Sugestii
  Navigare directă la

   Versiunea juridică angajantă este versiunea germană.

   Utilizarea paginilor web; garanţia pentru produs

   Informaţiile de pe aceste pagini web sunt fără caracter asiguratoriu şi sunt puse la dispoziţie exclusiv în scopuri informative. Acestea au numai caracter informativ şi nu sunt oferte în sensul dispoziţiilor legale aplicabile; informaţii suplimentare şi condiţiile contractuale pot fi obţinute de la dealerul autorizat de competenţa respectivă. Pe baza informaţiilor conţinute în pagina web nu se poate constitui un raport contractual în ceea ce priveşte mărfurile prezentate.

   Informaţiile de pe aceste pagini web, precum şi produsele şi serviciile descrise în aceste informaţii, pot fi modificate sau actualizate în orice moment de către firma Continental AG fără înştiinţare prealabilă. În măsura în care nu este explicat explicit în altă parte, paginile web ale firmei Continental AG nu conţin niciun fel de garanţii pentru produs sau date de calitate, pentru care răspunde firma Continental AG, fie explicit sau tacit nici chiar în ceea ce priveşte actualitatea, corectitudinea, integralitatea şi calitatea informaţiilor.

   Firma Continental AG nu îşi asumă nicio răspundere în legătură cu paginile sale web. Este exclusă răspunderea pentru orice prejudicii nemijlocite sau indirecte, solicitări de despăgubiri, prejudicii ulterioare de orice fel şi din orice cauză juridică, care se produc prin accesul dumneavoastră sau prin utilizarea paginilor web, în special şi prin infectarea sistemului dumneavoastră de calculatoare cu viruşi.

   Pentru motivarea şi respectarea obligaţiilor, precum şi pentru răspunderea firmei Continental AG pentru produsele şi serviciile Continental sunt determinante exclusiv acordurile contractuale încheiate în acest sens, cu includerea condiţiilor generale de afaceri ale firmei Continental AG, în redactarea respectivă aflată în vigoare.

   Notificare privind link-urile externe

   Oferta noastră conține link-uri către site-uri web externe aparținând terțelor părți, asupra cărora nu avem nicio influență în ceea ce privește conținutul. Prin urmare, nu putem accepta nicio răspundere pentru celălalt conținut. Furnizorul sau operatorul paginii respective este întotdeauna responsabil pentru conținuturile paginilor linkuite. Paginile linkuite au fost verificate în privința posibilelor încălcări ale legii, în momentul în care au fost create link-urile. Conținutul ilegal nu a fost detectat în momentul în care a fost creat link-ul. Cu toate acestea, controlul continuu al conținutului de pe paginile linkuite nu este întemeiat fără o indicație concretă cu privire la o încălcare a legii. Vom șterge imediat link-urile relevante, dacă se descoperă că încalcă orice lege. 

   Disponibilitatea pe plan mondial a produselor

   Pe această pagină web se pot găsi informaţii despre produse Continental, care nu sunt disponibile în ţara dumneavoastră. Existenţa unor astfel de informaţii pe această pagină web nu reprezintă intenţia firmei Continental AG, de a anunţa disponibilitatea produselor în întreaga lume. Vă rugăm să vă informaţi la reprezentantul dumneavoastră comercial Continental sau la dealer, pentru a afla mai multe despre planurile de viitor privind produsele care încă nu vă sunt disponibile.

   Mărci şi drepturi de autor

   Mărcile şi logo-urile ("mărci"), care sunt reprezentate pe aceste pagini web, sunt proprietatea firmei Continental AG sau filialelor acesteia. Nicio informaţie de pe aceste pagini web nu trebuie interpretată ca o acordare de licenţe sau mărci. În acest scop, este necesar un acord explicit în scris al firmei Continental AG. Utilizarea neautorizată a acestor mărci este strict interzisă. Firma Continental AG îşi va impune drepturile sale de proprietate intelectuală în toată lumea cu respectarea legilor respective.

   Continental AG sau filialele sale sunt autorii fotografiilor și ilustrațiilor („lucrări”) afișate pe această pagină web; Continental AG are dreptul de a utiliza lucrările prezentate, care sunt protejate prin drepturi de autor. Cu excepția cazului în care este permis în mod expres pe această pagină web, niciuna dintre informațiile de pe această pagină web nu trebuie interpretată ca acordând licențe pentru aceste lucrări. În acest scop, este necesar un acord explicit în scris al firmei Continental AG. Utilizarea neautorizată a acestor lucrări este strict interzisă. Firma Continental AG îşi va impune drepturile sale de autor în toată lumea cu respectarea legilor respective.