Sugestii
  Navigare directă la
   Știri
   12 mai 2023

   Anunț public privind Decizia etapei de încadrare - Continental Anvelope Timișoara

   S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS S.R.L., titular al proiectului “Desființare construcții și anexe extratabulare” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Desființare construcții și anexe extratabulare” propus a fi amplasat în Timișoara, Str. Avram Imbroane, Nr. 9C, CF 405430, Top. 405430 (CF vechi 119859), CF 419141 (CF vechi 1797 Dumbravița), județul Timiș.

   Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din Municipiul timișoara, B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, în zilele de luni- joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității pentru protecția mediului.

   Formagiu Adriana

   Responsabil Protectia Mediului

   E-mail:Adriana.formagiu@conti.de

   SC Continental Automotive Products SRL

   Documente disponibile

   Miodrag Hojda

   Purtător de cuvânt Continental România