Sugestii
  Navigare directă la
   Algoritmi

   Algoritmi

   Algoritmi de mare precizie care implementeaza modelele matematice si fizice ale deformarii autovehiculelor precum si dinamica accidentelor.

   Calibrarea Algoritmilor

    

   Calibrarea Algoritmilor înseamnă adaptarea algoritmului pentru a îndeplini cerinţele de siguranţă specifice autovehiculelor. Parametrii complecşi şi multiple scenarii de accidente sunt calibrate şi testate.

    

   Calibrare

   Fizică

   Tematică

   Fizica mecanică – cinematică și dinamică

   - Principii, legi, teoreme generale

   - Vectori: deplasare, viteză și accelerație

   - Principiile dinamicii newtoniene

   - Ecuațiile mișcării

   - Impuls, forțe, energie

   Matematică

   Tematică

   Funcții:

   - Elemente de bază

   - Funcții continue

   - Integrale

   - Derivate

   Geometrie plană - Noțiuni de bază (forme geometrice de bază, arii)

   Procesare de semnal

   Tematică

   Tipuri de semnale

   Conversia semnalelor analog <-> digital

   Eșantionare și reconstrucție

   Filtre – definiții, tipuri, scheme funcționale

   Sisteme de procesare a semnalelor – definiții, componente, funcționalități

   Microcontrolere

   Tematică

   Ce este un microcontroler?

   Caracteristici generale – componente, întreruperi, ”watch-dog”

   Programare / ANSI-C

   Tematică

   Proiect software – definiții, faze, componente

   Tipuri de date, domenii de valori, operatori

   Variabile și operații

   Funcții, module

   Baze de numerație

    

   Bibliografie:

   1.       Physics – For Scientists and Engineers– Fifth Edition; Raymond A. Serway, Robert J. Beichner; Harcourt College Publishers, 1999

   2.       An introduction to Mechanics – Daniel Kleppner and Robert J. Kolenkow;  Cambridge University Press, 2010

   3.       Fizica Modernă - R.P.Feynman,  Ed.Tehnică Bucureşti, 1970

   4.       Analiză matematică – Gh. Sirețchi;  Editura didactică și pedagogic, 1985

   5.       College Algebra – Hughes-Hallett, Deborah; Connally, Eric; John Wiley & Sons Inc

   6.       Mică enciclopedie matematică – Viorica Postelnicu, Silvia Coatu; Editura Tehnică, București, 1980

   7.       Semnale și metode de procesare  – Gh. Puscasu, B. Codreş;  Editura Fundaţiei  Universitare “Dunărea de Jos” Galaţi, 2002

   8.       The Scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal Processing – Smith, S.W.;  California Technical  Publishing, 1997

   9.       Introducere în microcontrolere şi automate programabile – Viorel-Constantin Petre;  Editura Matrixrom, 2007

   10.     Bazele programării in C.  Aplicații – Doina Logofătu;  Editura Polirom, 2006

   Dezvoltarea Algoritmilor

    

   Dezvoltarea algoritmilor si toolurilor necesare pentru o simulare precisa a unui posibil accident. Algoritmii sunt integrati in diverse microcontrolere si simulati pe PC folosind tooluri specifice.

    

   Programare C / C++

   Noțiuni de bază

   Expresii, instrucțiuni, tipuri de date, funcții, I/O la consolă sau cu fișiere

   Operații pe biți

   Date / Structuri de date

   Vectori, matrici, stive, cozi, arbori, pointeri

   Recursivitate

   Algoritmi de căutare

   Alocarea memoriei

   Preprocesor

   Directive, funcții macro

   Clase și obiecte

   Constructori, destructori

   Moștenire

   Polimorfism

   Funcții virtuale, clase abstracte

   Supraîncărcare

   Principii OOP, design pattern-uri

    

    

   Bibliografie:

   1. Manual complet C++ – Herbert Schildt; Teora, 1997

   2. Thinking in C++ – Bruce Eckel, Prentice-Hall, 2000

   3. Effective C++ – Scott Meyers, Pearson Education, 1997

   4. Design Patterns – Erich Gamma, Teora, 2002

   Procesarea de imagini

    

   Procesarea de imagini este o metodă de a converti o imagine în formă digitală și de a efectua unele operații pe ea, în scopul de a o îmbunătăți sau de a extrage informații utile din ea.

    

   Procesare de Imagini

   1. Concepte de bază în imagistica digitală

   - reprezentarea imaginilor digitale

   2. Filtrarea în domeniul spaţial

   - filtrul sobel

   3. Filtrarea în domeniul frecvenţei

   - transformata fourier digitală

    

   Bibliografie:

   Digital Image Processing - Rafael C. Gonzalez, Pearson Prentice Hall, 2008