Sugestii
  Navigare directă la
   Quarter 2
   Știri
   03 august 2016

   Continental reevaluează pozitiv previziunile referitoare la rezultatele sale pe baza unor indicatori semestriali buni

   • Reevaluarea previziunilor privind marja EBIT ajustată la aproximativ 11%
   • Creșterea cifrei de afaceri înainte de efectele de consolidare și cele ale cursului de schimb cu 4%, la peste 20 de miliarde euro
   • Rezultatul operaţional ajustat (EBIT) crește cu 6%, până la 2,3 miliarde de euro
   • Rezultatul concernului creşte cu 13%, până la 1,6 miliarde de euro
   • Numărul de angajaţi continuă să crească ajungând la cca 215.000

   Hanovra, 3 august 2016. În baza unor rezultate semestriale bune, compania tehnologică internațională Continental își ajustează previziunile referitoare la rezultatele exercițiului financiar în curs.
   „Pentru întregul an ne dorim să atingem o marjă EBIT ajustată de 11%, depășind marja așteptată până acum de 11%”, a declarat miercuri preşedintele Consiliului Executiv al concernului Continental, dr. Elmar Degenhart, cu ocazia prezentării situaţiei financiare la sfârşitul primului semestru. Motivul ajustării îl constituie prestațiile operaționale excelente ale Grupului Rubber: „Performanțele excelente de vânzări în primele șase luni în domeniul anvelopelor reprezintă un impuls suplimentar pentru noi.” Evoluția prețurilor pentru cele mai importante materii prime constituie și ea un factor pozitiv pentru producția de anvelope și alte produse din cauciuc. Din punctul actual de vedere, creșterile de preț vor fi în total mai reduse decât cele estimate la sfârșitul primului trimestru al anului 2016.

   Pentru trimestrul al doilea din acest an, preşedintele Consiliului Executiv face un bilanț pozitiv: „Conform așteptărilor noastre, divizia auto a înregistrat un avânt în cel de-al doilea trimestru. Cu o creștere organică de aproximativ 5%, în cel de-al doilea trimestru, am crescut mai repede decât nivelul de pe piață. Am reușit în același timp să îmbunătățim și rezultatul. Foarte îmbucurătoare este și creșterea volumului de comenzi, care ajunge până la 18 miliarde de euro în primul semestru. Grupul Rubber a reușit să continue tendința pozitivă în materie de vânzări și rezultate.  O nouă creștere a vânzărilor de anvelope precum și stabilizarea industriei au contribuit în mod considerabil la acest fapt.”

   Așteptările pentru exercițiul financiar în curs sunt confirmate de rezultatele semestriale, declară Degenhart: „Pentru evoluția ulterioară a acestui an ne așteptăm la o continuare a dinamicii pozitive de creștere a vânzărilor în cadrul previziunilor noastre pentru acest exercițiu financiar. Mediul de piață va rămâne însă unul marcat de nesiguranță și volatilitate, nu în ultimul rând din cauza celor mai recente evenimente politice.”

   Fluxul de lucru înainte de achiziții a crescut în comparație cu anul precedent, cu 159 milioane de euro, până la 1 miliard de euro. „Am reușit să creștem din nou indicatorul Free Cashflow înainte de achiziții, în ciuda creșterii investițiilor. Acestea au fost compensate în cea mai mare parte prin creșterea rezultatului operațional și prin îmbunătățirea capitalului de lucru”, explică directorul financiar Wolfgang Schäfer. În general, acesta consideră ca fiind confirmate așteptările pentru întregul exercițiu financiar: „Pentru exercițiul financiar în curs ne așteptăm la un indicator Free Cashflow înainte de achiziții de minim 2 miliarde euro”.

   La sfârşitul primului semestru, datoriile financiare nete ale concernului Continental se ridicau la 3,4 miliarde de euro. Motivul pentru această creștere în comparație cu primul trimestru al anului 2016 îl constituie în principal distribuirea de dividende în valoare de peste 750 milioane euro în luna mai a anului 2016 pentru exercițiul financiar 2015.

   Comparativ cu sfârșitul anului 2015, datoriile financiare nete s-au redus ușor cu 96 milioane de euro. La sfârşitul lunii iunie 2016, gradul de îndatorare (Gearing Ratio) se situa la 25,8% (în aceeaşi perioadă a anului trecut era de 34,1%). Cota de capital propriu a fost de circa 39%.

   La data de 30 iunie 2016, Continental dispunea de o rezervă de lichidităţi în valoare de peste 5,2 miliarde de euro, din care 1,7 miliarde de euro în fluxuri de trezorerie şi 3,5 miliarde de euro în linii de credit neutilizate. 

   În comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului precedent, cheltuielile privind dobânzile s-au redus cu 50 milioane de euro, la 98 de milioane de euro. Faţă de anul precedent, rezultatul negativ din dobânzi s-a redus în primul semestru al anului 2016 cu 50 milioane de euro, până la 49 milioane de euro. Un rol pozitiv au avut aici în special efectele de evaluare din modificarea valorii juste a instrumentelor financiare derivate și dezvoltarea generală a cursurilor de schimb valutar. Contribuția pozitivă la rezultat se ridică în primul semestru la peste 54 milioane euro. „Pentru întregul exercițiu financiar, ne așteptăm în continuare la un rezultat negativ din dobânzi mai mic de 250 milioane euro, deoarece efectul pozitiv al efectelor de evaluare se poate inversa în al doilea semestru”, explică Schäfer.

   Investiții mai mari în tehnologii inovatoare

   În primele şase luni ale anului 2016, Continental a investit 920 milioane de euro în active fixe şi software. Astfel, rata de investiţie este de 4,6%, faţă de 4,2% în aceeaşi perioadă a anului precedent. Comparativ cu primul semestru al anului trecut, cheltuielile cu cercetarea şi dezvoltarea au crescut în prima jumătate a anului 2016 cu 13,2%, ajungând la 1,4 miliarde de euro. Aceasta corespunde unei cote de 7,2% din cifra de afaceri, faţă de 6,5% în aceeaşi perioadă a lui 2015.

   „Creșterea puterii noastre financiare ne permite cheltuieli mai mari în materie de cercetare și dezvoltare. În acest context dorim să stabilim deja de acum direcția pentru tehnologiile inovatoare ale viitorului, dar și să continuăm să creștem rapid și profitabil. Zero accidente rutiere, aer curat și mobilitate inteligentă, acestea sunt obiectivele relevante în acest context”, susține Degenhart.

   La sfârșitul celui de-al doilea trimestru din 2016, în concern erau angajați circa 215.000 de colaboratori, cu 7.000 mai mulți comparativ cu sfârșitul anului 2015.

   Datorită creșterii volumului producției, precum și datorită extinderii în materie de cercetare și dezvoltare, numărul angajaților în Grupul Automotive a crescut cu peste 5.000. În cadrul Grupului Rubber, mărirea capacităţii de producţie şi extinderea canalelor de desfacere au dus la creșterea numărului de angajaţi cu aproape 1.900. Comparativ cu data de 30 iunie 2015, numărul de angajaţi ai concernului a crescut în total cu aproximativ 9.600.

   În primele şase luni ale acestui an, Grupul Automotive a înregistrat o cifră de afaceri de 12,2 miliarde de euro. Marja EBIT ajustată a fost de 8,1%.

   În primul semestru din 2016, Grupul Rubber a realizat o cifră de afaceri de 7,9 miliarde de euro şi a mărit marja ajustată EBIT cu 2,3% faţă de anul trecut, până la 18,8%.

   Documente disponibile