Sugestii
  Navigare directă la

   Condiții de admitere

   Pot opta pentru înscrierea în învăţământul profesional dual:

   • elevii care promovează clasa a VIII-a în anul curent,
   • absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare anului școlar în curs,
   • elevii din învăţământul special care finalizează învăţământul secundar inferior, cu respectarea reglementărilor în vigoare.