Sugestii
  Navigare directă la
   Quarter 1
   Știri
   04 mai 2016

   Continental crește prognoza legată de fluxul de numerar pentru exercițiul financiar curent

   • După trei luni, cifra de afaceri s-a mărit cu 3%, ajungând la 9,85 miliarde de euro
   • Rezultatul concernului creşte cu 12%, la 734 milioane de euro, respectiv 3,67 euro per acţiune
   • Fluxul de numerar disponibil înainte de achiziţii a crescut semnificativ, la 567 milioane de euro
   • Reevaluarea obiectivului privind fluxul de numerar disponibil înainte de achiziţii a crescut la minim 2 miliarde de euro
   • Rezultat operativ (EBIT) de peste 1 miliard de euro

   Hanovra, 4 mai 2016. După un prim trimestru de succes pentru exercițiul financiar 2016, compania tehnologică Continental crește previziunile pentru fluxul de numerar disponibil înainte de achiziții pentru întreg exercițiul financiar: „În primele luni ale acestui an, am reușit din nou să creștem simțitor fluxul de numerar disponibil înainte de achiziții. Până la finalul anului, această sumă trebuie să crească până la minim 2 miliarde de euro. Până acum, estimasem un minim de 1,8 miliarde de euro”, a declarat președintele Consiliului Executiv al Continental, Dr. Elmar Degenhart, miercuri, în cadrul prezentării rezultatelor financiare ale primului trimestru.

   Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, cifra de afaceri a furnizorului internaţional pentru industria de automobile, producătorului de anvelope şi partenerului industrial a crescut în primul trimestru al anului 2016 cu mai mult de 3%, ajungând la 9,85 miliarde de euro. În același timp a crescutrezultatul concernului, care va fi repartizat acționarilor, la 12% din 734 milioane de euro. Astfel, rezultatul per acţiune a crescut la 3,67 euro, faţă de 3,28 euro în aceeaşi perioadă a anului precedent.

   Faţă de anul precedent, rezultatul operativ (EBIT) la data de 31 martie s-a mărit cu aproximativ 6,4%, ajungând la peste 1 miliard de euro. Aceasta corespunde unei marje de 10,6%, faţă de 10,2% în anul precedent. Faţă de primul trimestru al anului 2015, rezultatul operativ (EBIT ajustat) a crescut cu 8,4%, ajungând la 1,1 miliarde de euro. Valoarea marjei EBIT ajustate se situează la 11,3%, fiind cu 0,7% peste nivelul primelor trei luni ale anului precedent.

   „Datorită fluxului nostru de numerar solid am putut să ne reducem datoriile financiare nete în primul trimestru al acestui exercițiu financiar, comparativ cu finalul anului precedent cu 459 milioane de euro la un total de 3,1 miliarde de euro. Gradul de îndatorare, așa-numita Gearing Ratio, se află astfel la un nivel de 23,1%. Astfel, aproape ne-am atins obiectivul pe termen mediu, de a scădea sub nivelul de 20%”, a spus directorul financiar Wolfgang Schäfer. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, datoriile financiare nete au fost chiar cu 1 miliard de euro mai mici. În primul trimestru al anului 2015, datoriile financiare crescuseră în special prin achiziția Veyance Technologies. Gradul de îndatorare a ajuns la finalul primului trimestru al anului 2015 la numai 33,5%.

   La 31 martie 2016, Continental dispunea de lichidități de siguranță în valoare de 5,45 miliarde de euro, din care 1,7 miliarde de euro în numerar, precum și linii de credit aprobate și neutilizate în valoare de circa 3,8 miliarde de euro. Linia de credit reutilizabilă contractată în aprilie 2014 în valoare de 3 miliarde de euro (parte a împrumutului sindicalizat cu un volum inițial aprobat de 4,5 miliarde de euro) a fost prelungită în aprilie 2016 cu încă un an. Această aprobare de finanțare este astfel la dispoziția Continental până în aprilie 2021. Împrumutul în valoare de 1,5 miliarde de euro, inclus în creditul sindicalizat a fost achitat în întregime în avans până la finalul lunii martie 2016.

   Cheltuielile cu dobânzile pentru primele trei luni ale anului 2016 s-au ridicat la un total de 59 milioane de euro. „Cheltuielile cu dobânzile generate de creditele de la bănci, tranzacțiile pe piețele de capital și alte instrumente de finanțare, s-au aflat cu 14 milioane de euro sub valoarea din anul precedent, atingând valoarea de 34 milioane de euro. Cea mai mare cotă au reprezentat-o, cu o sumă de 21 de milioane de euro, cheltuielile cu obligațiunile emise”, a explicat Schäfer. Rezultatul negativ din dobânzi s-a redus în primul trimestru din 2016 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent cu 22 de milioane de euro din 34 de milioane de euro.

   În primele trei luni, Continental a investit în total 398 de milioane de euro în active fixe şi software. Astfel, rata de investiţie este de 4,0%, faţă de 3,7% în aceeaşi perioadă a anului precedent. Continental a crescut cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare pentru susținerea demarării unui număr mare de proiecte. Comparativ cu primul trimestru al anului 2015, această sumă a crescut cu 11,4%, până la 716 milioane de euro. Aceasta corespunde unei cote de 7,3% din cifra de afaceri, faţă de 6,7% anul trecut.

   La finalul primului trimestru, Continental avea un număr de 212.417 de angajaţi. Aceasta corespunde unei creşteri a numărului de angajaţi cu mai mult de 4.500 în comparaţie cu finele anului 2015. Motivul principal îl reprezintă extinderea capacităților de producție, a canalelor de distribuție și a domeniului Cercetare și Dezvoltare.

   În primele trei luni ale acestui an, Grupul Automotive a înregistrat o cifră de afaceri de 6,0 miliarde de euro. Marja ajustată EBIT s-a situat la 7,6%.

   În primul trimestru din 2016, Grupul Rubber a realizat o cifră de afaceri de 3,85 miliarde de euro şi mărit marja ajustată EBIT cu 3,1 puncte procentuale faţă de nivelul anului trecut, până la 17,8%.

   Indicatorii concernului Continentalde la 1 ianuarie până la 31 martie

   Mil. €

   2016

   2015

   Cifra de afaceri

   9.850,7

   9.568,9

   EBITDA

   1.505,5

   1.403,2

   în % din cifra de afaceri

   15,3

   14,7

   EBIT

   1.040,7

   977,9

   în % din cifra de afaceri

   10,6

   10,2

   Profitul concernului care revine acţionarilor

   733,9

   656,7

   Profitul per acţiune în €

   3,67

   3,28

    

    

    

   Cifra de afaceri ajustată1

   9.710,3

   9.568,9

   Rezultat operativ ajustat (EBIT ajustat)2

   1.095,0

   1.010,2

   în % din cifra de afaceri ajustată

   11,3

   10,6

    

    

    

   Flux de numerar disponibil

   489,0

   -271,3

    

    

    

   Datorii financiare nete (la 31.03)

   3.083,3

   4.098,7

   Grad de îndatorare în %

   23,1

   33,5

    

    

    

   Număr de angajaţi (la 31.03)3

   212.417

   202.496

    

    

    

    

    

    

   1. Ajustată cu modificările bazei de consolidare.
   2. Ajustat cu amortizările activelor necorporale din alocarea preţului de achiziţie (PPA),
    modificările bazei de consolidare şi efectele speciale.
   3. Fără personalul în curs de calificare.

   Documente disponibile