Sugestii
  Navigare directă la
   Dezvoltare de funcţionalităţi

   Dezvoltare de funcţionalităţi

   Dezvoltare de funcţionalităţi înseamnă dezvoltarea algoritmilor de reglare bazaţi pe cerinţele de sistem folosind cunostinţe din mai multe arii cum ar fi modelarea, controlul automat şi programarea pe microcontroler.

    

    

    

   Programare embedded

    

    

   C este soluţia optimă pt programarea sistemelor încorporate. Uneltele de simulare generează automat cod C precum şi fişerele h pe baza modelului scalat şi simulat în virgulă fixă.

    

   Programare Embedded

   Fundamente matematice

   Conversii între diferite baze matematice;

   Reprezentări de date;

   Elemente de logică booleană;

   Operaţii de bază cu vectori şi matrici.

    

   Fundamente  in programare C

   Structura unui program C;

   Construcţii şi sintaxe în programare C;

   Alocare de memorie;

   Iniţializare variabile şi declaraţii externe;

   Fişiere Header;

   Paşii de compilare ai unui program;

   Procesul de legare a fişierelor;

   Crearea unui fişier executabil;

   Depanarea unui program C.

    

   Bibliografie

    

   [1] Bazele matematice ale calculatoarelor, Florian Mircea Boian, Liana Bozga, Presa Universitară Clujeană, 2000

   [2]The C Programming Language (2nd edition), Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Prentice Hall Software Series, 1988

   [3]Limbajele C si C++ pentru începatori Vol. I (p.1 si 2) - Limbajul C, Liviu Negrescu, Editura Albastră, 2009

   Dezvoltarea Bazată pe Modele

    

   Dezvoltarea bazată pe modele este o metodă care permite dezvoltarea mai rapidă şi mai eficientă a sistemelor dinamice, care generează automat codul pentru aplicaţii incorporate

    

   Dezvoltare bazată pe modele

   Fundamente în MATLAB/Simulink/Stateflow

   Introducere comenzi, creare variabile;

   Analiza şi vizualizarea vectorilor şi a matricilor;

   Lucrul cu tipuri de date şi cu fişiere;

   Procesare şi vizualizare de date şi semnale;

   Crearea şi modificarea de modele Simulink;

   Simularea sistemelor dinamice în timp continuu, timp discret şi a sistemelor mixte (simulare în timp continuu cu valori discrete);

   Modelarea folosind maşini de stare;

   Opţional: automatizarea comenzilor folosind scripturi;

   Opţional: scriere de programe folosind controlul logic şi cel al  fluxului de date.

    

    

   Design algoritmi de control

   Tipuri de structuri de control pentru sisteme (sisteme în buclă deschisă şi sisteme în buclă închisă);

   Comportamenul, proiectarea şi configurarea regulatorului PID;

   Aproximarea liniară a modelelor neliniare;

   Implementarea numerică a regulatoarelor pentru procese analogice (influenţa momentului de eşantionare);

   Testarea regulatorului şi testarea sistemului de control.

    

   BIBLIOGRAFIE

    [1] MATLAB. Calcul numeric - Grafică - Aplicaţii, M. Ghinea V. Fireteanu, Editura Teora

   [2] Modeling and Simulation of Systems Using MATLAB and Simulink, Devendra K. Chaturvedi, CRC Press Inc, 2009

   [3] Introduction to Stateflow with Applications, Steven T. Karris, Orchard Publications, 2007

   [4] Mathorks

   [5] Elemente de teoria sistemelor, Toma L. Dragomir, Editura Politehnica, Timişoara, 2004

   [6] Ingineria reglării automate, I. Dumitrache, Editura Politehnica Press, Bucureşti, 2005

   [7] Structuri şi algoritmi pentru conducerea automată a proceselor, S. Preitl, R. E. Precup, Z. Preitl, Orizonturi Universitare, 2009