Sugestii
  Navigare directă la
   Continental Iasi
   Știri
   04 decembrie 2023

   Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Continental Automotive Romania, punct de lucru Iași

   S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L., titular al proiectului „Construire instalație fotovoltaică pe structură metalică peste locuri de parcare existente din Iași, bd. Poitiers nr. 6, NC 160069” propus a fi amplasat în municipiul Iași, bld. Poitiers nr. 6, CF nr. 160069, judeţul Iaşi, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Iași, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

   Documente disponibile

   Miodrag Hojda

   Purtător de cuvânt Continental România