Sugestii
  Navigare directă la
   Programare Orientată pe Obiecte

   Programare Orientată pe Obiecte

    

   Programare Orientată pe Obiecte este o paradigmă de programare care foloseşte obiecte pentru a crea aplicaţii şi programe.

    

   TEME

   Modele de proiectare

   Modele de Creaţie (Factory, Singleton, ...);

   Modele Structurale (Adapter,Decorator, ...);

   Modele Comportamentale (Iterator, Mediator, ...);

   Modele Concurenţiale (Lock,Thread pool, ...).

    

   Programarea în Java

   Tipuri, Variabile, Operatori;

   Obiecte,Clase şi Interfeţe;

   Controlul accesului, Domeniul de vizibilitate, Pachete;

   Interfeţe;

   Moştenirea şi Polimorfismul;

   Excepţii;

   Iteratori, Colecţii,Vectori;

   JNI (Interfata nativă JAVA);

   JVM (Maşina virtuală JAVA, e.g. Colector de reziduri de memorie);

   Programarea concurentă (fire, ...);

   Tehnici de sincronizare pentru programarea concurentă;

   Programarea bazata pe evenimente (evenimente, acţiuni, ...);

   UML (Unified Modelling Language): diagrame structurale, de interacţiune şi comportament; sisteme de modelare software.

    

   BIBLIOGRAFIE

   [1] Thinking in Java, Bruce Eckel, Prentice Hall, 2002

   [2] Taming Java Threads, Allen Holub, Apress, 2000

    

   Programarea în C++

   Elemente de bază: operatori, expresii, etc.;

   Structuri de control: Vectori, Siruri, etc.;

   Pointeri, Structs, Pointeri Smart

   Încapsulare: clase, spaţii de nume, constructori şi destructori;

   Gestionarea memoriei in C++;

   Supraîncarcarea operatorilor şi funcţiilor;

   Moştenirea şi polimorfismul;

   Excepţii;

   Biblioteca de şabloane standard (STL);

   Programarea concurentă (fire, procese, …);

   Technici de sincronizare pentru programarea concurentă;

   Programarea bazată pe evenimente (evenimente, acţiuni, ...);

   UML (Unified Modelling Language): Diagrame structurale, de interacţiune şi comportament; Sisteme de modelare software.

    

   BIBLIOGRAFIE

   [1] Thinking in C++, Bruce Eckel, Prentice Hall, 2000

   [2] Accelerated C++. Practical Programming by Example, Andrew Koenig and Barbara E. Moo, Addison-Wesley, 2000