Sugestii
  Navigare directă la
   Analiză cu Element Finit

   Analiză cu Element Finit

    

   AEF foloseşte simularea numerică a fenomenelor fizice pentru a crea şi îmbunătăţi poriectele CAD. Vrei o provocare? Descoperă AEF.

    

   TEME

   Desen tehnic

   Normele generale pentru reprezentări grafice industriale (formate normalizate, indicator, tabel de componența și modalități de pliere  conform  DIN EN ISO 5457 si DIN EN ISO 216);

   Principiile generale de reprezentare / metoda a proiecțiilor;

   Reprezentarea pieselor în secțiune / cu ruptură;

   Înscrierea cotelor în desenul tehnic industrial (reguli de înscriere a cotelor, tipuri de cote, dimensiuni lineare, dimensiuni unghiulare, raze, etc.);

   Indicarea stării suprafetelor, parametrii profilului de rugozitate (simboluri Ra, Rz, Rt);

   Standarde aplicate in desenul tehnic.

    

   Toleranţe şi ajustaje

   Sistemul ISO de toleranțe și ajustaje (termeni, limite, deviatii, ajustaje cu joc, ajustaje intermediare, ajustaje cu strângere, abaterile fundamentale ale arborilor și alezajelor, câmpuri de toleranțe pentru uz general conform DIN ISO 286);

   Toleranțele dimensiuniilor libere (dimensiuni liniare și unghiulare, abaterile de formă și poziție conform DIN ISO 2768);

   Toleranțele geometrice (abateri de formă, orientare, poziție, etc. conform ISO 1101);

   Analiza lanțurilor de dimensiuni (Cazuri extreme/statistice RSS ).

    

   Inspecţia dimensională a pieselor

   Noțiunile de bază despre metode și instrumentele de măsură.

    

   Tehnologie  (Etapele procesului, echipament, scule, materiale, posibile defecte, reguli de proiectare, factori de cost)

   Injecția materialelor plastice, inclusiv suprainjectie (tipuri de matrițe, bazele procesului de injecție, materiale, defecte posibile, reguli de proiectare și optimizare a pieselor injectate);

   Turnarea metalelor sub presiune (tipuri de matrițe, bazele procesului de turnare, posibilele defecte, reguli de proiectare și optimizare a pieselor turnate);

   Prelucrarea tablelor (ambutisare, perforare, îndoire, bazele procesului, materiale, reguli de proiectare - raze minime admise, minimum de deșeu );

   Prelucrările mecanice (strunjire,frezare,găurire, etc – parametrii de proces, scule și materiale);

   Prototiparea rapidă (bazele proceselor de prototipare, material utilizate la prototipare, aplicații practice);

   Sudura (materiale plastice și table – tipuri de sudura, procese și aplicații practice);

   Știința materialelor (noțiuni de baza caracteristice și aplicații practice pentru: materiale feroase, oțeluri, tratamente termice, aliaje, materiale plastice, materiale sinterizate);

   Metodele de asamblare (tipuri și aplicații practice);

   Analiza proiectarii pieselor, conceptia si sinteza;

   Bazele CAD;

   Analiză cu Element Finit – Structurală, Dinamică (vibraţii), Termic, Curgere fluide (scop, domeniu de aplicabilitate, discretizare, condiţii la limită).

    

   Electronică

   Noțiuni de bază în electronică (componente electronice, funcții și aplicații);

   Plăci electronice (Circuite cu cablaj imprimat – tipuri, funcții și aplicații practice);

   Metode de asambalare a componentelor pe placile electronice.

    

   CAD

   ProEngineer sau Creo Parametric (noțiuni de bază în design 3D, desene și toleranțe);

   Ansys (Nivel de bază).

    

   Motoare utilizate în industia auto

   Cunostinţe de bază referitoare la motoarele cu ardere internă, principii de funcţionare.

    

   Rezistenţa materialelor

   Tensiuni de compresiune;

   Tensiuni de întindere;

   Tensiuni tangențiale (la forfecare);

   Limita de curgere;

   Rezistența la compresiune;

   Rezistența la rupere;

   Rezistența la oboseală;

   Deformare;

   Elasticitate;

   Plasticitate.

    

   Mecanica solidului

   Forțe externe;

   Variații de temperatură;

   Deplasări impuse.

    

   Statică și dinamică

   Forță;

   Moment;

   Inerție și Moment de inerție;

   Accelerație;

   Impuls;

   Reacțiune.

    

   Termodinamică

   Noțiuni de bază.

    

   Transfer termic

   Conducția termică – noțiuni de bază;

   Convecția termică;

   Radiația termică.

    

    

   Mecanica fluidului

   Statica fluidelor;

   Dinamica fluidelor;

   Cinematica fluidelor.

    

   Organe de mașini

   Arcuri (tipuri și domenii de aplicare);

   Rulmenți (tipuri, încărcare și domenii de aplicare);

   Filete (tipuri,calculul filetelor și domenii de aplicare);

   Etanșări (tipuri,materiale și domenii de aplicare)

    

   Proiectarea mecanismelor

   Cuple cinematice (tipuri și domenii de aplicare);

   Roți dințate și trenuri de roți dințate (tipuri de roți diintate, raport de transmisie, domeniu de aplicare);

   Mecanismul camă / tachet (noțiuni de bază, domenii de aplicare);

   Mecanisme cu bare (noțiuni de bază, domenii de aplicare).

    

   Probabilitatea apariţiei erorilor şi analiza eficacităţii

   Cunostinţe de bază.

    

   BIBLIOGRAFIE

   [1] Toleranţe şi măsurări tehnice, Bagiu, L., David, I., Litografia Timişoara, 1992

   [2] Injectarea materialelor termoplastice, Ioan Seres, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 1996

   [3] Procese si scule de presare la rece – culegere de date pentru proiectare, S. Rosinger Editura Facla, Timisoara, 1987

   [4] Noţiuni fundamentale în desenul tehnic industrial, Conf.Dr.Ing.Nour-I. Crisan, Editura Risoprint Cluj-Napoca, 2001

   [5] Rezistenţa Materialelor, Ioan Deutsch, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti 1979

   [6] Printed Circuits Handbook, Clyde F. Coombs Jr, Editura  McGraw Hill, 2001

   [7] Mechanical and Metal Trades Handbook, Ulrich Fischer, Max Heinzler, Friedrich Noher, Verlag Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer GmbH & C; 3rd English ed edition, December, 2012

   [8]  The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals, Seventh Edition , Olek C Zienkiewicz, Robert L Taylor and J.Z. Zhu, Butterworth-Heinemann, 2013

   [9] A First Course in the Finite Element Method, Daryl L. Logan, Nelson Education Limited, 2001