Sugestii
  Navigare directă la
   Știri
   30 mai 2023

   Continental Anvelope Timisoara - program de prevenire si reducere a deseurilor generate

   1. BAZA LEGISLATIVA

   Articolul 44 OUG 92/2021privind regimul deseurilor.

   1. BAZA FAPTICA

   Audit de deseuri[1] efectuat pe amplasament. Rezultatele auditului nu au relevant neconformitati fata de prevederile legale.

   1. MODUL DE GESTIONARE AL DEŞEURILOR

   Deseurile generate din activitatea societatii se gestioneaza cf. structurii  piramidale din imagine, in concordanta cu prevederile legale:

    

   Deşeurile generate se precolectează selectiv, cât mai aproape de locul de producere, in recipiente adecvate și etichetate corespunzator tipului de deșeu.

   Stocarea temporară, până la preluarea deșeurilor de către agenţi economici specializaţi, se face în spaţii special amenajate.

   Pentru toate tipurile de deșeuri generate este incheiat un contract cu o firmă autorizată să preia tipul respectiv de deșeu. O copie a contractului și a autorizației de mediu a preluatorului de deșeuri este disponibilă la responsabilul de deșeuri de pe amplasament.

   Se ţine lunar evidenţa gestiunii deşeurilor cf. HG 856/2002.

   1. TIPUL DESEURILOR generate

   Tip deseu generat

   Cod deseu

   cf. HG 856/2002

   ambalaje de hartie si carton

   15 01 01

   ambalaje de materiale plastice

   15 01 02

   ambalaje de lemn

   15 01 03

   deseuri municipale amestecate

   20 03 01

   metal

   20 01 40

   negru de fum

   06 13 03

   alte deseuri nespecificate (deseuri cauciuc)                                         

   07 02 99

   materiale plastice

   20 01 39

   uleiuri minerale hidraulice neclorinate                             

   13 01 10*

   ulei de la separatoarele ulei/apa                                   

   13 05 06*

   uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)

   12 01 07*

   deseuri anorganice cu continut de substante periculoase    

   16 03 03*

   absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta
   specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie

   15 02 02*

   lichide apoase de spalare si solutii muma  

   07 01 01*

   deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau   alte substante periculoase                                          

   08 01 11*

   deseuri organice cu continut de substante periculoase      

   16 03 05*

   ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase

   15 01 10*

   tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur

   20 01 21*

   1. metode de minimizARE DESEURI (2023)

   Metodele aplicabile societatii pentru minimizarea deseurilor sunt:

   • Reducerea cu 2% a cantitatii de deseuri generate raportate la tona de piese produse, fata de anul precedent
   • prevenirea generarii deseurilor prin folosirea de ambalaje returnabile;
   • reducerea generarii deseurilor;
   • reducerea volumului deșeurilor generate;
   • refolosirea si/sau recuperarea deșeurilor;
   1. PROGRAM DE REDUCERE/MINIMIZARE DESEURI

   sector

   obiectiv

   Ținta operationala

   termen

   responsabil

   Aprovizionare

   Selectare furnizori adecvati

   Includerea de cerinte de mediu in oferte si contracte

   permanent

   sef aprovizionare

   Logistica

   Depozitare/manipulare

   eficienta

   Urmarirea fluxului de intrari-iesiri dupa principiul FIFO pentru a preveni degradarea marfurilor si materialelor si a erorilor de manipulare

   permanent

   Sef logistica

   Productie

   Minimizarea rebuturilor tehnologice

   Maximizarea prevenirii deseurilor in toate etapele de productie prin instruirea operationala ritmica

   permanent

   Sef productie

   Administrativ

   Constientizarea angajatilor

   Integrarea auditurilor de deseuri si instruirilor in activitatile de informare si constientizare a angajatilor

   semestrial

   Conducerea societatii

   Protectia mediului

   Aplicarea prevederilor legale

   Evaluarea prestatorilor din domeniul protectiei mediului; monitorizarea consumurilor si a deseurilor;

   lunar

   Responsabil mediu

   Conformarea cu cerintele managementului de mediu

   includerea aspectelor de mediu in management review

   anual

   Responsabil mediu

   Evaluarea aspectelor de mediu

   Efectuarea auditului de deseuri

   Intocmirea programului de minimizare deseuri

   1. PROGRESUL INREGISTRAT

   Progresul inregistrat se raporteaza la cantitatea de deseu tehnologic generat, comparativ cu productia anuala realizata. In cadrul societatii s-a derulat un program pentru reducerea negrului de fum folosit la fabricarea anvelopelor, avand in vedere si potentialul acestuia de a fi o sursa de pulberi pe amplasament.

   In anul 2021 s-au generat 200 tone deseu – cod 06 13 03, iar in anul 2022 s-au generat 136 tone deseu negru de fum.

   Rezultatul este prezentat mai jos, sub forma de grafic:

   Timisoara, 29.05.2023

   Intocmit,

   Adriana Formagiu,

   Name: Adriana Formagiu

   Function: Responsabil protectia mediului

   Tel.: 0751 236 476

   e-mail: adriana.formagiu@conti.de

   Documente disponibile

   Miodrag Hojda

   Purtător de cuvânt Continental România