Sugestii
  Navigare directă la
   Continental Iasi
   Știri
   17 martie 2023

   Continental Automotive România a finalizat proiectul ”Contidigital Nord Est”

   CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMÂNIA, anunță închiderea proiectului ”Contidigital Nord Est”, POCU/861/3/12/145669. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și s-a derulat pe o perioadă de 18 luni, respectiv între data 30/08/2021 si data 28/02/2023, având o valoare totală de 2.476.403,50 lei, cu o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 1.068.935,28 lei.

   Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini digitale pentru angajaţii Continental Automotive România SRL, punctele de lucru Iaşi şi Timişoara, prin participarea la programe de formare profesională în domeniul Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor (TIC).

   Grupul țintă al proiectului a fost compus din cel puțin 522 de angajați ai Continental Automotive România, punctele de lucru Iași şi Timişoara, încadraţi cu contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial (persoane angajate care au urmărit îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe, competenţe şi aptitudini cu precădere în sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC şi SNCDI).

   Rezultate obţinute: În cadrul proiectului un număr de 522 de angajaţi ai Continental Automotive România, punctele de lucru Iași şi Timişoara, şi-au îmbunătăţit nivelul de cunoştinţe/competenţe/aptitudini digitale avansate şi de specialitate în urma participării la cursurile de formare, implicit șanse mai mari în evoluția lor profesională și o creștere a gradului de competitivitate a companiei în domeniu.

   Cei 522 de angajați au participat la cursuri precum: Embedded Architecture with UML; Design Patterns in C++ 20; Python Advanced; CarMaker for Vehicle Dynamics and Virtual Prototypes; Utilizarea instrumentelor de Power BI; Fault Tree + Analysis; CAN Training; Unified Modelling Language; Systems Engineering with SysML and Rhapsody Online; Stateflow for Automotive Applications, etc.

   La finalul activităților de formare s-au acordat diplome și/sau certificate de participare in urma unui proces de evaluare organizat de solicitant la nivel de companie. S-au înmânat diplome/certificate recunoscute la nivel de angajator. Toate documentele de evaluare și certificare, inclusiv certificatele de participare, au inclus o mențiune cu privire la faptul că operațiunea a fost sprijinită în cadrul Fondului Social European (FSE).

   Poiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

   Pentru mai multe informații legate de proiect, ne puteți contacta la: 0754358996.

   Date de contact: Cosmina-Elena.Tamasag@continental-corporation.com

   Persoana de contact: Manager de proiect, Tamaşag Cosmina.

   Documente disponibile

   Miodrag Hojda

   Purtător de cuvânt Continental România

   Roxana Detesan

   Head of Communications Continental Romania