelor sub presiune (tipuri de matrițe, bazele procesului de turnare, posibilele defecte, reguli de proiectare și optimizare a pieselor turnate);

   Prelucrarea tablelor (ambutisare, perforare, îndoire, bazele procesului, materiale, reguli de proiectare - raze minime admise, minimum de deșeu);

   Prelucrările mecanice (strunjire,frezare,găurire, etc- parametrii de proces, scule și materiale);

   Prototiparea rapidă (bazele proceselor de prototipare, material utilizate la prototipare, aplicații practice);

   Sudura (materiale plastice și table- tipuri de sudura, procese și aplicații practice);

   Știința materialelor (noțiuni de baza caracteristice și aplicații practice pentru: materiale feroase, oțeluri, tratamente termice, aliaje, materiale plastice, materiale sinterizate);

   Metodele de asamblare (tipuri și aplicații practice);

   Analiza proiectarii pieselor, conceptia si sinteza;

   Bazele CAD.

    

   Electronică

   Noțiuni de bază in electronică (componente electronice, funcții și aplicații);

   Plăci electronice (Circuite cu cablaj imprimat) (tipuri, funcții și aplicații practice);

   Metode de asambalare a componentelor pe placile electronice.

    

   CAD

   ProEngineer sau Creo Parametric (noțiuni de bază în design 3D, desene și toleranțe)ş

   Catia V5 (noțiuni de bază în design 3D, desene și toleranțe).

    

   Motoare utilizate În industia auto

   Cunoştinte de bază referitoare la motoarele cu ardere internă, principii de funcţionare.

    

   Rezistența materialelor

   Tensiuni de compresiune;

   Tensiuni de întindere;

   Tensiuni tangențiale (la forfecare);

   Limita de curgere;

   Rezistența la compresiune;

   Rezistența la rupere;

   Rezistența la oboseala;

   Deformare;

   Elasticitate;

   Plasticitate.

    

   Organe de mașini

   Arcuri (tipuri și domenii de aplicare);

   Rulmenți (tipuri, încărcare și domenii de aplicare);

   Filete (tipuri,calculul filetelor și domenii de aplicare);

   Etanșări (tipuri,materiale și domenii de aplicare).

    

   Proiectarea mecanismelor

   Cuple cinematice (tipuri și domenii de aplicare);

   Roți dințate și trenuri de roți dințate (tipuri de roți diintate, raport de transmisie, domeniu de aplicare);

   Mecanismul camă / tachet (noțiuni de bază, domenii de aplicare);

   Mecanisme cu bare (noțiuni de bază, domenii de aplicare);

   Probabilitatea apariţiei erorilor şi analiza eficacităţii;

   Cunoştiinţe de bază (scop, structură, cauză , efect, severitate, ocurență, detecție).

    

   BIBLIOGRAFIE

   [1] Toleranţe şi măsurări tehnice, Bagiu, L., David, I., Litografia Timişoara, 1992

   [2] Injectarea materialelor termoplastice, Ioan Seres, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 1996

   [3] Procese şi scule de presare la rece – culegere de date pentru proiectare, S. Rosinger Editura Facla, Timisoara, 1987

   [4] Noţiuni fundamentale în desenul tehnic industrial, Conf.Dr.Ing.Nour-I. Crisan, Editura Risoprint Cluj-Napoca, 2001

   [5] Rezistenţa Materialelor, Ioan Deutsch, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti 1979

   [6] Printed Circuits Handbook, Clyde F. Coombs Jr, Editura  McGraw Hill, 2001

   [7] Mechanical and Metal Trades Handbook, Ulrich Fischer, Max Heinzler, Friedrich Noher , Verlag Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer GmbH & C; 3rd English ed edition, December, 2012