Sugestii
  Navigare directă la
   regulament

   REGULAMENT CONCURS “Continental Anniversary Quiz”

   SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

   Organizatorul Concursului Continental Anniversary Quiz (denumit in continuare „Concursul”) este Continental Automotive Romania SRL (cu sediul in Timisoara, strada Siemens nr. 1), Continental Automotive Products SRL (cu sediul in Timisoara, strada Avram Imbroane, nr. 9) și ContiTech România SRL (cu sediul in Timisoara, strada Otto Rudolf, nr. 4). Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. 
   Prezenții termeni și condiții generale stabilesc condițiile de candidatură și de participare la concursul cu participare gratuită “Continental, 20 de ani in Romania”. 

   SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI 

   Concursul se va desfasura in perioada 8-29 septembrie 2020 pe portalul online www.continental.com/ro-ro si va fi promovat pe pagina de Facebook a Continental Romania,

   SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE   

   Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Angajatii companiilor organizatoare nu pot participa. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.   
   Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa raspunda la intrebarile zilnice prin trimiterea unui e-mail la adresa radu.memete@conti.de 

   SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE ȘI REGULI DE CONFIDENȚIALITATE  

   Organizatorii sunt companii în cadrul cărora sunt stabilite și aplicate înalte standarde de administrare a afacerilor și a activităților transparente, ceea ce înseamnă un comportament responsabil, legal și etic la nivel rezonabil, care include, în același timp, respectarea confidențialității și protecția datelor cu caracter personal. 

   Luând în considerare standardele menționate mai sus organizatorii colectează și prelucrează datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent, în conformitate cu reglementările în vigoare, și implementează măsuri tehnice și organizatorice pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva accesului neautorizat și al abuzului. 
   Organizatorii sunt conștienți de faptul că protecția datelor cu caracter personal este importantă atât pentru utilizatorii noștri, cât și pentru celelalte persoane. Chiar din acest motiv dorim să vă informăm despre natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm, modul de gestionare al acestora, precum și modul în care ne îngrijim de protecția lor. 
   Scopul, domeniul de aplicare și temeiul legal al prelucrării 
   Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri speciale, explicite și legale, precum și în măsura necesară, acestea fiind prelucrate într-o manieră concordantă cu aceste scopuri. 
   Organizatorii vor colecta și prelucra datele cu caracter personal numai în cazurile în care acest lucru este permis de dispozițiile legale: 
   •    atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale 
   •    atunci când persoana a consimțit la prelucrarea datelor sale cu caracter personal 
   •    atunci când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii contractului, partea contractantă fiind persoana la care se referă datele cu caracter personal, sau în vederea implementării măsurilor la cererea unei astfel de persoane înainte de încheierea contractului 
   •    atunci când prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale persoanei la care se referă datele cu caracter personal sau ale unei alte persoane fizice; 
   •    atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de organizatori sau de companiile afiliate acestora. 

   Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal 

   Datele cu caracter personal sunt informații care vă identifică în mod direct sau indirect. Acestea sunt, de exemplu, numele și prenumele dumneavoastră, adresa electronică, numărul de telefon, adresa IP sau adresa poștală. 
   Organizatorii nu colectează datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care astfel de date sunt prezentate în mod explicit de dvs. (de exemplu, atunci când solicitați informații asupra unui anumit produs sau serviciu, încheiați un contract sau solicitați informații asupra anumitor proceduri înainte de încheierea contractului, vă înscrieți în programele de fidelizare, vă abonați la noutățile electronice, participați la sondaje, concursuri și jocuri cu premii, solicitați donații și anumite informații, depuneți un CV, o ofertă deschisă sau vă înscrieți la concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, sau atunci când vă angajați în cadrul Companiilor noastre...). 
   Colectăm, stocăm, utilizăm sau transmitem datele dvs. cu caracter personal - într-un interval de spațiu și de timp - necesar într-un anumit caz particular, de exemplu, pentru a răspunde la întrebările dvs. sau pentru a vă îndeplini cerințele, pentru a vă informa despre produselor noastre, rezultatele concursului sau ale jocului cu premii, pentru a îndeplini obligația contractuală sau procedurile urgente înainte de încheierea contractului, precum și pentru a ne îndeplini alte obligații legale sau juridice. Din aceste motive, companiile organizatoare trebuie uneori să transfere date cu caracter personal către alte companii și filiale sau către furnizori externi de servicii, în vederea unei prelucrări ulterioare ale acestora. Furnizorii de servicii pot fi angajați, de exemplu, în contextul serviciului centrului de apel, al distribuției de bunuri sau materiale publicitare sau cel al organizării și realizării jocurilor cu premii. Compania solicită acestora să adopte prevederile legale în vigoare, să se conformeze cu instrucțiunile și să respecte regulile interne privind protecția datelor cu caracter personal, precum și să implementeze măsuri de securitate tehnico-organizatorice adecvate. 
   Organizatorii garantează că datele dvs. cu caracter personal nu vor fi vândute nimănui și nu vor fi transmise sau împrumutate unor părți terțe, în cazul în care acest lucru nu este necesar pentru a îndeplini scopul specific pentru care ne-ați furnizat datele dvs. cu caracter personal, de asemenea, garantează că datele dvs. cu caracter personal nu vor vi comunicate oricărui alt destinatar neautorizat. 
   Există posibilitatea să fim nevoiți să furnizăm datele dvs. cu caracter personal unei autorități publice competente, în cazul în care acest lucru este impus prin lege sau prin alte reglementări obligatorii. 
   Datele colectate vor fi păstrate atât timp cât va fi necesar pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate, sau până la împlinirea termenului stabilit de reglementările în vigoare. După finalizarea prezentului concurs si dupa anuntarea castigatorilor, in termen de o luna de zile, datele colectate vor fi șterse. 

   Utilizarea datelor cu caracter personal în scopuri de publicitate și marketing 

   Atunci când datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate în scopuri de publicitate și marketing, în conformitate cu prevederile legale în vigoare din domeniul protecției datelor cu caracter personal, vor fi stocate și utilizate în aceste scopuri, de exemplu, pentru transmiterea prin poșta electronică sau normală, sau alt canal de comunicare acceptat de dvs., a notificărilor electronice, mostrelor de produse și a invitațiilor de participare la concursuri și jocuri cu premii.  
   În cazul în care datele dvs. personale vor fi utilizate în scopul expedierii reclamelor și a promoțiilor adaptate intereselor individuale (ale dvs.) în scopul creării și menținerii unui profil de utilizator, veți fi informați în prealabil, deci înainte de expedierea unor astfel de reclame și promoții, iar înainte unei astfel de procesări a datelor cu caracter personal, vă vom ruga cu siguranță, într-un mod aparte, explicit și informat, să ne acordați consimțământul dvs. 
   Datele dvs. cu caracter personal vor fi de asemenea utilizate în cazul în care vom dori să analizăm sau să îmbunătățim eficiența serviciilor noastre online, a publicității și a marketing-ului, a cercetărilor de piață și cea a eforturilor de vânzări în sondaje sau în alte alte chestionare, sau vor fi utilizate într-un alt mod care vă va asigura că datele dvs. cu caracter personal nu indică numele, sau că acestea nu pot fi asociate unei persoane concrete. 

   Exercitarea drepturilor de către persoana vizată  

   Puteți să ne solicitați în orice moment informații cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm, sau să solicitați rectificarea acestora, puteți anula utilizarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, sau retragerea consimțământului acordat pentru toate scopurile sau doar anumite scopuri (cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil, de exemplu, atunci când este vorba de prelucrarea datelor în scopuri statistice, în privința cărora datele cu caracter personal nu permit nicidecum identificarea), sau puteți interzice transferul de date către un alt fel de procesare, în condiții legale, puteți de asemenea să vă dezabonați de la primirea materialelor noastre informaționale și promoționale. 
   De asemenea, în situațiile bazate pe existența interesului nostru legitim, îndeosebi atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt utilizate în scopuri de marketing direct, puteți formula obiecții împotriva utilizării acestora. 
   Vă vom asigura în cea mai mare măsură posibilă și în mod rezonabil că datele cu caracter personal puse la dispoziţia noastră vor fi evidenţiate în mod corect, responsabilitatea pentru acuratețea acestora fiind în același timp a dvs., motiv pentru care vă rugăm să vă actualizați datele în mod regulat și la timp, sau să ne trimiteți o cerere pentru înscrierea unor modificări sau pentru corectarea unor erori. 
   Pentru a vă exercita toate drepturile și obligațiile cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal, puteți contacta adresa electronică sau cea a sediului Companiei care sunt disponibile pe pagina de internet sau pe instrucțiunile de pe prospectul materialelor promoționale livrate. 
   În momentul contactării și al recepționării cererilor menționate mai sus, vom face toate eforturile rezonabile pentru a vă confirma identitatea și pentru a preveni prelucrarea neautorizată a datelor dvs. cu caracter personal. 
   După recepționarea cererilor dvs., vom realiza operațiunea solicitată într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la recepționarea acestora, și vă vom anunța, după caz, cu privire la acest aspect, totul în conformitate cu legea. 

   Copii 


   De regulă, nu colectăm date despre copii. În cazul în care vom constata că au fost furnizate astfel de date fără consimțământul părinților sau al reprezentanților legali, acestea vor fi șterse cât mai curând posibil. În acest sens, vor fi luate în considerare indicaţiile primite de la dvs., în calitate de părinte sau tutore legal. 
   În cazul în care vom colecta totuși date despre copii în anumite scopuri, a căror vârstă impune consimțământul părinților pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal, în conformitate cu legile în vigoare, vom publica informații adecvate și vom lua măsuri rezonabile pentru a constata dacă acești copii au consimțământul părinților sau al tutorelui legal. 

   Securitatea datelor 

   Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru a preveni pierderea, modificarea sau înstrăinarea datelor dvs., accesul unei părți terțe neautorizate sau oricare altă prelucrare neautorizată a acestora. Accesul la datele dvs. cu caracter personal este limitat la acei angajați care au nevoie de aceste informații pentru a furniza serviciile noastre sau pentru a răspunde la întrebările dvs. Educăm continuu angajații noștri despre importanța confidențialității datelor sau cea a protecției vieții private și a datelor dvs. cu caracter personal. Colectăm doar acele informații care sunt necesare pentru o anumită procesare și nu le stocăm mai mult decât este necesar sau decât este stabilit prin prevederile legale. 
   Pe pagina noastră de internet  puteți găsi periodic link-uri de trimitere către alte pagini de internet sau portaluri, iar noi vă putem oferi și caracteristicile rețelelor sociale care permit schimbul de date cu caracter personal pe rețelele sociale. În orice caz, vă recomandăm citirea în prealabil a regulilor privind protecția datelor cu caracter personal ale acestor portaluri, rețele sociale sau părți terțe, precum și a măsurilor adoptate pentru protecția acestora, întrucât pot fi diferite de Regulile și măsurile noastre adoptate, fapt pentru care nu putem fi responsabili. 

   Limitarea răspunderii 


   Deși adoptăm măsuri tehnice, organizatorice și de personal accesibile în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva utilizării accidentale sau intenționate, a distrugerii, pierderii, modificării sau a accesului neautorizat la acestea, nu putem garanta că unele date cu caracter personal colectate de noi, în ciuda prevederilor cuprinse în prezentele Reguli privind protecția confidențialității, nu vor fi niciodată divulgate în mod accidental. 
   În măsura maximă permisă de lege, excludem răspunderea pentru prejudiciile cauzate utilizatorilor sau părților terțe prin divulgarea accidentală a datelor cu caracter personal. 
   Întrucât nu dispunem de nici un control asupra datelor cu caracter personal pe care le furnizați în momentul accesării și utilizării altor portaluri, sau asupra datelor pe care le furnizați în mod direct către părțile terțe ne excludem răspunderea pentru prejudiciul care ar putea fi cauzat dvs. sau părților terțe datorită transmiterii datelor cu caracter personal. 
   Prin înregistrare în concurs, participantul își dă consimțământul în mod expres ca organizatorii să prelucreze datele sale cu caracter personal în scopul realizării concursului. 

   SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI 


   Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de Facebook Continental Romania (https://www.facebook.com/RomaniaContinental/) sau de pe portalul de internet al Continental Romania: www.continental.com/ro-ro 
   Organizatorii Concursului publica zilnic in perioada 8-29 septembrie cate o intrebare despre companie si/sau activitatile sale. 
   Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 8-29 septembrie 2020, ora 8.59 AM, a fiecarei zile pentru intrebarea din ziua precedenta, astfel: 
   1.    Intra pe pagina de internet a concursului 
   2.    Raspund la intrebarea zilei trimitand un e-mail la adresa radu.memete@conti.de 
   3.    Pot raspunde la mai multe intrebari pe parcursul derulării concursului, dar nu pot raspunde de mai multe ori la aceeasi intrebare.
   Pentru a castiga premiul (o pereche de pantofi sport marca Adidas, cu talpă Continental), utilizatorul trebuie sa raspunda corect la intrebarea zilei. 
   In fiecare zi, la ora 09.00 AM, se publica o noua intrebare la care se accepta raspunsuri pana la ora 08.59 AM a zilei urmatoare.

   SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI 

   Se vor acorda 20 de premii (constand in cate o pereche de pantofi sport marca Adidas, cu talpă Continental). Premiile vor fi acordate dupa contactarea castigatorilor intrucat va fi nevoie de informatii cu marimea de pantof necesara.
   De la desemnarea castigatorului pana la acordarea efectiva a premiului poate dura pana la 4 saptamani necesare procesarii comenzii.

   SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI 


   Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti dintre cei care indeplinesc conditiile de mai sus, folosind site-ul Random.org pentru a asigura sanse egale fiecarui participant ce indeplineste conditiile de eligibilitate, in perioada 30 septembrie-7 octombrie. Toti participantii la concursul “Continental Quizz” trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului. 

   SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI 


   Castigatorilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in perioada 30 septembrie-7 octombrie astfel: prin e-mail la adresa cu care au participat la concurs. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.   
   Revendicarea premiilor se face printr-un e-mail de raspuns in care se precizeaza marimea de pantof necesara si modul in care doreste sa intre in posesia premiului.
   In baza acestui mesaj se stabilesc de comun acord intre organizatori si castigatori locul si data ridicarii premiilor. 

   SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR 


   Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com. 

   SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI 

   Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 29 septembrie 2020, ora 08.59 AM si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de natura a face imposibila derularea competitiei. 


   SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

   Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe portalul www.continental.com/ro-ro . Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi communicate pe www.continental.com/ro-ro. 

   SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE 

   Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare. 

   SECTIUNEA 13. LITIGII 

   Prezenții termeni și condiții generale trebuiesc interpretate în conformitate cu legislația română. Organizatorii au dreptul de a retrage, modifica sau completa regulile de participare la concursul  pe care îl organizează, de a schimba formatul, durata sau termenii concursului, ori de a amâna sau anula concursul. 
   In cazul unor litigii aparute intre Continental Romania si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente. 

   Secțiunea 14. Actualizarea și modificarea 


   Ne rezervăm dreptul la modificarea sau actualizarea porțiunilor de text cuprinse în prezentele Reguli în orice moment și fără vreo notificare prealabilă. Vizitați periodic pagina noastră de internet pentru a fi la curent cu modificările sau actualizările prezentelor Reguli. Data intrării în vigoare a versiunii actuale a Regulilor va fi publicată. 
   Prezentele Reguli au fost modificate ultima oară la data de 08.09.2020