Sugestii
  Navigare directă la
   Electronică

   Electronică

    

   Dezvoltarea de Hardware în care se implementează Software pentru dispozitivele Embedded din maşini.

    

   TEME

   Dispozitive electronice şi circuite

    

   Componente pasive

   •Rezistoare;

   •Condensatori;

   •Inductori;

   •Transformatoare.

    

   Componente active

   •Diode;

   •Tranzistoare bipolare;

   •Tranzistoare cu efect de câmp;

   •Tranzistoare MOS;

   •Tiristori, diac-uri, triac-uri;

   •Dispozitive optoelectronice;

   •Amplificatoare operaţionale.

    

   Circuite

   •Amplificatoare de semnal mic cu tranzistoare;

   •Stabilizatoare liniare de tensiune;

   •Surse de tensiune în comutaţie: buck, boost, flyback, forward;

   •Oscilatoare RC şi LC.

    

   Teoria circuitelor

   Electrostatică: sarcina electrică, forţa electrică, câmpul electric;

   Electrocinetică şi circuite de curent continuu: curentul electric, legea lui Ohm, legile lui Kirchhoff;

   Electrodinamică: legea lui Faraday, Legea lui Gauss, forţa lui Lorentz;

   Circuite de curent alternativ: circuite RC, RL, RLC; utilizarea numerelor complexe în analiza circuitelor de curent alternativ;

   Cuadripoli: matricea fundamentală, parametrii H, parametrii Z,  aplicaţii ale cuadripolilor;

   Filtre: tipuri, funcţia de transfer, caracteristica de amplitudine şi de fază.

    

   Semnale, circuite şi sisteme

   Semnale continue şi semnale discrete în timp: semnale, eşantionarea semnalelor, convoluţia semnalelor;

   Analiza Fourier: definiţie, proprietăţi;

   Regimul tranzitoriu: transformata Laplace (definiţie, proprietăţi).

    

   Circuite integrate digitale

   Familii de circuite integrate digitale: porţi, memorii, codificatoare şi decodificatoare, multiplexoare şi demultiplexoare, multivibratoare, registre, numărătoare, schimbatoare de nivel;

   Circuite de conversie: tipuri de ADC şi de DAC;

   Magistrale seriale: RS232, CAN, LIN, K-line, SPI, Flex-ray.

    

   BIBLIOGRAFIE

   [1] The Art of Electronics, Paul Horowitz , Winfield Hill, 2nd edition, 1989

   [2] Microelectronic Circuits, Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, 6th edition, 2009

   [3] Electronic devices, Thomas L. Floyd, 9th edition, 2011

   [4] Electronic circuits , U. Tietze, Ch. Schenk, 2002

   [5] Analysis and design of integrated circuits, Paul R. Gray, Robert G. Meyer, Berkley University - California, Editura Tehnica,1983

   [6] Massachusetts Institute of Technology (SUA) -> modules 6.002 and 6.003